ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.2 din 11 martie 2015
pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și alte măsuri

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.2 din 11 martie 2015
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.171/2015 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 404/2015
Cu functie: de modificare
În vigoare: Intră în vigoare la: 13.03.2015
Publicare: M.Of. nr. 176/13 mar. 2015
Functie activa:
Modifică: O.G. nr.41/1994 privind autorizarea platii cotizatiilor la organizatiile internationale interguvernamentale la care Romania este parte
- completează anexa nr. 1
  O.G. nr.51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor și proiectelor culturale
- introduce lit. ț) la art. 21 alin. (1)
  O.G. nr.119/1999 privind auditul intern și controlul financiar preventiv
- modifică art. 4 titlul și alin. (1) și ((3) - (5), art. 5 alin. (2), art. 10 alin. (2), art. 12 alin. (7), art. 13 alin. (1), (5) și (6), art. 17 alin. (6), art. 19 alin. (5), art. 19 alin. (8) lit. c) și h), art. 20 alin. (1), art. 28, art. 29 alin. (1); introduce alin. (21) la art. 5, lit. k) la art. 27; abrogă art. 2 lit. a), f) și g), art. 5 alin. (3), art. 19 alin. (8) lit. i) și j)
  L. nr.69/2000 Legea educației fizice și sportului
- modifică art. 181 lit. b); introduce alin. (21) la art. 14,
  O.U.G. nr.81/2003 pentru modificarea unor reglementări privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței și asigurarea fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice și gazelor naturale pentru populație, precum și unele măsuri pentru întărirea disciplinei financiare
- abrogă art. III
  L. nr.571/2003 privind Codul fiscal (abrogata prin L. nr.227/2015)
- introduce alin. (21) la art. 263
  O.U.G. nr.60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului "Prima casă"
- modifică art. 1 alin. (8) și (103); introduce alin. (104)-(1013) la art. 1
  L. nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional
- abrogă art. 30
  O.U.G. nr.55/2010 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice
- modifică art. II alin. (2)
  L. nr.155/2010 LEGEA poliției locale
- modifică art. 18 alin. (1), art. 351 alin. (1)
  O.U.G. nr.77/2011 privind stabilirea unei contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății
- modifică art. 1, art. 3 alin. (1) și (2), art. 12 alin. (1) și (5), art. 15 alin. (1), (2) și (4), art. 16, art. 17; introduce alin. (8) la art. 12, alin. (4) și (5) la art. 14
  O.U.G. nr.115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene
- modifică art. 123 alin. (1) lit. a)
  O.G. nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară
- modifică art. 2 lit. a) și b)
  L. nr.323/2013 pentru majorarea capitalului autorizat deținut de România la Banca Internațională pentru Reconstrucție si Dezvoltare, în conformitate cu Rezoluția nr. 612/2011 privind "Majorarea selectivă a capitalului autorizat pentru întărirea puterii de vot și a participării țărilor aflate în tranziție și a celor în curs de dezvoltare", adoptată de Consiliul Guvernatorilor BIRD, și, respectiv, în conformitate cu Rezoluția nr. 613/2011 privind "Majorarea generală de capital 2010", adoptată de Consiliul Guvernatorilor BIRD
modifica art. 1-3
  L. nr.352/2013 privind majorarea capitalului autorizat deținut de România la Corporația Financiară Internațională, în conformitate cu Rezoluția nr. 256/2012 a Consiliului Guvernatorilor privind amendarea statutului și creșterea selectivă a capitalului Corporației Financiare Internaționale
- modifică art. 2
  O.U.G. nr.77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996
- modifică art. 7 alin. (3)
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.171/2015 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și alte măsuri
- modifică art. XII alin. (3) lit. a), art. XVI pct. 2
Modificată: O.G. nr.18/2015 privind prorogarea unor termene prevăzute la art. XII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și alte măsuri
- modifică art. XII alin. (2) lit. a) pct. 3, art. XII alin. (2) lit. b) pct. 3, art. XII alin. (16)
  O.U.G. nr.36/2015 privind completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și alte măsuri
- introduce art. XXIII1 și art. XXIII2
  O.U.G. nr.46/2015 pentru stabilirea unor măsuri financiare și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- modifică limitele prevăzute la art. XII alin. (1) și (2)


Marți, 23 iulie 2024, 05:05

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.