LEGE nr.207 din 20 iulie 2015
privind Codul de procedură fiscală
Contestari

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.207 din 20 iulie 2015
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 385/2015
Cu functie: de modificare, de abrogare
În vigoare: în vigoare la 1 ianuarie 2016
Publicare: M.Of. nr. 547/23 iul. 2015
Functie activa:
Abrogă: O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală
  H.G. nr.1.050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
  H.G. nr.529/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a soluției fiscale individuale anticipate și a acordului de preț în avans
  H.G. nr.248/2011 privind aprobarea Procedurii de aplicare a metodelor indirecte pentru stabilirea bazei impozabile ajustate
  O.U.G. nr.29/2011 privind reglementarea acordării eșalonărilor la plată
Modifică: L. nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
- abrogă la 1 ianuarie 2016 art. 1-5
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.659/2015 pentru promulgarea Legii privind Codul de procedură fiscală
Modificată: O.U.G. nr.50/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și a Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală
- modifică art. 49 alin. (1) lit. b), art. 107 alin. (6), art. 138 alin. (5), art. 167 alin. (12), art. 235 alin. (1), art. 272, art. 336 alin. (1) lit. i); introduce alin. (3) - (5) la art. 71, lit. n) la art. 194 alin. (1), alin. (12) la art. 195, alin. (6) la art. 208, alin. (21) și (22) la art. 220, alin. (2) la art. 347, alin. (4)-(11) la art. 352; în tot cuprinsul cap. I al titlului X, termenul "precauție" se înlocuiește cu sintagma "diligență fiscală", sintagma „ordin comun al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice și al ministrului finanțelor publice" din cuprinsul art. 11 alin, (9), art, 24 alin. (3) lit. b), art. 26 alin. (9) lit. b), art. 46 alin. (8), art. 47 alin. (9), art. 79 alin. (5), art. 80 lit. b), art. 101 alin. (2) lit. b), art. 150 alin. (5) lit. b), art. 153 alin. (3) lit. b), art. 154 alin. (2) lit. b), art. 164 alin. (6) lit. b), art. 247 alin. (5) lit, b), art, 253 alin, (6) lit, b) și art. 342 alin. (2) se înlocuiește cu sintagma „ordin al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice"
  O.U.G. nr.13/2016 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 62 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală
- termenul prevăzut la art. 62 alin. (3) se prorogă până la data de 31 august 2016
  O.U.G. nr.84/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul financiar-fiscal
- modifică art. 54, art. 92 alin. (5), (6) și (8), art. 103 alin. (1), art. 163 alin. (11), art. 165 alin. (3) lit. b), art. 213 alin. (13), art. 220 alin. (21) și (4), art. 229, art. 236 alin. (4) și (7), art. 257 alin. (2), art. 272 alin. (1)-(5), art. 286 lit. i) și art. 306 alin. (3); introduce alin. (51) la art. 92, alin. (111)-(1112) la art. 163, alin. (9) și (10) la art. 169, alin. (6) la art. 235, lit. n)-ș) la art. 286, art. 2911, 2912, alin. (6) și (7) la art. 303 și art. 3061; abrogă art. 247 alin. (7), art. 250 alin. (4) lit. l), art. 291 alin. (5) și art. 306 alin. (4)
dispune republicarea
  L. nr.82/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 84/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul financiar-fiscal
- aprobă cu modificări O.U.G. nr.84/2016 și modifică art. 220 și art. 236 alin.(4)
  O.U.G. nr.42/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală
- modifică art. 286 lit. i), art. 303 alin. (7), art. 306 alin.(3); introduce art. 2913, alin. (6) - (8) la art. 299, alin.(8) la art. 303, alin.(4) la art. 304, lit. u) și v) la art. 336 alin. (1), lit. l) și m) la art. 336 alin.(2), anexa nr. 3
  O.G. nr.30/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală
