ORDONANȚĂ nr.29 din 27 august 2013
privind reglementarea unor măsuri bugetare
Contestari

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță nr.29 din 27 august 2013
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.168/2014 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 375/2013
Cu functie: de modificare
Publicare: M.Of. nr. 550/30 aug. 2013
Functie activa:
Modifică: L. nr.264/2004 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Medicale
- modifică art. 24 alin. (1) și (2); introduce alin. (3) la art. 24
  L. nr.31/2007 privind reorganizarea și funcționarea Academiei Oamenilor de Știință din România
- modifică art. 8 alin. (7), art. 14 alin. (1), art. 20 alin. (1) și (2); abrogă art. 20 alin. (25)
  L. nr.246/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului de Drept Public și Științe Administrative al României
- termenul prevăzut la art. 4 alin. (1) se prorogă până la data de 1 ianuarie 2015
  O.U.G. nr.18/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea utilizării spectrului radio în banda de frecvențe 3600-3800 MHz
- modifică art. 3
  L. nr.230/2008 privind înființarea și funcționarea Academiei de Științe Tehnice din România
- modifică art. 29 alin. (1) și (2); introduce alin. (4) la art. 29
  O.U.G. nr.34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
- prevederile art. 24 se aplică până la data de 31 decembrie 2014
  O.U.G. nr.80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
- prevederile art. II art. 18 și 19 se aplică în mod corespunzător și în anul 2014
  O.U.G. nr.62/2011 privind stabilirea cadrului financiar general pentru utilizarea contribuției financiare elvețiene nerambursabile acordate României prin intermediul Programului de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, precum și a contribuției naționale aferente acestei asistențe
- modifică art. 7 alin. (1); introduce alin. (11) și (12) la art. 6
Functie pasiva:
Modificată: O.U.G. nr.103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
- abrogă art. 2; prevederile art. 16 se aplică și în anul 2014
  O.U.G. nr.83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
- prevederile art. 16 se aplică și în anii 2015-2016
Aprobată cu modificări: L. nr.168/2014 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare
- modifică și completează art. 12; introduce art. 131
Modificată: O.U.G. nr.69/2016 pentru completarea art. 84 din Legea educației naționale nr. 1/2011 și a art. 45 din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, precum și pentru abrogarea art. 15 din Ordonanța Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare
- abrogă art. 15 la data intrării în vigoare a tarifului maxim prevăzut la art. 84 alin. (31) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare
  L. nr.197/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 69/2016 pentru completarea art. 84 din Legea educației naționale nr. 1/2011 și a art. 45 din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, precum si pentru abrogarea art. 15 din Ordonanța Guvemufui nr. 29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare
- abrogă art. 15, la data intrării în vigoare a tarifului maxim prev.la art. 84 alin. (32) din L. nr. 1/2011, cu modif. și compl. ult.


Sâmbătă, 15 iunie 2024, 01:45

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.