ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.41 din 30 septembrie 2015
pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru reglementarea unor măsuri bugetare

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.41 din 30 septembrie 2015
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.112/2016 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 740/2015
Cu functie: de modificare
În vigoare: Intră în vigoare la: 30.09.2015
Publicare: M.Of. nr. 733/30 sep. 2015
Functie activa:
Modifică: L. nr.50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor și unele masuri pentru realizarea locuintelor
- introduce lit. a1) la art. 4 alin. (1)
  L. nr.215/2001 Legea administrației publice locale (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
- introduce art. 551, art. 991
  L. nr.500/2002 privind finanțele publice
- modifică art. 19 lit. b2) și b3); prorogă termenul de intrare în vigoare a art. 285, 52 și 70 (astfel cum au fost modificate/introduse prin L. nr. 270/2013) la 1 ian. 2017
  O.U.G. nr.126/2005 privind mandatarea Ministerului Finanțelor Publice pentru reprezentarea României sau a altor instituții publice în fața Curții de Arbitraj Internaționale a Centrului Internațional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiții
- modifică art. 1 și 2
  L. nr.273/2006 privind finanțele publice locale
- introduce alin. (2) la art. 82
  O.U.G. nr.63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare
- modifică art. III alin. (5) și (8)-(11); completează anexa; abrogă art. III alin. (4)
  L. nr.1/2011 LEGEA educației naționale
- introduce alin.( 11) la art. 286, alin. (8) la art. 362
  L. nr.270/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice
- Termenul prevăzut la art. III se prorogă cu 2 ani de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență; termenul prevăzut la art. V se prorogă până la data de 1 ianuarie 2017
  L. nr.227/2015 privind Codul fiscal
- introduce lit. g) la art. 495
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.112/2016 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru reglementarea unor măsuri bugetare
- modifică art. I, art. IV, art. V, art. VIII
Modificată: O.U.G. nr.23/2024 Ordonantă de urgentă privind unele măsuri pentru consolidarea capacitătii institutionale a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, reorganizarea activitătii acesteia, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative
- abrogă art. X


Sâmbătă, 25 mai 2024, 04:25

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.