- modifică art. 8 alin. (4), art. 11 alin. (3) lit. d), art. 47, art. 67 alin. (1), art. 82 alin. (2) și (6), art. 83 denumirea marginală, art. 85 alin. (1), art. 116 alin. (1), art. 117 alin. (2), art. 134 alin. (4), art. 138, art. 139 lit. f), art. 140 alin. (6), art. 141 alin. (1) partea introductivă, art. 144, art. 145 alin. (3), art. 150 alin. (1), art. 153 alin. (3) lit. a), art. 157 alin. (2) lit. a), art. 157 alin. (3), art. 158 alin. (5), art. 163 alin. (2) la 1 ianuarie 2018, art. 165 alin. (9), art. 168 alin. (12), art. 171 alin. (1), art. 174 alin. (4) lit. b), art. 176 alin. (4), art. 184 alin. (1), art. 186 alin. (4), art. 191 alin. (4) și (6), art. 193 alin. (3) lit. c), art. 194 alin. (1) lit. e), art. 195 alin. (1) lit. f), art. 195 alin. (7), art. 200 alin. (1), art. 201 denumirea marginală, art. 204, art. 206 alin. (3) lit. d), art. 206 alin. (6), art. 208 alin. (1), art. 211 lit. b), art. 212 alin. (2), art. 213 alin. (2) și (8), art. 214 alin. (1), art. 217 lit. d), art. 233 alin. (1) lit. d), art. 236 alin. (2), (7) și (12), art. 238 alin. (7), art. 239 alin. (1) lit. g), art. 240 alin. (2), art. 242 alin. (1), (5), (8) - (10), art. 247 alin. (3) lit. d), art. 250 alin. (2) și (14), art. 253, art. 254 alin. (1) - (3) și (5), art. 255 alin. (2), art. 264 alin. (1), art. 265 alin. (1), art. 276 alin. (5), art. 278 alin. (3) și (4), art. 279 alin. (3) și (4), art. 281 alin. (3) și (5), art. 336 alin. (1) lit. g) și s), art. 342 alin. (3), art. 343; introduce alin. (5) și (6) la art. 2, alin. (3) la art. 23, lit. d) la art. 25 alin. (1), alin. (21) la art. 25, alin. (5) la art. 32, alin. (4) la art. 36, alin. (3) la art. 50, alin. (2) și (3) la art. 80 la 1 ianuarie 2018, alin. (4) la art. 83 la 1 ianuarie 2018, alin. (5) la art. 83, alin. (7) la art. 85, alin. (11) la art. 92, alin. (6) la art. 103, lit. f) la art. 141 alin. (1), alin. (4) la art. 151, alin. (4) la art. 155, lit. d) la art. 156 alin. (2), alin. (4) la art. 156, lit. d) și e) la art. 157 alin. (2), alin. (3) - (9) la art. 160, alin. (51) și (52) la art. 173, alin. (4) la art. 175, alin. (12) la art. 181, alin. (21) la art. 192, alin. (71) la art. 193, alin. (24) la art. 193, lit. m1) la art. 194 alin. (1), alin. (81) la art. 195, alin. (111) la art. 195, alin. (4) la art. 199, alin. (7) și (8) la art. 207, alin. (21) la art. 213, alin. (81) la art. 213, alin. (2) la art. 217, art. 227 1, alin. (7) la art. 230, alin. (21) și (22) la art. 233, alin. (31) la art. 247, alin. (141) la art. 250, alin. (6) la art. 257, alin. (11) la art. 265, alin. (41) la art. 266, alin. (8) și (9) la art. 266, cap. XII1, după art. 266, cu art. 2661 - 2665, lit. e) la art. 278 alin. (2), alin. (6) la art. 278, cap. III, după art. 335, cu art. 3351 - 3353, alin. (31) art. 336 la 1 ianuarie 2018, alin. (3-2) la art. 336 la 13 septembrie 2017, alin. (5) la art. 342; abrogă art. 163 alin. (8) la 1 ianuarie 2018
dispune republicarea
  O.U.G. nr.113/2017 pentru prorogarea unui termen
- prorogă termenul privind plata în contul unic a creanțelor fiscale administrate de organul fiscal central (prev.la art. 163 alin. (2)) până la 1 iulie 2018
  L. nr.30/2018 pentru completarea art. 30 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală
- introduce alin. (31) la art. 30
  O.U.G. nr.18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- introduce alin. (11) și (12) la art. 103
Referită de: Decizie nr.7/2018 DECIZIA nr. 7 din 19 martie 2018 (Completul competent să judece recursul în interesul legii)
- art. 281
Modificată: O.U.G. nr.25/2018 privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare
- modifică art. 169 alin. (4) și art. 206 alin. (2) lit. a) și alin. (3); introduce alin. (31) la art. 186, alin. (3) și (4) la art. 187, alin. (5) la art. 192 și alin. (21) la art. 197
  L. nr.150/2018 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 30/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală
