LEGE nr.138 din 15 octombrie 2014
pentru modificarea și completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative conexe

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.138 din 15 octombrie 2014 (organica)
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 437/2014
Cu functie: de modificare
Publicare: M.Of. nr. 753/16 oct. 2014
Functie activa:
Modifică: L. nr.188/2000 privind executorii judecătorești
- introduce art. 201
  L. nr.303/2004 privind statutul magistraților (abrogata prin L. nr.303/2022)
- modifică art. 23 alin. (1) lit. a) și d)
  L. nr.554/2004 LEGEA contenciosului administrativ
- modifică art. 24, art. 25
  L. nr.287/2009 privind Codul civil
- modifică art. 1112, art. 2445 alin. (1), art. 2504 alin. (1)
  L. nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă
- modifică art. 136 alin. (1), art. 139 alin. (3) și (4), art. 200 alin. (1), art. 200 alin. (2), art. 231, art. 450 alin. (3), art. 484 alin. (1), art. 520 alin. (9), art. 603 alin. (3), art. 615, art. 628, art. 632 alin. (2), art. 635, art. 638 alin. (1) pct. 2, art. 650 alin. (1), art. 650 alin. (2) și (3), art. 651 alin. (1) lit. b), art. 651 alin. (2) și (3), art. 652 alin. (4), art. 659 alin. (2), art. 664, art. 665, art. 669 alin. (5) și (6), art. 671, art. 679 alin. (2), art. 698 alin. (2), art. 711 alin. (3), art. 713 alin. (2), art. 714 alin. (2), art. 716 alin. (1), art. 718 alin. (7), art. 719 alin. (8), art. 731 alin. (2), art. 767 alin. (2), art. 779 alin. (1), art. 782 alin. (1), art. 805 alin. (6), art. 818, art. 819, art. 820, art. 830, art. 838 alin. (4), art. 843, art. 844 alin. (1), art. 845 alin. (8), art. 852 lit. j), art. 853, art. 855, art. 856 alin. (4), art. 856 alin. (5), art. 862 alin. (1), art. 868 alin. (2), art. 888, art. 891 denumirea marginală și alin. (1), art. 954 alin. (1), art. 1017; introduce lit. h1) la art. 94 pct. 1, alin. (11) la art. 200, alin. (4) la art. 457, pct. 21 la art. 638 alin. (1), art. 6401, alin. (11) la art. 650, alin. (31) la art. 651, alin. (6) la art. 821, art. 8471, alin. (7) la art. 905, alin. (31) la art. 999; abrogă art. 520 alin. (13), art. 852 lit. l), art. 854
dispune republicarea
  L. nr.71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil
- modifică art. 1811 alin. (1) și (2)
  L. nr.76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
- modifică art. 74; introduce art. 121-123
  L. nr.2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanțelor judecătorești, precum și pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
- modifică art. XVII alin. (3)
  O.U.G. nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru
- modifică art. 10 alin. (1) lit. a); introduce alin. (3) la art. 26
  L. nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului
- modifică art. 20 alin. (2); introduce alin. (3) la art. 20
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.633/2014 privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative conexe


Luni, 15 aprilie 2024, 18:17

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.