ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.92 din 29 decembrie 2014
pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea unor acte normative
Contestari

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.92 din 29 decembrie 2014
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.124/2015 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 269/2015
Cu functie: de modificare
În vigoare: Articolele I-V din prezenta ordonanță de urgență intră în vigoare în termen de 45 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Publicare: M.Of. nr. 957/30 dec. 2014
Rectificare: M.Of. nr. 33/15 ian. 2015
  M.Of. nr. 265/21 apr. 2015
Functie activa:
Modifică: L. nr.571/2003 privind Codul fiscal (abrogata prin L. nr.227/2015)
- modifică art. 75 alin. (2), art. 76, art. 77 alin. (2) și (4), art. 115 alin. (1) lit.p), art. 116 alin. (1) lit. c); introduce alin. (7), (8) și (9) la art. 77, alin. (3) la art. 93; abrogă art. 151
  O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală (abrogata prin L. nr.207/2015)
- introduce lit. i) la art. 110 alin. (3)
  O.U.G. nr.77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc
- modifică art. 1 alin. (5), art. 3, art. 5 alin. (1), (2), (5) și (7), art. 6, art. 7, art. 9, art. 10 alin. (1) și (3), art. 11, art. 12, art. 13, art. 14 alin. (2), art. 15 alin. (1), art. 15 alin. (2) lit. f), g), i), j) și k), art. 15 alin. (6) lit. a) și d), art. 15 alin. (6) lit. h) pct. (iii), art. 15 alin. (7) și (8), art. 16 alin. (1), (3) și (5), art. 17 alin. (1), art. 17 alin. (2) lit. i), art. 17 alin. (4), art. 18 alin. (1), art. 19 alin. (1), (4)-(6) și (8), art. 191, art. 20 alin. (1)-(3) și alin. (6), art. 22 alin. (1), art. 22 alin. (3) lit. b), c) și d), art. 25 lit. h)-j), art. 26, art. 261, art. 27, art. 29 alin. (8), anexa; introduce alin. (6) la art. 1, art. 11-1_3, alin. (8) - (10) la art. 5, alin. (2) la art. 8, alin. (4) - (7) la art. 10, alin. (4) și (5) la art. 14, lit. c) și d) la art. 15 alin. (4), lit. m) și n) la art. 15 alin. (6), alin. (10)-(12) la art. 17, alin. (7) și (8) la art. 20, alin. (6) la art. 21, alin. (5) și (6) la art. 22; abrogă art. 16 alin. (8), art. 25 lit. k)
dispune republicarea
  O.U.G. nr.28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală
- modifică art. 12
  O.U.G. nr.69/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare în domeniul sănătății și pentru modificarea unor acte normative
- introduce alin. (2) la art. VII
Functie pasiva:
Rectificare: M.Of. nr. 33/15 ian. 2015
  M.Of. nr. 265/21 apr. 2015
Aprobată cu modificări: L. nr.124/2015 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2014 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea unor acte normative
- modifică și completează art. I și art. III


Miercuri, 24 aprilie 2024, 03:54

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.