- modifică art. 165 alin. (2) și art. 204; introduce lit. c) la art. 160 alin. (3)
  O.U.G. nr.71/2018 privind prorogarea termenului de administrare, de către organele fiscale de la nivel județean și al municipiului București, a obligațiilor fiscale datorate de contribuabilii mijlocii, de la data de 1 august 2018 la data de 1 noiembrie 2018
- prorogă termenul prevăzut la art. II din L. nr. 30/2018 până la data de 1 noiembrie 2018
  L. nr.181/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 113/2017 pentru prorogarea unui termen
  L. nr.203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenționale
- modifică art. 226 alin. (7)
  L. nr.212/2018 pentru modificarea si completarea Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 și a altor acte normative
- modifică art. 272 alin. (2) - (5)
  O.U.G. nr.88/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul insolvenței și a altor acte normative
- modifică art. 264 alin. (5); introduce art. 2641
  O.U.G. nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene
- modifică art. 194 alin. (1) lit. e), art. 195 alin. (1) - (3), art. 200 alin. (1); introduce art. 621, alin. (82) la art. 195
  L. nr.30/2019 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/2018 privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare
- modifică art. 47 alin. (16), art. 157 alin. (3), art. 162 alin. (1), art. 210 lit. a), art. 230 alin. (1) si (2), art. 233 alin.21 si (3), art. 235 alin. (6), art. 263 alin. (1); introduce alin. (5)-(13) la art. 7, alin. 161 si 162 la art. 47, lit. b1) la art. 157 alin. (2), art. 2301
  D.C.C. nr.72/2019 DECIZIA nr. 72 din 29 ianuarie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2331 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală și ale art. 350 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală
- suspendă pentru 45 de zile dispozitiile art. 350 alin. (1) si (3) (termenul se împlineste la 17 iunie 2019) după care operează prevederile art. 147 din Constitutie
Vezi si: D.C.C. nr.72/2019 DECIZIA nr. 72 din 29 ianuarie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2331 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală și ale art. 350 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală
- art. 350 alin. (1); - sintagma "care constituie mijloace de probă" din cuprinsul art. 350 alin. (3) cu referire la alin. (1)
Referită de: Decizie nr.16/2019 DECIZIA nr. 16 din 8 aprilie 2019 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept)
- art. 226 alin. (3), prin raportare la alin. (1) al aceluiași articol; art. 226 alin. (10), prin raportare la art. 227 alin. (8)
Modificată: L. nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- modifică art. 61 alin. (4); introduce art. 621
  O.G. nr.19/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală
- modifică denumirea titlului IX; introduce denumirea capitolului I „Procedura amiabilă în baza acordurilor sau convențiilor pentru evitarea/eliminarea dublei impuneri și în baza Convenției 90/436/CEE privind eliminarea dublei impuneri în legătură cu ajustarea profiturilor întreprinderilor asociate" după denumirea titlului IX si capitolul II „Procedura amiabilă pentru evitarea/eliminarea dublei impuneri în baza Directivei (UE) 2017/1852 a Consiliului privind mecanismele de soluționare a litigiilor fiscale în Uniunea Europeană” cu art. 2831-28319
Vezi si: D.C.C. nr.581/2019 DECIZIA nr. 581 din 1 octombrie 2019 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 213 alin. (8) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, în redactarea anterioară modificării prin Ordonanta Guvernului nr. 30/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum si ale art. 213 alin. (8) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, astfel cum a fost modificată prin Ordonanta Guvernului nr. 30/2017
