ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.68 din 21 octombrie 2014
privind modificarea și completarea unor acte normative

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.68 din 21 octombrie 2014
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.265/2015 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 20/2015
Cu functie: de modificare
În vigoare: Intră în vigoare la: 04.11.2014
Publicare: M.Of. nr. 803/4 noi. 2014
Functie activa:
Modifică: L. nr.215/2001 Legea administrației publice locale (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
- modifică art. 72
  O.U.G. nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
- modifică art. 4 alin. (2), art. 6 alin. (6), art. 23 alin. (2), art. 32 alin. (1), art. 34, art. 40 alin. (1); introduce lit. f) la art. 1 alin. (2)
  L. nr.51/2006 LEGEA serviciilor comunitare de utilități publice
- introduce alin. (5)-(7) la art. 11
  L. nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
- introduce art. 8731, alin. (11) la art. 874
  O.U.G. nr.74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană și a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare și gestionare a datelor necesare desfășurării politicii comune în domeniul pescuitului și a programului de control, inspecție și supraveghere în domeniul pescuitului și pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbției fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare
- modifică art. 181 alin. (1) și (15), art. 181 alin. (2) lit. a), art. 20 alin. (6); introduce art. 182,o anexă; înlocuiește denumirea "Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit (APDRP)” cu denumirea „Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR)”
  O.U.G. nr.1/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (abrogata succesiv prin L. nr.127/2019, L. nr.360/2023)
- modifică art. IV alin. (3)
Functie pasiva:
Modificată: L. nr.184/2015 pentru aprobarea Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății, precum si pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2066 privind reforma în domeniul sănătății
- abrogă art. VI și referirea la transpunerea art. 7 alin. (2) lit. b) și art. 9 alin. (1 ) și (2) din Directiva 2011/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 9 martie 2011 privind aplicarea drepturilor pacienților în cadrul asistenței medicale transfrontaliere, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 88 din 4 aprilie 2011, pag.45-65
Aprobată cu modificări: L. nr.265/2015 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2014 privind modificarea și completarea unor acte normative
- modifică art. IV


Luni, 27 mai 2024, 18:12

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.