ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.4 din 30 ianuarie 2013
privind modificarea Legii nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative conexe

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.4 din 30 ianuarie 2013
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.214/2013 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 88/2013
Cu functie: de modificare
În vigoare: Intră în vigoare la: 31.01.2013
Publicare: M.Of. nr. 68/31 ian. 2013
Functie activa:
Modifică: D./1865 CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ (abrogat prin L. nr.76/2012)
- abrogă art. 1 pct. 11, art. 299 alin. 11 și prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 15 februarie 2013
  L. nr.58/1934 Cambia și biletul la ordin
- prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 15 februarie 2013
  L. nr.59/1934 asupra Cecului
- prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 15 februarie 2013
  L. nr.31/1990 privind societățile comerciale
- prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 15 februarie 2013
  L. nr.18/1991 Legea fondului funciar
- prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 15 februarie 2013
  L. nr.64/1991 privind brevetele de invenție
- prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 15 februarie 2013
  L. nr.105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internațional privat (abrogata prin L. nr.76/2012)
- prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 15 februarie 2013
  L. nr.129/1992 privind protecția desenelor și modelelor industriale
- prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 15 februarie 2013
  L. nr.16/1995 privind protecția topografiilor circuitelor integrate
- prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 15 februarie 2013
  L. nr.36/1995 Legea notarilor publici și a activității notariale
- prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 15 februarie 2013
  L. nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat
- prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 15 februarie 2013
  O.G. nr.32/1995 privind timbrul judiciar (abrogata prin O.U.G. nr.80/2013)
- prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 15 februarie 2013
  L. nr.112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului
- prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 15 februarie 2013
  L. nr.7/1996 LEGEA cadastrului și a publicității imobiliare
- prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 15 februarie 2013
  L. nr.8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe
- prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 15 februarie 2013
  L. nr.17/1997 pentru modificarea articolului 3301 din Codul de procedura civila (abrogata prin L. nr.76/2012)
- prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 15 februarie 2013
  L. nr.146/1997 privind taxele judiciare de timbru (abrogata prin O.U.G. nr.80/2013)
- prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 15 februarie 2013
  L. nr.84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice
- prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 15 februarie 2013
  O.U.G. nr.51/1998 privind unele măsuri premergătoare privatizării băncilor
- prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 15 februarie 2013
  L. nr.255/1998 privind protecția noilor soiuri de plante
- prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 15 februarie 2013
  O.G. nr.94/1999 privind participarea României la procedurile în fața Curții Europene a Drepturilor Omului și a Comitetului Miniștrilor ale Consiliului Europei și regresul statului în urma hotărârilor și convențiilor de rezolvare pe cale amiabilă
- prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 15 februarie 2013
  O.G. nr.105/1999 pentru modificarea și completarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare
- prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 15 februarie 2013
  L. nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
- prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 15 februarie 2013
  O.G. nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații
- prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 15 februarie 2013
  L. nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului
- prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 15 februarie 2013
  O.U.G. nr.138/2000 pentru modificarea și completarea Codului de procedură civilă (abrogata prin L. nr.76/2012)
- prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 15 februarie 2013
  L. nr.188/2000 privind executorii judecătorești
- prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 15 februarie 2013
  L. nr.193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianți și consumatori
- introduce alin. (3) la art. 13 și prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 15 februarie 2013
  L. nr.184/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect
- prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 15 februarie 2013
  L. nr.215/2001 Legea administrației publice locale (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
- prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 15 februarie 2013
  O.G. nr.5/2001 privind procedura somației de plată (abrogata prin L. nr.76/2012)
- prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 15 februarie 2013
  L. nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public
- prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 15 februarie 2013
  O.U.G. nr.25/2002 privind aprobarea Statutului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare
- prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 15 februarie 2013
  L. nr.295/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată (abrogata prin L. nr.76/2012)
- prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 15 februarie 2013
  L. nr.309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961
- prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 15 februarie 2013
  L. nr.5/2003 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 142/2002 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată (abrogata prin L. nr.76/2012)
- prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 15 februarie 2013
  L. nr.14/2003 Legea partidelor politice
- prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 15 februarie 2013
  L. nr.53/2003 Codul muncii
- prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 15 februarie 2013
  O.U.G. nr.58/2003 privind modificarea și completarea Codului de procedură civilă (abrogata prin L. nr.76/2012)
- prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 15 februarie 2013
  O.G. nr.10/2004 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului instituțiilor de credit (abrogata succesiv prin O.U.G. nr.91/2013, L. nr.85/2014)
- prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 15 februarie 2013
  L. nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale (abrogata prin L. nr.115/2015)
- prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 15 februarie 2013