- art. 213 alin. (8), în redactarea anterioară modificării prin Ordonanța Guvernului nr. 30/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală; - suspendă pentru 45 de zile dispozitiile art. 213 alin. (8), astfel cum au fost modificate prin Ordonanța Guvernului nr. 30/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală (termenul se împlineste la 5 martie 2020), după care operează prevederile art. 147 din Constitutie
Modificată: O.G. nr.5/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală
- modifică, la data de 3 februarie 2020, art. 25 alin. (1) lit. b), denumirea marginală a art. 164, art. 230 alin. (5), art. 233 alin. (3), art. 236 alin. (9) lit. a), art. 236 alin. (13), (16) si (17) si art. 336 alin. (1) lit. k); modifică, la data de 1 iulie 2020, art. 286 lit. i) pct. 1 si 3, art. 286 lit. p), art. 303 alin. (7) si art. 306 alin. (3); introduce, la data de 3 februarie 2020, alin. (7) si (8) la art. 164 si alin. (20) si (21) la art. 236; introduce, la data de 1 iulie 2020, lit. t)-y) la art. 286, art. 2914, lit. w) si x) la art. 336 alin. (1), lit. n) si o) la art. 336 alin. (2) si anexa nr. 4
  O.U.G. nr.24/2020 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea și reorganizarea activității Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- modifică art. 136, art. 137 alin. (2) si art. 336 alin. (1) lit. g)
  O.U.G. nr.107/2020 privind modificarea art. II din Ordonanța Guvernului nr. 5/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală și pentru prorogarea unor termene
- prorogă termenele prevăzute la art. 2914 alin. (1), alin. (3), alin. (10) si alin. (21)
  O.U.G. nr.111/2020 privind modificarea și completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, pentru completarea art. 218 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum și pentru completarea art. 12 alin. (5) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare
- modifică art. 61; introduce art. 611
  L. nr.113/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul insolvenței și a altor acte normative
- aprobă cu modificări și completări O.U.G. nr. 88/2018 și modifică art. 2641 alin. (1), (2) si (3) si (5); introduce alin. (31) si (6) la art. 2641
Referită de: Decizie nr.17/2020 DECIZIA nr. 17 din 20 iulie 2020 (Completul pentru solutionarea recursului în interesul legii)
- art. 260 alin. (1) și (4)
Modificată: O.U.G. nr.153/2020 pentru instituirea unor măsuri fiscale de stimulare a menținerii/creșterii capitalurilor proprii, precum și pentru completarea unor acte normative
- introduce art. 701
  L. nr.295/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum și aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare
- modifică art. 1 pct. 31, art. 7 alin. 10, art. 11 alin. (3) lit. d), art. 11 alin. (10), art. 18 alin. (3), art. 23 alin. (3), art. 54, art. 59 alin. (3), art. 62 alin. (5), art. 71 alin. (5), art. 82 alin. (1) lit. e), art. 83 alin. (4) si (5), art. 85 alin. (3), art. 98 lit. d), art. 126 alin. (2), art. 127 alin. (1) lit. h) si alin. (2), (5) si (6), art. 128 alin. (1) si (2), art. 130 alin. (2), art. 131 alin. (1) si (2) si partea introductivă a alin. (4), art. 135 alin. (5), art. 140 alin. (3) si (6), art. 145 alin. (1), art. 158 alin. (4), art. 160 alin. (1), art. 168 alin. (12), art. 173 alin. (3), art. 181 alin. (1), alin. (2) partea introductivă si alin. (7) si (8), art. 184 alin. (7), art. 193 alin. (2), (11) si (18), art. 194 alin. (1) lit. c), art. 195 alin. (2), (5) si (11), art. 199 alin. (1), art. 203 alin. (1), art. 206 alin. (2) lit. c), art. 211 lit. b), art. 212 alin. (2), art. 213 alin. (13), art. 214 alin. (1), art. 217 alin. (1) lit. d), art. 226 alin. (1) si (8), art. 241, art. 249 alin. (1) lit. b), art. 250 alin. (14), art. 255 alin. (2), art. 268 alin. (2), art. 269 alin. (2), art. 270 alin. (3), art. 272, art. 274 alin. (5), art. 276 alin. (5), art. 281 alin. (4), art. 336 