ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.83 din 12 decembrie 2014
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
Contestari

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.83 din 12 decembrie 2014
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.71/2015 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 191/2015
Cu functie: de modificare
În vigoare: Intră în vigoare la: 18.12.2014
Publicare: M.Of. nr. 925/18 dec. 2014
Rectificare: M.Of. nr. 941/22 dec. 2014
Functie activa:
Modifică: O.G. nr.41/1994 privind autorizarea platii cotizatiilor la organizatiile internationale interguvernamentale la care Romania este parte
- completează anexa nr. 1
  L. nr.69/2000 Legea educației fizice și sportului
- introduce alin. (11) la art. 79
  L. nr.19/2003 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Presă ROMPRES
- modifică art. 25
  L. nr.356/2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului Cultural Român
- modifică art. 7 alin. (1) lit. d), art. 10 alin. (4) lit. c), art. 21 alin. (1) și (2); introduce alin. (21) la art. 21
  O.G. nr.42/2004 privind organizarea activității veterinare
- modifică art. 18 alin. (5), art. 48 alin. (1), art. 49 alin. (1), art. 56 alin. (4); introduce alin. (11) la art. 48, alin. (11) la art. 49; abrogă art. 61, art. 48 alin. (8) și (9)
  L. nr.304/2004 privind organizarea judiciară (abrogata prin L. nr.304/2022)
- termenul prevăzut la art. 136 se prorogă până la 1 ianuarie 2017
  L. nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
- modifică art. 190 alin. (3) lit. a)
  L. nr.509/2006 privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preșcolari și elevii din clasele I-IV din învățământul de stat și confesional
- suspendă aplicarea legii în perioada 2015 - 2016
  O.U.G. nr.17/2007 pentru trecerea Centrului Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu și Medicină Preventivă din subordinea Ministerului Apărării în subordinea Academiei Române și pentru stabilirea unor măsuri organizatorice aferente acesteia
- modifică art. 6 alin. (1) și (5)
  L. nr.246/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului de Drept Public și Științe Administrative al României
- termenul prevăzut la art. 4 alin. (1) se prorogă până la 1 ianuarie 2017
  O.U.G. nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență
- introduce alin. (9) la art. 12; abrogă art. 2 alin. (3) lit. m)
  L. nr.69/2010 LEGEA responsabilității fiscal-bugetare
- modifică art. 15 alin. (1)
  O.U.G. nr.80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
- prevederile art. 19 lit. b) și c) ale art. II se aplică și în anii 2015-2016
  L. nr.1/2011 LEGEA educației naționale
- prevederile art. 9 alin. (2) , art. 101 alin. (2) și ale art. 361 alin. (3) lit. e) și lit. g) se prorogă până la 31 decembrie 2016; cupoanele prevăzute la art. 27 alin. (6) nu se acordă până la 31 decembrie 2016
  L. nr.63/2011 privind încadrarea și salarizarea în anul 2011 a personalului didactic și didactic auxiliar din învățământ (abrogata prin O.U.G. nr.20/2016)
- modifică anexa nr. 5
  L. nr.56/2012 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Militare
- modifică art. 10 alin. (1) și (2); introduce alin. (4) la art. 10
  O.U.G. nr.74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea și reorganizarea activității Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- abrogă art. 4 alin. (16) și (17)
  O.G. nr.29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare
- prevederile art. 16 se aplică și în anii 2015-2016
  O.U.G. nr.88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaționale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- modifică art. 8 și 9
  L. nr.270/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice
- termenul prevăzut la art. V se prorogă până la 1 ianuarie 2016
  O.U.G. nr.113/2013 privind unele măsuri bugetare și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului
- modifică art. VII alin. (3) și (4); introduce alin. (41) la art. VII
  L. nr.143/2014 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice
- termenul prevăzut la art. II se prorogă până la 1 ianuarie 2017
Functie pasiva:
Rectificare: M.Of. nr. 941/22 dec. 2014
Aprobată cu modificări: L. nr.71/2015 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
- modifică art. 1 alin. (7), art. 32, art. 33, art. 43; introduce alin. (51) la art. 1, alin. (71) la art. 1, alin. (81) la art. 1, alin. (11) la art. 1, alin. (11) și (12) la art. 5, art. 81, alin. (7)-(11) la art. 12, art. 321, art. 49, art. 50
Modificată: O.U.G. nr.26/2015 pentru completarea art. 12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
- introduce alin. (11) la art. 12
  O.U.G. nr.27/2015 ORDONANȚĂ de urgentă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice și pentru stabilirea unor măsuri bugetare
- introduce alin. (52) și (53) la art. 1, alin. (6) - (8) la art. 2
  O.U.G. nr.31/2015 pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996 și pentru completarea art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
- introduce alin. (52) la art. 1
  O.G. nr.14/2015 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
- introduce alin. (12) la art. 1, art. 51, anexa
  L. nr.220/2015 pentru modificarea și completarea art. 36 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
- modifică art. 36 alin. (1); introduce alin. (11) la art. 36
  O.U.G. nr.35/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe
- modifică art.28; introduce alin.(55) - (510) la art.1
  O.U.G. nr.54/2015 privind unele măsuri în domeniul învățământului
- introduce alin. (31), (61), (62) și (71) la art. 2
  L. nr.293/2015 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 35/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe
- modifică art. 1 alin. (55), (57) - (510); introduce alin. (82) la art. 1, alin. (13) și (14) la art. 1, art. 11
  L. nr.347/2015 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 31/2015 pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996 și pentru completarea art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
- introduce alin. (54) la art. 1 și alin. (6)-(8) la art. 8
  L. nr.153/2017 Lege-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
- abrogă cap. I cu art. 1—13 și art. 32, 321 și 33
  O.U.G. nr.49/2017 privind unele măsuri în vederea accelerării implementării proiectelor de infrastructură de transport de interes național, pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, pentru completarea Legii nr. 105/2011 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul "Cooperare Teritorială Europeană", precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea și completarea unor acte normative
- modifică art. 1 alin.(57)
Referită de: Decizie nr.36/2018 DECIZIA nr. 36 din 4 iunie 2018 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept)
- art. 1 alin. (51)
  Decizie nr.51/2019 DECIZIA nr. 51 din 11 noiembrie 2019 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept)
- art. 1 alin. (51)
  Decizie nr.22/2020 DECIZIA nr. 22 din 14 septembrie 2020 (Completul pentru solutionarea recursului în interesul legii)
  Decizie nr.12/2022 DECIZIA nr. 12 din 6 iunie 2022 (Completul pentru solutionarea recursului în interesul legii) "
- art. 1 alin. (51) si art. 5 alin. (11)


Duminică, 23 iunie 2024, 15:01

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.