ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.28 din 10 aprilie 2013
pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.28 din 10 aprilie 2013
Emitent: Guvern
Aprobata prin: L. nr.89/2015 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 233/2013
Cu functie: de modificare, de abrogare
În vigoare: Intră în vigoare la: 22.04.2013
Publicare: M.Of. nr. 230/22 apr. 2013
Functie activa:
Abrogă: H.G. nr.577/1997 pentru aprobarea programului privind pietruirea drumurilor comunale, alimentarea cu apa a satelor, conectarea satelor la reteaua de electrificare și la retelele telefonice
- la data intrării în vigoare a normelor metodologice de aplicare a programului
totodata, abrogă:
H.G. nr.211/1999 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.577/1997 pentru aprobarea programului privind pietruirea drumurilor comunale, alimentarea cu apă a satelor, conectarea satelor la rețeaua de electrificare și la rețelele telefonice
H.G. nr.580/1999 privind completarea Hotărârii Guvernului nr.577/1997 pentru aprobarea Programului privind pietruirea drumurilor comunale, alimentarea cu apă a satelor, conectarea satelor la rețeaua de electrificare și la rețelele telefonice
H.G. nr.1.256/2005 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 577/1997 pentru aprobarea Programului privind pietruirea drumurilor comunale, alimentarea cu apă a satelor, conectarea satelor la rețeaua de electrificare și la rețelele telefonice
H.G. nr.890/2006 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 577/1997 privind pietruirea, reabilitarea și/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate și alimentarea cu apă a satelor
H.G. nr.279/2007 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 577/1997 privind pietruirea, reabilitarea și/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate și alimentarea cu apă a satelor
H.G. nr.330/2010 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 577/1997 privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea și/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate și alimentarea cu apă a satelor
  O.G. nr.7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spațiul rural
- la data intrării în vigoare a normelor metodologice de aplicare a programului
totodata, abrogă:
L. nr.71/2007 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spațiul rural
O.U.G. nr.112/2009 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii și a unor baze sportive din spațiul rural
L. nr.36/2010 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 112/2009 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii și a unor baze sportive din spațiul rural
O.U.G. nr.52/2012 Ordonanta de urgenta pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii si a unor baze sportive din spatiul rural
L. nr.60/2013 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 52/2012 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii și a unor baze sportive din spațiul rural
  H.G. nr.530/2010 pentru aprobarea Programului "Reabilitare și modernizare - 10.000 km drumuri de interes județean și drumuri de interes local", implementat de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, în perioada 2010-2013
- la data intrării în vigoare a normelor metodologice de aplicare a programului
Modifică: O.G. nr.40/2006 pentru aprobarea și finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor
- abrogă art. 2 alin. (1) lit. c) la data intrării în vigoare a normelor metodologice de aplicare a programului
Functie pasiva:
Modificată: O.U.G. nr.103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
- modifică art. 2 lit. a) și b), art. 7 alin. (1) partea dispozitivă și lit. e), art. 8, art. 9 alin. (1),(2) și (4) - (7), art. 12, art. 13 alin. (3), art. 14 alin. (1) partea dispozitivă, art. 14 alin. (3); introduce alin. (2) la art. 11; abrogă art. 9 alin. (3) și (11)
  O.U.G. nr.24/2014 privind abrogarea alin. (9) al art. 9 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală
- abrogă art. 9 alin. (9)
  O.U.G. nr.30/2014 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală
- modifică art. 5, art. 9 alin. (6), art. 12 alin. (1); introduce lit.k) la art. 7 alin. (1), alin. (41) la art. 9, alin. (3) la art. 12
  O.U.G. nr.58/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare și pentru modificarea unor acte normative
- introduce lit. l) la art. 7 alin. (1)
  O.U.G. nr.69/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare în domeniul sănătății și pentru modificarea unor acte normative
- modifică art. 5, art. 6, art. 7 alin. (1) lit. d), art. 12 alin. (1)
  O.U.G. nr.92/2014 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea unor acte normative
- modifică art. 12
Aprobată: L. nr.89/2015 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală
Modificată: O.G. nr.19/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea unor acte normative, precum și unele măsuri de corelare legislativă
- modifică art. 1, art. 2, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 12 alin. (1), art. 14 alin. (2) și (3); introduce alin. (3) la art. 12
  O.U.G. nr.46/2015 pentru stabilirea unor măsuri financiare și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- modifică art. 10; introduce art. 101
  O.U.G. nr.42/2016 privind stabilirea unor măsuri financiare și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- introduce alin. (4) -(6) la art. 101
  O.U.G. nr.6/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investițiilor finanțate din fonduri publice
- modifică art. 7 alin. (1) lit. c), d) și f); introduce lit. m) la art. 7 alin. (1)
  L. nr.250/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investițiilor finanțate din fonduri publice
- modifică art. 7 alin. (1) lit. c)
  L. nr.98/2019 privind completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală
- introduce lit. n) si o) la art. 7 alin. (1), art. 71
dispune republicarea
  O.U.G. nr.38/2019 privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală și pentru modificarea și completarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat
- modifică art. 101 alin. (2)
  O.G. nr.9/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul sănătății, a unor reglementări cu privire la programe guvernamentale naționale și cu privire la măsuri fiscal-bugetare
- modifică art. 10 alin. (4), (6) si (7); introduce alin. (31), (71) si (72) la art. 10; abrogă art. 10 alin. (5)
  O.G. nr.26/2019 pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală
- modifică art. 10 alin. (31) si (71)
  O.U.G. nr.1/2020 Ordonantă de urgentă privind unele măsuri fiscal- bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative
- modifică art. 10 alin. (4), (6) si (7); introduce alin. (41) la art. 10; abrogă art. 10 alin. (31), (71) si (72); - introduce lit. d) la art. 14 alin. (1)
  O.U.G. nr.214/2020 Ordonantă de urgentă privind modificarea si completarea art. 10 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locala si pentru instituirea unor masuri pentru derularea Programului national de dezvoltare locala etapa I
- modifică art. 10 alin. (4), (41), (6) si (7); introduce alin.(32) si alin. (73) -(75) la art. 10
  L. nr.76/2021 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 214/2020 privind modificarea si completarea art. 10 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locală si pentru instituirea unor măsuri pentru derularea Programului national de dezvoltare locală etapa I
- aprobă O.U.G. nr. 214/2020
  L. nr.40/2024 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 26/2019 pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte si pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locală
- aprobă O.G. nr. 26/2019


Marți, 23 iulie 2024, 05:59

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.