ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.113 din 18 decembrie 2013
privind unele măsuri bugetare și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.113 din 18 decembrie 2013
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.29/2015 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 68/2014
Cu functie: de modificare
În vigoare: Intră în vigoare la: 23.12.2013
Observatii:Prevederile art. VIII-X intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2014, cu următoarele excepții: a) prevederile art. VIII pct. 3 referitor la modificarea art. 4 alin. (5), ale art. VIII pct. 4 referitor la modificarea art. 41 alin. (5), ale art. VIII pct. 38, 39, 41, 42,46, 47, ale art. VIII pct. 49 referitor la modificarea art. 631 alin. (3), ale art. VIII pct. 55, ale art. VIII pct. 56 referitor la modificarea art. 85 alin. (11), ale art. VIII pct. 59, 60, 97-100,103,142-145,147-149, intră în vigoare la data la care cerința de acoperire a necesarului de lichiditate devine aplicabilă în conformitate cu un act delegat adoptat de Comisie potrivit art. 151 din Directiva nr. 36/2013/UE; b) prevederile art. VIII pct. 83 intră în vigoare la data introducerii depline în Uniune a unor standarde minime obligatorii privind cerința de acoperire a necesarului de lichiditate, în conformitate cu art. 460 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013; c) prevederile art. VIII pct. 35,40,43, 51,57, 96,141 și 150 intră în vigoare la data la care cerința de acoperire a necesarului de lichiditate devine aplicabilă în conformitate cu un act delegat adoptat de Comisie potrivit art. 151 din Directiva nr. 36/2013/UE.
Publicare: M.Of. nr. 830/23 dec. 2013
Functie activa:
Modifică: O.U.G. nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului
- modifică art. 1 alin. (1) și (5), art. 4, art. 5 alin. (2) lit. c), art. 10 alin. (2), art. 12 alin. (1), art. 15 alin. (1) și (11), art. 18 alin. (2), denumirea paragrafului 2.1 de la secțiunea a 2-a din cap. II al titlului I, partea I, art. 24 alin. (2), (3) și (4), art. 26 alin. (1) lit. b) și d), art. 29 alin. (2), art. 31 alin. (2), art. 32 alin. (3), art. 38 alin. (1) lit. d), denumirea secțiunii a 2-a din cap. III al titlului I, partea I, art. 39 lit. d) și e), art. 43, art. 45 alin. (1), art. 48 alin. (2) lit. d), art. 51 alin. (1) lit. c), art. 54 alin. (1) partea introductivă și lit. e), art. 54 alin. (3), art. 59 alin. (1), art. 60 alin. (1), art. 61, art. 63 alin. (1), art. 64, art. 67 alin. (1) lit. d), art. 80 alin. (1), art. 81 alin. (3), art. 85 alin. (1), art. 86, art. 87 alin. (1), art. 88, art. 89 alin. (3), denumirea titlului II din partea I, art. 101, art. 103-105, art. 108 alin. (1) și (4), art. 113 alin. (2) lit. f), art. 122, art. 126, art. 144, art. 147 alin. (1), art. 148 alin. (1), art. 163, art. 1631, art. 164, art. 165, art.166,art. 168 alin. (2), art. 171 alin. (2), art. 173 alin. (2), art. 173 alin. (3), art. 1733 alin (4), art. 1734, art. 174, art. 176 alin. (1) lit. b), c) și e), art. 180 alin. (1) și (2), art. 181 alin. (1) partea introductivă și lit. c), art. 1821 alin. (1), art. 1822 alin. (1) și (3), art. 1823, art. 1824 alin. (1), art. 182_5, art. 182_7 alin. (2), art. 1828, art. 183 alin. (1) și (2), art. 184, art. 1851 alin. (3) lit. f) și alin. (5), art. 185_5 alin. (1), art. 186 alin. (1) și (11), art. 186 alin. (4) lit. d), art. 187, art. 188 alin. (1) lit. b) și alin. (2), art. 189, art. 190, art. 191 alin. (1) lit. a) și b), art. 192 partea introductivă, titlul secțiunii a 5-a a cap. II din titlul III partea I, art. 196 alin. (11) și (2), art. 198, art. 200 alin. (3), art. 202 alin. (3), art. 203 alin. (1), art. 204 alin. (1) partea introductivă și alin. (2), art. 206 alin. (1), art. 207 alin. (1) și (4), art. 209 alin. (2), art. 210 alin. (2) și (3), art. 2101 alin. (2) lit. b), art. 211 alin. (1) și (2), art. 215 alin. (1), art. 218 alin. (1) lit. c) și