ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.1 din 22 ianuarie 2013
pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
Fisa actului

Sesizari privind exceptia de neconstitutionalitate:
Excepție de neconstituționalitate admisă: D.C.C. nr.437/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. III alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
- art. III alin. (2) și (3)
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.463/2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. IV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
- art. IV alin. (1) și (2)
Excepție de neconstituționalitate admisă: D.C.C. nr.463/2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. IV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
- art. IV alin. (3)
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.556/2014 DECIZIA nr. 556 din 15 octombrie 2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. IV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
art. IV
  D.C.C. nr.698/2014 DECIZIA nr. 698 din 27 noiembrie 2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 95 alin. (1), art. 102 alin. (21) și art. 170 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice și ale art. III alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
art. III alin. (1)
  D.C.C. nr.104/2015 DECIZIA nr. 104 din 3 martie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. III alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
art. III alin. (1)
  D.C.C. nr.410/2015 DECIZIA nr. 410 din 28 mai 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, precum și ale art. 102 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
  D.C.C. nr.487/2015 DECIZIA nr. 487 din 23 iunie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. III alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
art. III alin. (1)
  D.C.C. nr.606/2015 DECIZIA nr. 606 din 6 octombrie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. IV alin. (1) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice și ale art. 170 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
art. IV alin. (1) lit. c)
  D.C.C. nr.614/2018 DECIZIA nr. 614 din 2 octombrie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice și ale art. 18 din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014 nr. 340/2013
- art. II (respinge ca neîntemeiată) .
  D.C.C. nr.671/2019 DECIZIA nr. 671 din 29 octombrie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. I pct. 3, ale art. II și ale art. III alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
- art. I pct. 3, (respinge ca neîntemeiată);- art. II și art. III alin. (1), (respinge ca inadmisibilă)
Excepție de neconstituționalitate admisă: D.C.C. nr.43/2021 DECIZIA nr. 43 din 20 ianuarie 2021 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a sintagmei "la data înscrierii initiale la pensie" din cuprinsul art. IV alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 1/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
- sintagma „la data înscrierii inițiale la pensie”din cuprinsul art. IV alin. (2) este constituțională, în ceea ce privește beneficiarii pensiilor de invaliditate, în măsura în care se interpretează că se referă la stabilirea pensiei pentru limită de vârstă prin aplicarea, pentru prima oară, a condițiilor de vârstă legală de pensionare și stagiu complet de cotizare prevăzute de Legea nr. 263/2010


Luni, 27 mai 2024, 19:16

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.