LEGE nr.145 din 21 octombrie 2014
pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.145 din 21 octombrie 2014
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 89/2014
Cu functie: de modificare, de abrogare
Publicare: M.Of. nr. 794/31 oct. 2014
Functie activa:
Abrogă: H.G. nr.661/2001 privind procedura de eliberare a certificatului de producător
  H.G. nr.1.578/2004 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 661/2001 privind procedura de eliberare a certificatului de producător
  O. nr.190/2009 al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea și plata impozitului pe veniturile bănești din agricultură realizate prin valorificarea produselor vândute către unități specializate pentru colectare, unități de procesare industrială sau către alte unități, pentru utilizare ca atare
  O. nr.205/2011 al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru modificarea Procedurii privind stabilirea și plata impozitului pe veniturile bănești din agricultură realizate prin valorificarea produselor vândute către unități specializate pentru colectare, unități de procesare industrială sau către alte unități, pentru utilizare ca atare, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 190/2009
Modifică: O.U.G. nr.12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței pe filiera cerealelor și a produselor procesate din cereale
- abrogă art. 3 alin. (3)
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.643/2014 privind promulgarea Legii pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol
Modificată: L. nr.87/2016 privind modificarea și completarea Legii n r. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol
- modifică art. 3 alin. (2), art. 4 alin. (1), art. 4 alin. (3), art. 4 alin. (4), art. 11 alin. (1), art. 15, art. 20; introduce alin. (4) și (5) la art. 13; abrogă art. 4 alin. (2), art. 4 alin. (3) lit. d) și e)
  L. nr.170/2017 privind modificarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol
- modifică art. 3 alin. (2), art. 8 alin. (3) și (6)
  L. nr.70/2018 privind modificarea și completarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol
- modifică art. 1, art. 2, art. 3 alin. (1) - (3), art. 4 alin. (1), art. 5 alin. (2), art. 6 alin. (1), art. 8 alin. (3) și (6), art. 13 alin. (1), (2) și (4), art. 14 alin. (3), art. 16 lit. c), art. 16 lit. d), art. 16 lit. e) și f), art. 16 lit. g); introduce alin. (7) la art. 8, alin. (6) la art. 13, alin. (4) și (5) la art. 14, lit. c1) la art. 16, lit. d1) la art. 16, lit. f1) la art. 16; abrogă art. 3 alin. (4), art. 8 alin. (2)
  L. nr.166/2019 privind modificarea și completarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol
- modifică art. 14 alin. (3), art. 14 alin. (4) partea introductivă și lit. b), art. 14 alin. (5); introduce pct. 11 la art. 2 lit. f)


Duminică, 16 ianuarie 2022, 22:03

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.