ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.20 din 27 martie 2013
privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc
Contestari

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.20 din 27 martie 2013
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.227/2013 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 182/2013
Cu functie: de modificare
În vigoare: Intră în vigoare la: 03.04.2013
Publicare: M.Of. nr. 187/3 apr. 2013
Functie activa:
Modifică: O.U.G. nr.77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc
- modifică art. 14 alin. (2) lit. b) partea introductivă a paragrafului (iii), art. 28 alin. (1); introduce lit. j) la art. 10 alin. (1), lit. k) la art. 15 alin. (2), lit. k) și l) la art. 15 alin. (6), alin. (8) la art. 19, lit. j) la art. 29 alin. (8); abrogă art. 1 alin. (3), art. 2, art. 21 alin. (5); completează anexa nr. 1; sintagmele „Comisia de autorizare a jocurilor de noroc" și „direcția de specialitate din cadrul Ministerului Finanțelor Publice" se înlocuiesc cu sintagma „Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc"
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.227/2013 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 20/2013 privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc
- modifică art. 1 alin. (5), art. 4 alin. (3), art. 8 alin. (1) lit. e), g) și h), art. 13 pct. 14; introduce lit. p) la art. 3, alin. (4) la art. 4, art. 51 și 52, alin. (4) la art. 6, alin. (61) la art. 8, alin. (7) la art. 9, art. 91, pct. 31, 41, 61, 62, 63 și 71 la art. 13; abrogă art. 8 alin. (7) lit. f)
Modificată: O.U.G. nr.42/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul jocurilor de noroc
- modifică art. 2 alin. (1), art. 3 lit. d), art. 4 alin. (1), art. 8 alin. (1); introduce alin. (11) la art. 1, alin. (61) și (62) la art. 1
  O.G. nr.15/2019 pentru reglementarea unor măsuri fiscal bugetare
- modifică art. 4 alin. (1); introduce alin. (11) la art. 4
  O.U.G. nr.68/2019 Ordonantă de urgentă privind stabilirea unor măsuri la nivelul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative
- modifică art. 1 alin. (1), (11) si (5)
  L. nr.241/2021 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2019 pentru reglementarea unor măsuri fiscal bugetare
- aprobă O.G. nr. 15/2019
  O.U.G. nr.82/2023 Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, precum si pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 20/2013 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Oficiului National pentru Jocuri de Noroc si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 77/2009
- modifică art. 1 alin. (9) si (10), art. 8 alin. (1) partea introductivă si lit. f) si art. 9 alin. (1); abrogă art. 8 alin. (1) lit. g)


Miercuri, 24 aprilie 2024, 01:55

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.