LEGE nr.115 din 19 mai 2015
pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum si pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali
Contestari

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.115 din 19 mai 2015 (organica)
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 365/2015
Cu functie: de modificare, de abrogare
Publicare: M.Of. nr. 349/20 mai. 2015
Rectificare: M.Of. nr. 316/25 apr. 2016
Functie activa:
Abrogă: L. nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale
  O.U.G. nr.8/2005 privind modificarea și completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale
  L. nr.131/2005 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2005 privind modificarea și completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale
  L. nr.129/2011 privind modificarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale
  L. nr.338/2013 privind modificarea art. 6 alin. (1) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale
Modifică: L. nr.215/2001 Legea administrației publice locale (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
- modifică art. 3 alin. (2), art. 29 alin. (1), art. 57 alin. (4), art. 88, art. 89, art. 90, art. 101 alin. (1)-(3), art. 102 alin. (2), art. 108; abrogă art. 55 alin. (7), art. 69 alin. (6), art. 891-893, art. 1021
dispune republicarea
  L. nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
- modifică art. 2 alin. (2) și (3), art. 12 alin. (1), art. 13, art. 18 alin. (1), (3) și (4); introduce alin. (3) la art. 12
dispune republicarea
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.473/2015 privind promulgarea Legii pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali
Rectificare: M.Of. nr. 316/25 apr. 2016
Modificată: O.U.G. nr.40/2019 privind modificarea și completarea Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali
- modifică art. 1 alin. (2), (4) si (5), art. 3 alin. (2), art. 4 alin. (1), art. 5 alin. (2), art. 7 alin. (1), (4) si (5), art. 11 alin. (2), art. 15 alin. (1), art. 26 alin. (5) si (15), art. 27 alin. (1) lit. d), i) si j), art. 30 alin. (2) si (11), art. 31 lit.d), art. 34 alin. (2), art. 39 alin. (1) lit.g), art. 46, art. 49 alin. (1) si (2), art. 50 alin. (2), art. 57, art. 58 alin. (5) si (8) - (10), art. 79 alin. (1), art. 93 alin. (1) lit. e) - h), art. 94 alin. (1) si alin. (3) lit. g), art. 96 alin, (1), art. 98 alin. (3), art. 99, art.102, art. 103 alin. (1), (2) lit. g) si i) si alin. (5), art. 104 alin. (1) si alin. (2) lit. g) si i), art. 121 alin. (1) si (2), art. 126 alin. (2), art. 132; introduce alin. (51) la art. 26, art. 1011, alin. (21) - (24) la art. 121
  O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ
- modifică art. 27 alin. (1) lit. i), art. 103 alin. (5) si art. 107
  L. nr.91/2020 privind modificarea Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum si pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, precum și pentru modificarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum si pentru organizarea și funcționarea Autorității Electoraie Permanente
- modifică art. 26 alin. (1) -(4) si (13) - (15), art. 30 alin. (4), art. 38 alin. (4) si (5), art. 58 alin. (8)
  L. nr.294/2022 privind modificarea si completarea Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali
- modifică art. 6 alin. (2) partea introductivă; introduce lit. c) la art. 6 alin. (2)
dispune republicarea
  L. nr.256/2023 pentru modificarea si completarea Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali si a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetătenilor români
- modifică art. 18 alin. (1); introduce alin. (41) la art. 18


Sâmbătă, 24 februarie 2024, 22:19

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.