LEGE nr.237 din 19 octombrie 2015
privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.237 din 19 octombrie 2015 (organica)
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 567/2015
Cu functie: de modificare
Publicare: M.Of. nr. 800/28 oct. 2015
Functie activa:
Modifică: L. nr.32/2000 privind societățile de asigurare și supravegherea asigurărilor (abrogata prin L. nr.236/2018)
- modifică, la 1 ian. 2016, titlul legii, titlul capitolului I, art. 1, art. 2, titlul capitolului II, art. 4, art. 5, art. 8, art. 9, art. 10, art. 34 alin. (4), (10) și (11), art. 35 alin. (41), (42) și (115), art. 37, art. 381, art. 39 alin. (2) și (3), art. 39 alin. (8)-(83), art. 421, art. 43, art. 472; introduce art. 51, art. 101, alin. (71) la art. 39; abrogă art. 3, art.6, art. 7, cap. III cu art. 11-15, cap. III1 cu art. 151- 1514, cap. III2 cu art. 1515-1519, cap. III3 cu art. 1520 și 1521, cap. IV cu art. 16-251, cap. V cu art. 26-268, cap. V1 cu art. 27 și 28, cap. VI cu art. 281 și 282, art. 38, art. 39 alin. (5), art. 39 alin. (9), art. 42 alin. (3) și (4), art. 471, art. 474, anexele nr. 1-3
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.763/2015 pentru promulgarea Legii privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare
Modificată: O.U.G. nr.54/2016 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terțelor persoane prin accidente de vehicule și de tramvaie (abrogata prin L. nr.132/2017)
- modifică art. 1 alin. (2) pct. 8
  L. nr.236/2018 privind distribuția de asigurări
- modifică art. 1 alin. (2) pct. 2 si 44, art. 110 si art. 163 alin. (16) (v. art. 39 din L. nr. 236/2018); introduce alin. (51) la art. 163 (v. art. 39 din L. nr. 236/2018)
  O.U.G. nr.111/2020 privind modificarea și completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, pentru completarea art. 218 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum și pentru completarea art. 12 alin. (5) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare
- introduce pct. (v) la art. 12 alin. (5) lit. a)
  L. nr.158/2020 pentru modificarea, completarea și abrogarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/2.402 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2017 de stabilire a unui cadru general privind securitizarea și de creare a unui cadru specific pentru o securitizare simplă, transparentă și standardizată si de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE și 2011/61/UE, precum și a Regulamentelor (CE) nr. 1.060/2009 si (UE) nr. 648/2012
- modifică art. 1 alin. (2) pct. 8, 16 si 37, art. 12 alin. (6), art. 38 alin. (4), art. 49 alin. (1) partea introductivă si alin. (6), art. 55 alin. (13) si alin. (17) lit. c), art. 126, art.163 alin. (1) lit. a) si h) si alin.(17) si (18), art. 167 alin. (10) lit. c) si d); introduce pct. (v) la art. 12 alin. (5) lit.a), alin. (51) la art. 21, alin. (41) la art. 38, alin. (9) la art. 39, alin. (161) la art. 163, alin. (181) - (183) la art. 163, pct. 4-6 la mentiunea de transpunere a normelor Uniunii Europene; abrogă art. 167 alin. (9)
  L. nr.209/2022 pentru modificarea si completarea Legii nr. 237/2015 privind autorizarea si supravegherea activitătii de asigurare si reasigurare si pentru modificarea Legii nr. 236/2018 privind distributia de asigurări
- modifică art. 1 alin. (1) lit. c) si e), art. 8 alin. (11), (13) si (18), art. 12 alin. (1), art. 12 alin. (5) partea introductivă, art. 16 alin. (10), (41) si (42), art. 25 alin. (6), art. 120, art. 123, art. 163 alin. (1) lit. b), art. 163 alin. (1) lit. d), e) si k), art. 163 alin. (4) partea introductivă, art. 163 alin. (5 1), art. 163 alin. (18 2), art. 164, art. 165 alin. (1) si la mentiunea de transpunere a normelor Uniunii Europene pct. 1 si 4 - 6; introduce alin. (19) si (20) la art. 8, alin. (13) la art. 10, alin. (8) - (14) la art. 11, alin. (14) la art. 12, alin. (8) la art. 13, alin. (14) la art. 14, alin. (24) la art. 17, alin. (8) la art. 44, alin. (12) - (18) la art. 76, alin. (1 1) la art. 115, lit. e) la art. 119 alin. (4), lit. b 1) la art. 163 alin. (1), lit. s) la art. 163 alin. (1) si alin. (4) si (5) la art. 165
  L. nr.17/2024 pentru modificarea si completarea Legii nr. 237/2015 privind autorizarea si supravegherea activitătii de asigurare si reasigurare, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative
- modifică art. 1 alin. (2) pct. 7, art. 1 alin. (2) pct. 56, art. 6 alin. (1), art. 34 alin. (3), art. 98, art. 101, art. 102, art. 110 alin. (1) lit. a), c) si e), art. 163 alin. (4) partea introductivă, art. 164, art. 173 alin. (1) lit. b) si art. 178; introduce lit. c1) - c3) la art. 1 alin. (1), pct. 21- 23 la art. 1 alin. (2), pct. 351 si 352 la art. 1 alin. (2), pct. 401 la art. 1 alin. (2), alin. (3) si (4) la art. 1, art. 981, art. 982, alin. (21) - (210) la art. 110, art. 1101, lit. n1) - n7) la art. 163 alin. (1), alin. (11) la art. 173 si după art. 177 se introduce partea a II1-a cu art. 1771- 17714


Marți, 28 mai 2024, 07:19

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.