ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.96 din 22 decembrie 2012
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.96 din 22 decembrie 2012
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.71/2013 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 52/2013
Cu functie: de modificare, de abrogare
În vigoare: Intră în vigoare la: 22.12.2012
Observatii:vezi art. 32 alin. (1) lit. a) - l) din ordonanță pentru înlocuirea denumirii ministerelor
Publicare: M.Of. nr. 884/22 dec. 2012
Rectificare: M.Of. nr. 897/28 dec. 2012
  M.Of. nr. 34/15 ian. 2013
Functie activa:
Abrogă: O.U.G. nr.78/2011 privind stabilirea unor măsuri organizatorice în domeniul afacerilor europene
  L. nr.135/2012 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 78/2011 privind stabilirea unor măsuri organizatorice în domeniul afacerilor europene
Modifică: O.G. nr.32/1998 privind organizarea cabinetului demnitarului din administratia publică centrala (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
- completează anexa nr. 1
  O.U.G. nr.292/2000 pentru stabilirea unor măsuri privind reorganizarea și funcționarea Secretariatului General al Guvernului (abrogata prin O.U.G. nr.40/2016)
- modifică art. 5
  L. nr.90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
- modifică art. 3 alin. (2); abrogă art. 3 alin. (3)
  O.U.G. nr.80/2001 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea, temporar, a locuințelor de serviciu necesare unor categorii de personal din cadrul ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale și instituțiilor publice (abrogata prin O.U.G. nr.15/2013)
- modifică titlul, art. 2 alin. (1) Titlu nou: Ordonanță de urgență privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea, temporar, a locuințelor de serviciu necesare unor categorii de personal din cadrul autorităților publice, ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale și instituțiilor publice
  O.G. nr.63/2001 privind înființarea Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C.
- modifică art. 1 alin. (1)
  O.U.G. nr.84/2003 pentru înființarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administrația Națională a Drumurilor din România"
- sintagma "Ministerul Transporturilor și Infrastructurii" se înlocuiește cu sintagma "Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură și Investiții Străine"
  O.G. nr.42/2004 privind organizarea activității veterinare
- modifică anexa nr. 1
  O.U.G. nr.23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autorității pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbție cu Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului
- modifică art. 1 alin. (2), art. 8 alin. (1)
  L. nr.274/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Român pentru Adopții (abrogata prin O.U.G. nr.11/2014)
- modifică art. 1 alin. (1), art. 4,art. 8 alin. (1); abrogă art. 61
  L. nr.346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii (abrogata prin O.U.G. nr.58/2016)
- modifică art. 28 alin. (3)
  O.U.G. nr.25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului (abrogata prin O.U.G. nr.121/2021)
- modifică art. 1 alin. (1) lit. c) și d), art. 2 alin. (1); abrogă art. 1 alin. (1) lit. f) și j1)
  O.U.G. nr.85/2008 privind stimularea investițiilor
- sintagma "Agenția Română de Investiții" se înlocuiește cu sintagma "Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură și Investiții Străine"
  O.U.G. nr.23/2009 privind înființarea Fondului Român de Contragarantare
- modifică art. 5 alin. (1) lit. a), art. 10 alin. (2), art. 11
  L. nr.178/2010 LEGEA parteneriatului public-privat (abrogata prin L. nr.100/2016)
- sintagma "Unitatea Centrală pentru Coordonarea Parteneriatului Public- Privat" se înlocuiește cu sintagma "Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură și Investiții Străine"
  O.U.G. nr.16/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale
- abrogă art. V
Functie pasiva:
Rectificare: M.Of. nr. 897/28 dec. 2012
  M.Of. nr. 34/15 ian. 2013
Modificată: O.U.G. nr.6/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea urior măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative
- modifică art. 11 alin. (2); introduce alin. (3)-(10) la art. 11
dispune republicarea
Aprobată cu modificări: L. nr.71/2013 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative
- modifică art. 1 alin. (3), art. 3 alin. (2), art. 4 alin. (3), art. 4 alin. (4), art. 13, art. 15 alin. (1) și (3), art. 16 alin. (1), art. 19 alin. (2), art. 20, art. 22, art. 26 alin. (5), art. 33 pct. I lit. a), art. 33 pct. I lit. c), art. 33 pct. II, art. 33 pct. IV și V, art. 33 pct. IX, art. 33 pct. X; introduce alin. (4) la art. 1, alin. (3) - (8) la art. 3, alin. (31) - (36) la art. 4, alin. (41) - (46) la art. 4, alin. (2) - (6) la art. 10, alin. (6) la art. 12, art. 121, alin. (31) - (33) la art. 15, alin. (41) la art. 16, lit. m) la art. 32 alin. (1), alin. (31), (32) și alin. (5)- (7) la art. 32, pct. XII și XIII la art.33; abrogă art. 15 alin. (4), art. 26 alin. (6)
Modificată: O.U.G. nr.38/2013 privind finanțarea Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților
- modifică art. 23 alin. (2) și (3)
  L. nr.195/2013 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea urior măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative
- aprobă O.U.G. nr. 6/2013 și modifică art. 12 alin. (3); introduce alin. (31) la art. 12
  O.U.G. nr.9/2014 pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a instrumentelor structurale
- modifică art. 11 alin. (2), (4), (6) și (7), art. 11 alin. (5) lit. c), d), j) și n)
  O.U.G. nr.11/2014 privind adoptarea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- modifică art. 14; introduce alin. (7) la art. 4; abrogă art. 16 alin. (8)
  L. nr.133/2014 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 9/2014 pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a instrumentelor structurale
- aprobă O.U.G. nr. 9/2014 și modifică art. 11 alin. (5) lit. d)
  O.U.G. nr.85/2014 pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a instrumentelor structurale
- modifică art. 11 alin. (5) lit. d)
  O.U.G. nr.86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- modifică art. 16 alin. (1); abrogă art. 17, art. 32 alin. (32)
  L. nr.174/2015 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- aprobă O.U.G. nr. 86/2014 și modifică art. 16 alin. (1), art. 22 alin. (1); introduce art. 221
  O.U.G. nr.55/2015 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative
- abrogă art. 8 alin. (2)
  O.U.G. nr.76/2016 privind înființarea, organizarea și funcționarea Direcției Generale de Protecție Internă a Ministerului Afacerilor Interne
- abrogă art. 22 la 23 noiembrie 2016
  O.U.G. nr.1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- abrogă art. 12 alin. (5) și art. 15
  O.U.G. nr.11/2017 privind organizarea și funcționarea Agentului guvernamental pentru Curtea de Justiție a Uniunii Europene, precum și pentru Curtea de Justiție a Asociației Europene a Liberului Schimb
- abrogă art. 121
  L. nr.248/2017 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/2017 privind organizarea și funcționarea Agentului guvernamental pentru Curtea de Justiție a Uniunii Europene, precum și pentru Curtea de Justiție a Asociației Europene a Liberului Schimb
- abrogă art. 121


Duminică, 14 aprilie 2024, 10:19

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.