LEGE nr.257 din 26 septembrie 2013
pentru modificarea și completarea Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.257 din 26 septembrie 2013 (organica)
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 215/2013
Cu functie: de modificare
Publicare: M.Of. nr. 607/30 sep. 2013
Functie activa:
Modifică: L. nr.326/2003 privind drepturile de care beneficiază copiii și tinerii ocrotiți de serviciile publice specializate pentru protecția copilului, mamele protejate în centre maternale, precum și copiii încredințați sau dați în plasament la asistenți maternali profesioniști (abrogata prin O.U.G. nr.65/2014)
- abrogă legea cu excepția art. 2 alin. (1)
  L. nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului
- modifică art. 4, art. 9, art. 11 alin. (7), art. 12 alin. (1), art. 13 alin. (1), art. 15, art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (4), art. 29 alin. (2), art. 35 alin. (4), art. 44 alin. (2), art. 48 alin. (2) și (4), art. 51 alin. (2) și (3), art. 54, art. 56 lit. d), art. 62, art. 63, art. 64 alin. (1), art. 64 alin. (3), art. 65 alin. (1), art. 66 alin. (1), art. 66 alin. (2), art. 70, titlul cap. VI, art. 85 alin. (1) și (2), art. 87 alin. (1) și (2), art. 89, art. 90, art. 92, art. 94 alin. (4), art. 106 alin. (1) lit. a) și g), art. 110 alin. (2), art. 118 alin. (1), art. 119 alin. (1), art. 120, art. 134 alin. (2), art. 135; introduce alin. (11) la art. 2, alin. (5) la art. 2, art. 71, art. 111, art. 121, alin. (4) și (5) la art.14, art. 161, art. 162, alin. (11) și (12) la art. 27, alin. (3) la art. 29, alin. (21) - (25) la art. 31, alin. (21) la art. 46, art. 461, alin. (11) și (12) la art. 64, alin. (11) la art. 66, alin. (4) la art. 69, alin. (3) la art. 80, alin. (3) la art. 84, art. 871, art. 911, secțiunea 31 la cap. VI cu art. 971 - 975, alin. (3) și (4) la art. 104, art. 1051, lit. k) la art. 106 alin. (1), alin. (3) la art. 106, art. 1091, alin. (3) și (4) la art. 113, alin. (4) și (5) la art. 119, alin. (5) la art. 125; abrogă art. 17 alin. (2), art. 130 alin. (2), art. 148 alin. (6); în tot cuprinsul legii, sintagmele „abuz sau neglijare”, „abuzul sau neglijarea” , „abuzat sau neglijat” , „abuzului și exploatării” se înlocuiesc cu sintagmele „abuz, neglijare, exploatare și orice formă de violență asupra copilului”, „abuzul, neglijarea, exploatarea și orice formă de violență asupra copilului” , „abuzat, neglijat, exploatat și supus oricărei forme de violență asupra copilului” ,„abuzului, neglijării, exploatării și oricărei forme de violenți asupra copilului”; în tot cuprinsul legii, sintagma „Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului” se înlocuiește cu sintagma „Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice
dispune republicarea
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.768/2013 privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului


Vineri, 09 decembrie 2022, 04:39

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.