ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.82 din 4 decembrie 2012
pentru modificarea și completarea unor acte normative privind evidența persoanelor, actele de identitate ale cetățenilor români, precum și actele de rezidență ale cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene și Spațiului Economic European rezidenți în România
Contestari

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.82 din 4 decembrie 2012
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.235/2013 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 62/2013
Cu functie: de modificare
Observatii:Titlu nou: Ordonanță privind unele măsuri pentru operaționalizarea sistemului informatic de emitere și punere în circulație a documentelor electronice de identitate și rezidență
Publicare: M.Of. nr. 838/12 dec. 2012
Functie activa:
Modifică: O.U.G. nr.199/2000 privind înființarea Companiei Naționale "Imprimeria Națională" - S.A.
- modifică și completează anexa; introduce alin. (22) la art. 7,
dispune republicarea
  O.G. nr.69/2002 privind regimul juridic al cărții electronice de identitate
- modifică titlul, art. 1, art. 7, art. 8, art. 9; introduce art. 81 - 84, art. 10, art.11; abrogă art. 2, 5 și 6
dispune republicarea
  L. nr.571/2003 privind Codul fiscal (abrogata prin L. nr.227/2015)
- modifică art. 21 alin. (6)
  O.U.G. nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români
- modifică art. 2 alin. (1) și (2), art. 3, art. 6, titlul cap. II, art. 7, art. 9, art. 10 alin. (2), art. 11, art. 12, art. 13, art. 14, art. 15, art. 16, art. 17, art. 19, art. 20, art. 24 alin. (1), art. 28, art. 29, art. 31, art. 32 alin. (2) partea introductivă, art. 33, art. 41 alin. (2), art. 43 lit.a) - c), art. 44, art. 48, art. 50; introduce alin. (4) la art. 2, art. 171, art. 172, alin. (4) la art. 27; abrogă art. 4, art. 5, art. 8, art. 21, art. 49
dispune republicarea
  O.U.G. nr.102/2005 privind libera circulație pe teritoriul României a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene și Spațiului Economic European
- introduce art. 411 - 414
dispune republicarea
  L. nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate
- modifică art. 61
  O.U.G. nr.94/2008 pentru stabilirea unor măsuri privind punerea în circulație a pașapoartelor electronice, precum și producerea altor documente de călătorie
- modifică art. II alin. (1)
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.235/2013 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2012 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind evidența persoanelor, actele de identitate ale cetățenilor români, precum și actele de rezidență ale cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene și Spațiului Economic European rezidenți în România
- modifică art. I, II, IV, V, VI, VII, X, XII, XII
Modificată: L. nr.247/2022 pentru modificarea si completarea unor acte normative privind documentele de sedere eliberate cetătenilor Uniunii Europene si membrilor de familie ai acestora, precum si în domeniul străinilor
- modifică titlul si art. X alin. (1) si (2); abrogă art. X alin. (6) si art. XI alin. (4)

Titlu nou: Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea unor acte normative privind evidența persoanelor și actele de identitate ale cetățenilor români


Joi, 30 mai 2024, 09:51

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.