  L. nr.195/2004 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2003 privind modificarea și completarea Codului de procedură civilă (abrogata prin L. nr.76/2012)
- prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 15 februarie 2013
  L. nr.211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecției victimelor infracțiunilor
- prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 15 februarie 2013
  L. nr.240/2004 privind răspunderea producătorilor pentru pagubele generate de produsele cu defecte
- prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 15 februarie 2013
  L. nr.273/2004 privind regimul juridic al adopției
- prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 15 februarie 2013
  L. nr.304/2004 privind organizarea judiciară (abrogata prin L. nr.304/2022)
- prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 15 februarie 2013
  L. nr.317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii (abrogata prin L. nr.305/2022)
- prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 15 februarie 2013
  O.U.G. nr.65/2004 pentru modificarea Codului de procedură civilă (abrogata prin L. nr.76/2012)
- prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 15 februarie 2013
  L. nr.370/2004 pentru alegerea Președintelui României
- prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 15 februarie 2013
  L. nr.493/2004 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 65/2004 pentru modificarea Codului de procedură civilă (abrogata prin L. nr.76/2012)
- prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 15 februarie 2013
  L. nr.503/2004 privind redresarea financiară și falimentul societăților de asigurare (abrogata prin L. nr.17/2024)
- prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 15 februarie 2013
  L. nr.551/2004 privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale de Disciplină Sportivă
- prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 15 februarie 2013
  L. nr.554/2004 LEGEA contenciosului administrativ
- prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 15 februarie 2013
  L. nr.1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației
- prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 15 februarie 2013
  L. nr.219/2005 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea și completarea Codului de procedură civilă (abrogata prin L. nr.76/2012)
- prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 15 februarie 2013
  O.U.G. nr.100/2005 privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate industrială
- prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 15 februarie 2013
  L. nr.85/2006 privind procedura insolvenței (abrogata succesiv prin O.U.G. nr.91/2013, L. nr.85/2014)
- prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 15 februarie 2013
  L. nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
- prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 15 februarie 2013
  O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii (abrogata prin L. nr.98/2016)
- prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 15 februarie 2013
  L. nr.192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator
- prorogă termenul prevăzut la art. 2 alin. (12) până la 1 august 2013 și termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 15 februarie 2013
  L. nr.459/2006 pentru modificarea și completarea Codului de procedură civilă (abrogata prin L. nr.76/2012)
- prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 15 februarie 2013
  O.U.G. nr.119/2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeană
- prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 15 februarie 2013
  L. nr.489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor
- prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 15 februarie 2013
  L. nr.33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European
- prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 15 februarie 2013
  L. nr.230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari (abrogata prin L. nr.196/2018)
- prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 15 februarie 2013
  O.U.G. nr.119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligațiilor de plată rezultate din contracte comerciale (abrogata prin L. nr.76/2012)
- prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 15 februarie 2013
  L. nr.350/2007 privind modelele de utilitate
- prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 15 februarie 2013
  L. nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr. 215/2001 și a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali (abrogata prin L. nr.208/2015)
- prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 15 februarie 2013
  O.U.G. nr.51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă
- prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 15 februarie 2013
  L. nr.118/2008 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligațiilor de plată rezultate din contracte comerciale (abrogata prin L. nr.76/2012)
- prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 15 februarie 2013
  L. nr.381/2009 privind introducerea concordatului preventiv și mandatului ad-hoc (abrogata succesiv prin L. nr.85/2014, O.U.G. nr.91/2013)
- prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 15 februarie 2013
  L. nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă
- abrogă art. 94 pct. 2 și prorogă termenul de intrare în vigoare până la 15 februarie 2013
  L. nr.178/2010 LEGEA parteneriatului public-privat (abrogata prin L. nr.100/2016)
- prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 15 februarie 2013
  L. nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (abrogata succesiv prin L. nr.127/2019, L. nr.360/2023)
- prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 15 februarie 2013
  L. nr.62/2011 LEGEA dialogului social (abrogata prin L. nr.367/2022)
- prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 15 februarie 2013
  L. nr.71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil
- prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 15 februarie 2013
  L. nr.76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
- modifică art. 81, art. 82
  L. nr.115/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator
- prorogă termenul prevăzut la art. II referitor la intrarea în vigoare a art. 601 din L. nr. 192/2006
  O.U.G. nr.90/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator, precum și pentru modificarea art. II din Legea nr. 115/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator
- modifică art. III
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.214/2013 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 4/2013 privind modificarea Legii nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative conexe
- modifică art. I, art. III; introduce art. I1, art. VI1, art. IX-XII
Modificată: L. nr.125/2014 privind scutirea de la plată a unor debite provenite din pensii
- abrogă art. IX


Vineri, 21 iunie 2024, 18:12

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.