LEGE nr.115 din 19 mai 2015
pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum si pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali
Fisa actului

Sesizari privind exceptia de neconstitutionalitate:
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.246/2016 DECIZIA nr. 246 din 4 mai 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 50 alin. (2) și art. 101 alin. (2) și (3) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali
art. 50 alin. (2) și art. 101 alin. (2) și (3)
  D.C.C. nr.286/2016 DECIZIA nr. 286 din 11 mai 2016 referitoare la excepția de necconstituționalitate a dispozițiilor art. 49 alin. (2) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali
art. 49 alin. (2)
  D.C.C. nr.288/2016 DECIZIA nr. 288 din 11 mai 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 50 alin. (2) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali
art. 50 alin. (2)
  D.C.C. nr.292/2016 DECIZIA nr. 292 din 11 mai 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 50 alin. (2) și art. 101 alin. (2) și (3) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali
art. 50 alin. (2) și art. 101 alin. (2) și (3)
  D.C.C. nr.291/2016 DECIZIA nr. 291 din 11 mai 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 122 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali
art. 122
  D.C.C. nr.287/2016 DECIZIA nr. 287 din 11 mai 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 39 alin. (4), art. 49 alin. (2), art. 50 alin. (2), art. 51 și art. 101 alin. (2) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali
art. 39 alin. (4), art. 49 alin. (2), art. 50 alin. (2), art. 51 și art. 101 alin. (2)
  D.C.C. nr.290/2016 DECIZIA nr. 290 din 11 mai 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 49, art. 51 și art. 52 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali
art. 49, art. 51 și art. 52
  D.C.C. nr.327/2016 DECIZIA nr. 327 din 19 mai 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 122 alin. (2) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali
art. 122 alin. (2)
  D.C.C. nr.354/2016 DECIZIA nr. 354 din 24 mai 2016 referitoare la excepția de neconstituțional itate a prevederilor art. 49 alin. (2) și ale art. 101 alin. (2) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali
art. 49 alin. (2) și ale art. 101 alin. (2)
  D.C.C. nr.355/2016 DECIZIA nr. 355 din 24 mai 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 49 alin. (2) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali
art. 49 alin. (2)
  D.C.C. nr.356/2016 DECIZIA nr. 356 din 24 mai 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 49 alin. (2) și ale art. 51 alin. (3) teza a doua din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali
art. 49 alin. (2) și ale art. 51 alin. (3) teza a doua
  D.C.C. nr.357/2016 DECIZIA nr. 357 din 24 mai 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 50 alin. (2) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali
art. 50 alin. (2)
  D.C.C. nr.358/2016 DECIZIA nr. 358 din 24 mai 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 49 alin. (2) și ale art. 51 alin. (1) teza întâi din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Leqii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali
art. 49 alin. (2) și ale art. 51 alin. (1) teza întâi
  D.C.C. nr.359/2016 DECIZIA nr. 359 din 24 mai 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 50 alin. (1) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea si completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali
art. 50 alin. (1)
  D.C.C. nr.360/2016 DECIZIA nr. 360 din 24 mai 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 50 alin. (2) și ale art. 54' din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum si pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali
art. 50 alin. (2) și ale art. 54
  D.C.C. nr.535/2016 DECIZIA nr. 535 din 5 iulie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 122 alin. (2) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali
art. 122 alin. (2)
  D.C.C. nr.533/2016 DECIZIA nr. 533 din 5 iulie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 49 alin. (2) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali
art. 49 alin. (2)
  D.C.C. nr.534/2016 DECIZIA nr. 534 din 5 iulie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 49 alin. (2) și art. 101 alin. (2) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali
art. 49 alin. (2) și art. 101 alin. (2)
  D.C.C. nr.282/2017 DECIZIA nr. 282 din 4 mai 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 49 alin. (2) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea si completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali
art. 49 alin. (2)
  D.C.C. nr.281/2017 DECIZIA nr. 281 din 4 mai 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 50 alin. (1) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali
art. 50 alin. (1)
  D.C.C. nr.390/2017 DECIZIA nr. 390 din 6 iunie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 101 alin. (2) și (3) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali
art. 101 alin. (2) și (3)
  D.C.C. nr.763/2017 DECIZIA nr. 763 din 28 noiembrie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 49 alin. (2), art. 51 și ale art. 52 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali
art. 49 alin. (2), art. 51 și ale art. 52
  D.C.C. nr.767/2017 DECIZIA nr. 767 din 28 noiembrie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 101 alin. (2) și (3) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali
art. 101 alin. (2) și (3)
  D.C.C. nr.715/2018 DECIZIA nr. 715 din 20 noiembrie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 6 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali
- art. 6 alin. (2) lit. b) (respinge ca neîntemeiată) .


Sâmbătă, 20 aprilie 2024, 00:00

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.