alin. (3) si art. 338 alin. (3); introduce alin. (61) la art. 11, lit. c) la art. 18 alin. (5), alin. (4) la art. 23, lit. d)- g) la art. 49 alin. (1), alin. (7) si (8) la art. 65, alin. (2) la art. 76, alin. (12) la art. 82, alin. (3) la art. 86, lit. e) la art. 111 alin. (2), alin. (21) si (22) la art. 126, lit. (i1) la art. 127 alin. (1), alin. (8), (9) si (10) la art. 127, alin. (21) la art. 128, art. 1371, alin. (51) si (61) la art. 140, alin. (51) la art. 159, alin. (91) la art. 167, art. 1701, alin. (31) la art. 173, alin. (21) si (13) la art. 181, alin. (5) la art. 182, alin. (91), (181)-(183) si (25) la art. 193, alin. (112) si (113) la art. 195, alin. (2) la art. 219, alin. (51) si (7)-(9) la art. 235, lit. d1) la art. 250 alin. (4), alin. (111)-(115) la art. 263, alin. (41) la art. 265, alin. (41) la art. 279, alin. (31) la art. 281, art. 2811si alin. (21) la art. 283; abrogă art. 137 alin. (4)
  L. nr.123/2021 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 5/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală
- modifică art. 2914 alin. (13) si (15) si anexa nr. 4
  L. nr.127/2021 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 19/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală
- modifică art. 2833 alin. (6) lit. d) si lit. e) pct. 2, art. 2837 alin. (1), art. 2838 alin. (7), art. 2839 alin. (5), art. 28313 alin. (4) si art. 28315 alin. (1) si (4); introduce alin. (11) si (12) la art. 2837, alin. (6) la art. 2837 si alin. (5) si (6) la art. 28315
  O.U.G. nr.51/2021 Ordonantă de urgentă privind prorogarea termenelor prevăzute la art. II pct. 9 si art. III din Legea nr. 295/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum si aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare
- Termenul de aplicare a prevederilor art. 270, 272 și 274 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum au fost modificate prin art. I din Legea nr. 295/2020, se prorogă până la data de 1 octombrie 2021
  O.G. nr.11/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală și reglementarea unor măsuri fiscale
- modifică art. 1 pct. 19, art. 11 alin. (61), art. 55 alin. (1), art. 701 alin. (1), art. 83 alin. (5), art. 105 alin. (6) lit. b), art. 113 alin. (2) lit. b), art. 157 alin. (2) lit. c), art. 164 alin. (2) si (7), art. 169, art. 1701 alin. (2), art. 213 alin. (8), art. 235 alin. (2), art. 263 alin. (5); introduce alin. (41) la art. 8, art. 331, alin. (21) la art. 55, art. 591, alin. (11) la art. 69, alin. (11) si (12) la art. 79, alin. (91) la art. 92, alin. (5) la art. 129, lit. a1) la art. 157 alin. (2), lit. e) la art. 184 alin. (6), art. 1841, lit. o) la art. 194 alin. (1), cap. IV1 cu art. 2091-20914 alin. (8) si (9) la art. 247, art. 3371
dispune republicarea
  O.U.G. nr.107/2021 Ordonantă de urgentă pentru modificarea articolului unic din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/2021 privind prorogarea termenelor prevăzute la art. II pct. 9 si art. III din Legea nr. 295/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum si aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare
- prorogă termenul de aplicare a prev. art. 270, 272 si 274, astfel cum au fost modificate prin L. nr. 295/2020, până la data de 31 martie 2022
  O.G. nr.11/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru modificarea unor termene
- modifică art. 11 alin. (3) lit.a), art. 11 alin. (6), art. 47 alin. (16) si (161), art. 52 alin. (12), (21) si (22), art. 59, art. 701 alin. (4), art. 79 alin. (4), art. 80 alin. (1) lit. b), art. 101 alin. (4), art. 153 alin. (3) lit. a), art. 1701 alin. (1), art. 186 alin. (1) lit. c), art. 194 alin. (1) lit. j), art. 195 alin. (1) si (3), art. 236 alin. (3) si (13)-(15); introduce lit. a1) la art. 11 alin. (3), alin. (41)-(44) la art. 101, alin. (2) la art. 119, alin. (3) si (4) la art. 148; abrogă art. 186 alin. (1) lit. e)