alin. (4), art. 221, art. 222 alin. (1) partea introductivă, art. 222 alin. (1) lit. c) și alin. (6), art. 2221 alin. (1) și (2), art. 2222, art. 224 alin. (1) lit. d), titlul cap. VII al titlului III partea I, art. 225, art. 226, art. 228, art. 229, art. 2301 alin. (3) lit. c), art. 231 alin. (2) și (3), art. 233 alin. (2), art. 234 alin. (1), art. 240 alin. (1) lit. d) și f), art. 275 alin. (1), art. 278 - 284, art. 307 alin. (1), art. 338 alin. (1), art. 339, art. 350, art. 368, art. 383, art. 384 alin. (1) și (3), art. 385 alin. (1), art. 420; introduce alin. (6) la art. 1, art. 41, pct. 14 la art. 7 alin. (1), pct. 301 - 303 la art. 7 alin. (1), alin. (11) și (12) la art. 7, alin. (21), (22) și (5) la art. 24, art. 241, lit. d) la art. 41 alin. (1), alin. (11) la art. 59, alin. (11) la art. 60, alin. (11) - (16) la art. 63, art. 631, alin. (11) și (12) la art. 85, alin. (11) la art. 87, alin. (41) la art. 108, art. 1081, alin. (2) la art. 121, art. 1261, art. 1262, art. 1521, alin. (41) la art. 156, art. 1641, art. 1642, art. 1661 - 1666, art. 1691, alin. (21) - (24) la art. 173, alin. (3) și (4) la art. 1732, art. 1856, alin. (21) la art. 210, art. 2104, alin. (21) - (24) la art. 211, alin. (4) la art. 215, lit. a1) - a3) la art. 218 alin. (1), lit. a1) la art. 219 alin. (1), lit. a1) la art. 222 alin. (1), alin. (4) și (5) la art. 2221, art. 2231, art. 2261, art. 2291, alin. (4) - (7) la art. 234, art. 2341, art. 2342, alin. (31) și (32) la art. 351; abrogă art. 7 alin. (1) pct. 2-15, 17-26, 28, 29 și 31, art. 7 alin. (2) - (4), art. 8, art. 23, art. 51 alin. (1) lit. d) și e), art. 59 alin. (2), art. 60 alin. (2) și (3), art. 62, art. 63 alin. (2), art. 65, art. 85 alin. (2) și (3), art. 107 alin. (3), art. 117, art. 119, art. 124, art. 125, secțiunile a 3-a, a 4-a, a 5-a și a 6-a din cap. III titlul II partea I, art. 143, art. 145, art. 150 alin. (1) lit. a), art. 159 - 162, art. 172 alin. (2) și (3), art. 178, art. 179 alin. (2), art. 182, art. 193, art. 205, art. 209 alin. (1), art. 2102 alin. (21) - (23), art. 211 alin. (3), art. 231 alin. (1), art. 2311, art. 235, art. 384 alin. (2), art. 418 alin. (4), art. 421, art. 4211; următoarele sintagme se înlocuiesc astfel: a) „cerințe de capital” cu „cerințe de fonduri proprii”; b) „legislație comunitară” cu „legislația Uniunii Europene”; c) „la nivel comunitar” cu „la nivelul Uniunii”; d) „participație calificată” cu „deținere calificată”; e) „persoanele aflate în relații speciale cu instituția de credit” cu „persoanele afiliate cu instituția de credit”; f) „societate de asigurare” cu „întreprindere de asigurare”; g) „societate de asigurări de viață” cu „întreprindere de asigurări de viață"; h) „societate de asigurări generale” cu „întreprindere de asigurări generale"; i) „societate de reasigurare” cu „întreprindere de reasigurare”; j) „societate-mamă” cu „întreprindere-mamă"; k) „societate prestatoare de servicii auxiliare” cu „întreprindere prestatoare de servicii auxiliare”; I) „societate de administrare a investițiilor” cu „societate de administrare a activelor”; m) „valori mobiliare” cu „titluri de valoare”
dispune republicarea
  O.U.G. nr.4/2009 privind reglementarea unor măsuri în domeniul bugetar
- modifică art. 12 alin. (1)
  O.U.G. nr.1/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (abrogata succesiv prin L. nr.127/2019, L. nr.360/2023)
- introduce art. IV; abrogă art. III alin. (2) și (3)
Functie pasiva:
Modificată: O.U.G. nr.83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
- modifică art. VII alin. (3) și (4); introduce alin. (41) la art. VII
Aprobată cu modificări: L. nr.29/2015 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 113/2013 privind unele masuri bugetare și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului
- modifică și completează art. VIII


Luni, 27 mai 2024, 19:41

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.