ORDONANȚĂ nr.16 din 19 august 2014
pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții "C-N-l" - S.A

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță nr.16 din 19 august 2014
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.39/2015 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 478/2014
Cu functie: de modificare, de abrogare
Publicare: M.Of. nr. 637/29 aug. 2014
Functie activa:
Abrogă: H.G. nr.818/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru derularea Programului "Săli de sport" prin Compania Națională de Investiții "C.N.I." - S.A.
  O. nr.677/2007 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului privind aprobarea Programului "Bazine de înot" realizat prin Compania Națională de Investiții "C.N.I." - S.A.
  H.G. nr.414/2007 privind aprobarea Normelor metodologice pentru derularea Programului "Bazine de înot", realizat prin Compania Națională de Investiții "C.N.I." - S.A.
  O. nr.1.481/2008 al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și locuințelor privind aprobarea Programului "Patinoare artificiale" realizat prin Compania Națională de Investiții "C.N.I." - S.A.
  O. nr.1.553/2008 al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și locuințelor, al ministrului internelor și reformei administrative și al ministrului economiei și finanțelor privind aprobarea Normelor metodologice pentru derularea Programului "Patinoare artificiale", realizat prin Compania Națională de Investiții "C.N.I." - S.A.
  O. nr.1.972/2010 al ministrului dezvoltării regionale și turismului pentru modificarea art. 2 din Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 677/2007 privind aprobarea Programului "Bazine de înot" realizat prin Compania Națională de Investiții "C.N.I." - S.A.
  H.G. nr.864/2010 privind modificarea art. 10 din Normele metodologice pentru derularea Programului "Bazine de înot", realizat prin Compania Națională de Investiții "C.N.I." - S.A., aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 414/2007
  O. nr.1.150/2011 al ministrului dezvoltării regionale și turismului și al ministrului culturii și patrimoniului național privind aprobarea Ghidului operațional pentru realizarea obiectivului finalizarea lucrărilor de construcție și dotarea așezămintelor culturale din mediul rural și mic urban din cadrul Programului prioritar național pentru construirea de sedii pentru așezăminte culturale în localitățile unde nu există asemenea instituții, precum și pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea și finalizarea lucrărilor de construcție a așezămintelor culturale de drept public din mediul rural și mic urban
  O. nr.1151/2011 al ministrului dezvoltării regionale și turismului și al ministrului culturii și patrimoniului național privind aprobarea Ghidului operațional pentru realizarea obiectivului reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale și dotarea așezămintelor culturale din mediul mic urban din cadrul Programului prioritar național pentru construirea de sedii pentru așezăminte culturale în localitățile unde nu există asemenea instituții, precum și pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea și finalizarea lucrărilor de construcție a așezămintelor culturale de drept public din mediul rural și mic urban
  O. nr.1153/2011 al ministrului dezvoltării regionale și turismului și al ministrului culturii și patrimoniului național privind aprobarea Ghidului operațional pentru realizarea obiectivului proiectarea, construirea și dotarea de sedii pentru așezăminte culturale din mediul rural și mic urban, în localitățile unde nu există asemenea instituții, din cadrul Programului prioritar național pentru construirea de sedii pentru așezăminte culturale în localitățile unde nu există asemenea instituții, precum și pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea și finalizarea lucrărilor de construcție a așezămintelor culturale de drept public din mediul rural și mic urban
  O. nr.1.327/2011 al ministrului dezvoltării regionale și turismului pentru aprobarea Normelor metodologice privind derularea Programului prioritar național pentru construirea de sedii pentru așezăminte culturale în localitățile unde nu există asemenea instituții, precum și pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea și finalizarea lucrărilor de construcție a așezămintelor culturale de drept public din mediul rural și mic urban obiectivul finalizarea lucrărilor de construcție și dotarea așezămintelor culturale din mediul rural și mic urban, realizat prin Compania Națională de Investiții "C.N.I." - S.A.
  O. nr.1.328/2011 al ministrului dezvoltării regionale și turismului pentru aprobarea Normelor metodologice privind derularea Programului prioritar național pentru construirea de sedii pentru așezăminte culturale în localitățile unde nu există asemenea instituții, precum și pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea și finalizarea lucrărilor de construcție a așezămintelor culturale de drept public din mediul rural și mic urban obiectivul reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale și dotarea așezămintelor culturale din mediul rural și obiectivul reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale și dotarea așezămintelor culturale din mediul mic urban, realizat prin Compania Națională de Investiții "C.N.I." - S.A.
  H.G. nr.1.124/2013 privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru derularea Programului "Săli de sport" prin Compania Națională de Investiții "C.N.I." - S.A., aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 818/2003
  H.G. nr.1.133/2013 privind aprobarea și derularea Programului "Complexuri sportive", prin Compania Națională de Investiții "C.N.I."- S.A.
  H.G. nr.343/2014 privind aprobarea Programului de reabilitare a unor blocuri de locuințe situate în localități din zone defavorizate, pentru anul 2014
Modifică: O.G. nr.25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții "C.N.I." - S.A.
- modifică art. 5, art. 6 alin. (1), (3) și (4), art. 7; abrogă art. 51, art. 8 alin. (1), (2), (21) și (22), art. 9 alin. (2); sintagma „Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului” se înlocuiește cu sintagma „Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice” și sintagma „ministrul transporturilor, construcțiilor și turismului” se înlocuiește cu sintagma „ministrul dezvoltării regionale și administrației publice”
dispune republicarea
  H.G. nr.203/2003 pentru aprobarea Regulamentului privind tipurile de reglementări tehnice și de cheltuieli aferente activității de reglementare în construcții, urbanism, amenajarea teritoriului și habitat, precum și a Normelor metodologice privind criteriile și modul de alocare a sumelor necesare unor lucrări de intervenție în primă urgență la construcții vulnerabile și care prezintă pericol public
- abrogă anexa nr. 2
  O.U.G. nr.118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale
- abrogă art. 21, art. 22, art. 23, art. 25 și art. 251
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.39/2015 Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 16/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții "C.N.I.” — S.A.
- completează art. I


Joi, 20 iunie 2024, 03:27

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.