ORDONANȚĂ nr.21 din 26 august 2014
pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Contestari

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță nr.21 din 26 august 2014
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.152/2019 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 37/2015
Cu functie: de modificare
În vigoare: Prevederile art. I pct. 17 și 27 intră în vigoare la 30 de zile de la publicarea prezentei ordonanțe în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Publicare: M.Of. nr. 635/29 aug. 2014
Functie activa:
Modifică: O.U.G. nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
- modifică art. 6 pct. 6, 21 și 30, art. 9 alin. (4), art. 13 alin. (1), (2) și (4), art. 14 alin. (1), art. 20 alin. (1), art. 231, art. 24 alin. (1), art. 24 alin. (52) și (53), art. 241 alin. (2) lit. f), art. 32 alin. (2) lit. b), art. 66 alin. (2), art. 82 alin. (5), art. 83 alin. (3), art. 88 alin. (1), art. 97 alin. (3), art. 102 alin. (1) pct. 27, art. 103 alin. (6), art. 106 alin. (1) lit. b), art. 110, art. 111 alin. (1) lit. b), art. 111 alin. (3), art. 114 alin. (1) lit. b) și d), art. 116 alin. (1) lit. d), anexa nr. 1; introduce alin. (11) la art. 24, lit. h), i) și j) la art. 241 alin. (2), alin. (21) la art. 241, alin. (11) - (13) la art. 36, alin. (11) - (13) la art. 88, pct. 9 și 10 la art. 108 alin. (1) lit. b), alin. (21) și (22) la art. 116, mențiunea privind transpunerea normelor comunitare după art. 137; abrogă art. 6 pct. 31, art. 14 alin. (2), art. 23 alin. (5) și (8); în cuprinsul ordonanței de urgență, următoarele expresii și termeni se înlocuiesc după cum urmează: a) termenul „tractor” se înlocuiește cu expresia „tractor agricol sau forestier”, iar expresia „substanțe ori produse stupefiante sau medicamente cu efecte similare” se înlocuiește cu expresia „substanțe psihoactive”; b) în cuprinsul art. 6 pct. 15, art. 21 și art. 22 alin. (3) lit. b), expresiile „de autovehicule sau de tramvai”, „de autovehicule sau de tramvaie”, respectiv „de autovehicule și de tramvaie” se înlocuiesc cu expresia „de autovehicule, de tractoare agricole sau forestiere ori de tramvaie”; c) în cuprinsul art. 8, art. 106 alin. (1) și art. 125 lit. c), expresiile „autovehicul și tramvai” și „autovehicule și tramvaie” se înlocuiesc cu expresia „autovehicul, tractor agricol sau forestier și tramvai” sau „autovehicule, tractoare agricole sau forestiere și tramvaie”, după caz; d) în cuprinsul art. 9 alin. (1) și (6), art. 22 alin. (4), art. 25 alin. (2), art. 35 alin. (6), art. 36 alin. (1), art. 40, art. 44 alin. (2), art. 80 alin. (1), art. 82 alin. (6), art. 99 alin. (1) pct. 4, 8 și 12, art. 100 alin. (1) pct. 5, 6, 7 și 13, art. 101 alin. (1) pct. 1, 4, 10 și 11, art. 102 alin. (1) pct. 19, 20 și 29, art. 103 alin. (1) partea introductivă și alin. (8), art. 108 alin. (1) lit. a) pct. 1 și 9 și lit. c) pct. 4 și 5, art. 112 alin. (1) lit. m), n) și x), art.122 lit. h) și art.131,termenul autovehicule/„autovehicul/„autovehiculelor”se înlocuiește cu expresia „autovehicule și tractoare agricole sau forestiere”/,,autovehicul și tractor agricol sau forestier”/ „autovehiculelor și tractoarelor agricole sau forestiere”, după caz; e) în cuprinsul art. 22 alin. (1), (2) și (6), art. 23 alin. (1), (2) și (31) teza întâi, art. 25 alin. (1), art. 28, art. 78, art. 99 alin. (2), art. 100 alin. (2) si alin. (3) partea introductivă si lit. b), art. 101 alin. (2) și alin. (3) partea introductivă, art. 102 alin. (2) și alin. (3) partea introductivă, art. 103 alin. (1) lit. c), alin. (11) și (2), art. 106 alin. (2), art. 108 alin. (1) partea introductivă, art. 111 alin. (1) lit. d) și alin. (4), art. 112 alin. (1) lit. I), art. 119 și art. 122 lit. q), expresiile „autovehicul sau tramvai”, „autovehicule sau tramvaie” și „autovehicule ori tramvaie” se înlocuiesc cu expresia „autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai” ori „autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie”, după caz; f) în cuprinsul art. 82 alin. (1), (2), (4), expresia „autovehicule și remorci” se înlocuiește cu expresia „autovehicule, tractoare agricole sau forestiere și remorci”; g)în cuprinsul art. 103 alin. (8), expresia „rezidența normală”se înlocuiește cu expresia „locuiește, în situația persoanelor aflate la studii în România”
dispune republicarea
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.152/2019 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 21/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 81/2000 privind inspecția tehnică periodică a vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în România
- modifică art. I pct. 16, art. I pct. 26; introduce pct. 31 la art. I, pct. 241-244 la art. I, pct. 331 la art. I


Joi, 29 februarie 2024, 23:13

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.