ORDONANȚĂ nr.65 din 28 august 1997
privind regimul pasapoartelor in Romania
Descriptori | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță nr.65 din 28 august 1997
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.216/1998 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 230/1997
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de modificare, de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 226/30 aug. 1997 text
Functie activa:
Abrogă: O.G. nr.37/1994 privind unele masuri in legatura cu eliberarea și pastrarea pasapoartelor
  L. nr.144/1994 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.37 din 5 august 1994 privind unele masuri in legatura cu eliberarea și pastrarea pasapoartelor
Modifică: D.-L. nr.10/1990 privind regimul pasapoartelor și al calatoriilor in strainatate (abrogat succesiv)
abrogă art.1, art.2, art.3, art.4, art.5, art.6, art.7, art.8, art.10, art.11, art.27, art.29, art.30, art.31
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.216/1998 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.65/1997 privind regimul pașapoartelor în România (abrogata prin L. nr.248/2005)
Modificată: O.U.G. nr.96/2000 pentru modificarea și completarea unor acte normative în vederea unificării sistemului de evidență informatizată a persoanei
modifică dispozițiile art.8-10 și art.16 în sensul înlocuirii denumirii"Direcției de pașapoarte" cu denumirea de "Direcția generală de evidență informatizată a persoanei"
  O.U.G. nr.86/2001 pentru modificarea art.14 alin.(1) lit.e) din Ordonanța Guvernului nr.65/1997 privind regimul pașapoartelor în România (abrogata prin L. nr.248/2005)
modifică art.14 alin.(1) lit.e
  O.G. nr.83/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor
modifică în mod corespunzător
  O.G. nr.84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor
modifică în mod corespunzător
  L. nr.737/2001 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 86/2001 pentru modificarea art.14 alin.(1) lit.e) din Ordonanța Guvernului nr.65/1997 privind regimul pașapoartelor în România (abrogata prin L. nr.248/2005)
modifică art. 14 alin.(1) lit.e
  O.U.G. nr.119/2002 pentru modificarea art. 14 alin. (1) lit. e) din Ordonanța Guvernului nr. 65/1997 privind regimul pașapoartelor în România (abrogata prin L. nr.248/2005)
modifică art. 14 alin. (1) lit. e)
  L. nr.134/2003 pentru modificarea art. 19 din Ordonanța Guvernului nr. 65/1997 privind regimul pașapoartelor în România și a art. 39 din Legea nr. 105/1996 privind evidența populației și cartea de identitate
modifică art. 19
  O.G. nr.84/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 65/1997 privind regimul pașapoartelor în România
modifică la 30 sept. 2003 art. 7 lit.A pct. 17, art.7 lit.B, pct.7, art.11 alin.(2), art.14 alin. (1) lit.b) si e); introduce pct.21 la art. 7 lit.A.
dispune republicarea
  L. nr.225/2004 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 84/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 65/1997 privind regimul pașapoartelor în România (abrogata prin L. nr.248/2005)
aprobă O.G. nr. 84/2003
  O.U.G. nr.50/2004 pentru modificarea și completarea unor acte normative în vederea stabilirii cadrului organizatoric și funcțional corespunzător desfășurării activităților de eliberare și evidență a cărților de identitate, actelor de stare civilă, pașapoartelor simple, permiselor de conducere și certificatelor de înmatriculare a vehiculelor
modifică art.4 alin.(3), art.8, art.9 alin.(1), art.10 alin.(1), art.16 alin.(2), art.25, art.26 alin.(2)
  L. nr.520/2004 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2004 pentru modificarea și completarea unor acte normative în vederea stabilirii cadrului organizatoric și funcțional corespunzător desfășurării activităților de eliberare și evidență a cărților de identitate, actelor de stare civilă, pașapoartelor simple, permiselor de conducere și certificatelor de înmatriculare a vehiculelor
aprobă cu modificări O.U.G. nr.50/2004
dispune republicarea
  O.G. nr.28/2005 pentru modificarea și completarea unor acte normative
- modifica art.12 alin. (1) si (2), art.14 alin. (1) lit.e) ultima teza, art.14 alin. (2), art.25; introduce alin. (11) la art. 9
Abrogată: L. nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate
- la data de 1 ianuarie 2006
Modificată: O.G. nr.43/2005 pentru modificarea art. 22 lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/2001 privind îndeplinirea de către cetățenii români, la ieșirea din țară, a condițiilor de intrare în statele membre ale Uniunii Europene și în alte state și a art. 12 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 65/1997 privind regimul pașapoartelor în România (abrogata prin L. nr.248/2005)


Duminică, 14 aprilie 2024, 20:28

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.