  L. nr.89/2022 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 107/2021 pentru modificarea articolului unic din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/2021 privind prorogarea termenelor prevăzute la art. II pct. 9 si art. III din Legea nr. 295/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum si aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare
- aprobă O.U.G. nr. 107/2021
  O.U.G. nr.67/2022 Ordonantă de urgentă privind unele măsuri fiscale, precum si pentru modificarea si completarea art. 59 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală
- modifică art. 59 alin. (3); introduce alin. (21)-(25) la art. 59
  O.U.G. nr.102/2022 Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală
- modifică art. 62, art. 71, art. 291 alin. (3) si (4), art. 294 alin. (2), art. 336 alin. (1) lit. t) (la 30 iulie 2022), art. 336 alin. (2) lit. d) (la 30 iulie 2022), art. 339; introduce lit. t1) - t3) la art. 336 alin. (1) (la 30 iulie 2022), lit. k1) - k4) la art. 336 alin. (2) (la 30 iulie 2022);
  O.G. nr.31/2022 Ordonantă pentru modificarea si completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală
- modifică art. 47 alin. (15), art. 52 alin. (1), (3), (16) si (19), art. 59 alin. (4), art. 65 alin. (7), art. 701 alin. (1), art. 83 alin. (2), (4) si (5), art. 94 alin. (3), art. 124 alin. (2), art. 126 alin. (1) lit. a), art. 150 alin. (5) lit. a), art. 151 alin. (1) si (2), art. 165 alin. (6) lit. a)-c), art. 167 alin. (11) si (12), art. 179, art. 184 alin. (6) lit. e), art. 2091 alin. (6) lit. f), art. 2091 alin. (11), art. 265 alin. (11) lit. b), art. 273 alin. (2), art. 276 alin. (4) si (5), art. 279 alin. (1), art. 281 alin. (6), art. 350 alin. (2) si (3); introduce alin. (191) si (192) la art. 52, lit. f) la art. 111 alin. (2), alin. (4) si (5) la art. 132, alin. (4) - (6) la art. 1371, art. 1621, alin. (11) la art. 165, lit. p) - r) la art. 194 alin. (1), alin. (11) la art. 204, lit. g) la art. 2091 alin. (6), lit. m) - o) la art. 2094 alin. (1), alin. (21) la art. 248, alin. (2) la art. 267, alin. (21) la art. 279; abrogă art. 83 alin. (3), art. 350 alin. (1)
  O.U.G. nr.188/2022 Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală si pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătătirea si reorganizarea activitătii Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative
- modifică art. 7 alin. (10) (la 1 ianuarie 2026), art. 55 alin. (2) lit. e), art. 56 alin. (1), art. 58 alin. (2), art. 64 alin. (2), art. 68 alin. (3), art. 113 alin. (2) lit. i), art. 118 alin. (2) (la 1 ianuarie 2026) si (4), art. 119 (la 1 ianuarie 2026), art. 121 alin. (1) (la 1 ianuarie 2026), art. 123 alin. (2) si (3), art. 125 alin. (1), (2) si (4), art. 133 alin. (2) si (4), art. 136, art. 137, art. 1371 alin. (1), art. 138 alin. (2), art. 141 alin. (1) lit. e), art. 148 alin. (3) si (4), art. 149 alin. (1), (2) si (4), art. 151 alin. (1), art. 181 alin. (12), art. 336 alin. (1) lit. g) (la 9 ianuarie 2023); introduce pct. 201 si pct. 202 la art. 1, alin. (41) la art. 7, alin. (71) la art. 7, alin. (13) la art. 79, alin. (11) la art. 118 (la 1 ianuarie 2026), alin. (11) la art. 121 (la 1 ianuarie 2026), art. 1211, lit. e) la art. 122 alin. (7), alin. (4) la art. 123, alin. (5) la art. 125, alin. (11) la art. 133, alin. (5) la art. 133, alin. (11) la art. 135, alin. (21) la art. 138 (la 1 ianuarie 2026), art. 1401, alin. (5) la art. 148, art. 1481, alin. (5) si (6) la art. 149, alin. (11) la art. 151; abrogă art. 120 (la 1 ianuarie 2026)
Referită de: Decizie nr.5/2023 DECIZIA nr. 5 din 30 ianuarie 2023 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept)
Modificată: O.G. nr.16/2023 ORDONANȚĂ pentru modificarea si completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală
- modifică art. 62 alin. (5) si (12), art. 282, art. 286 lit. i) pct. 1 si 3, art. 288, art. 289 alin. (2), art. 290 alin. (1), art. 291 alin. (1), (2) si (3), art. 2911 alin. (7) lit. a), art. 2911 alin. (8) lit. b), art. 2912, art. 294, art. 295 alin. (3), art. 299 alin. (1), art. 303 alin. (2), (4) si (5), art. 308, art. 336 alin. (1) lit. t), art. 336 alin. (2) lit. k3); introduce lit. z) si aa) la art. 286, art. 2881, alin. (11) si (12) la art. 291, art. 2915, art. 2951, alin. (21) si (22) la art. 299, alin. (5) la art. 304, alin. (31) la art. 306, lit. t4) la art. 336 alin. (1), lit. y), z) si aa)-ii) la art. 336 alin. (1), lit. p)-s) la art. 336 alin. (2), anexa nr. 5; abrogă art. 290 alin. (5), art. 336 alin. (2) lit. k4)
Referită de: Decizie nr.20/2023 DECIZIA nr. 20 din 20 martie 2023 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept)
- art. 281 alin. (2), prin raportare la prevederile art. 8 alin. (1) teza finală din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004; art. 266 alin. (41)
Modificată: O.U.G. nr.20/2023 ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea si completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum si pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităti fiscale
- modifică art. 184 alin. (1), alin. (6) lit. e), alin. (31) si (4), art. 187 alin. (3), art. 193 alin. (4), art. 195 alin. (2), (4) si (7), art. 200 alin. (1), art. 2091 alin. (6) lit. f), art. 2095 alin. (2), art. 2097 alin. (1) si art. 20910 alin. (1); introduce lit. f) la art. 184 alin. (6), alin. (41) la art. 193, lit. s) la art. 194 alin. (1), lit. h)-j) la art. 2091 alin. (6) si lit. p) si q) la art. 2094 alin. (1); abrogă art. 193 alin. (2), art. 193 alin. (20), art. 195 alin. (5), art. 197 alin. (21), art. 2095 alin. (5) si art. 20912 alin. (1)
  L. nr.131/2023 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 102/2022 pentru modificarea si completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală
- aprobă O.U.G. nr. 102/2022
Referită de: Decizie nr.50/2023 DECIZIA nr. 50 din 18 septembrie 2023 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept)
- dispozitiile art. 138 alin. (1) si art. 139 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificările si completările ulterioare, raportate la prevederile art. 220 alin. (10) si art. 215 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările si completările ulterioare
Modificată: L. nr.296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitătii financiare a României pe termen lung
- modifică la 11 noiembrie 2023 art. 60 alin. (4), art. 611 alin. (4) si art. 68 alin. (2); introduce la 11 noiembrie 2023 lit. z1 si z2 la art. 336 alin. (1), lit. t) la art. 336 alin. (2) si alin. (11) la art. 338; abrogă la 11 noiembrie 2023 art. 338 alin. (3)
  L. nr.388/2023 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 188/2022 pentru modificarea si completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală si pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătătirea si reorganizarea activitătii Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative
- aprobă cu modificări O.U.G. nr. 188/2022; modifică art. 118 alin. (4) si art. 123 alin. (2)
  L. nr.46/2024 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 153/2020 pentru instituirea unor măsuri fiscale de stimulare a mentinerii/cresterii capitalurilor proprii, precum si pentru completarea unor acte normative
- aprobă O.U.G. nr. 153/2020
  L. nr.151/2024 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 16/2023 pentru modificarea si completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală
- aprobă O.G. nr. 16/2023
  L. nr.177/2024 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 11/2022 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru modificarea unor termene
- aprobă O.G. nr. 11/2022


Duminică, 23 iunie 2024, 15:15

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.