LEGE nr.128 din 12 iulie 1997
privind Statutul personalului didactic
Descriptori | Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.128 din 12 iulie 1997
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de modificare, de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 158/16 iul. 1997 text
Functie activa:
Abrogă: L. nr.6/1969 privind Statutul personalului didactic din Republica Socialistă România
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.334/1997 pentru promulgarea Legii privind Statutul personalului didactic
Modificată: L. nr.195/1999 pentru modificarea art. 5 din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic
modifică art. 5 alin. (1) lit. c și d și alin. (2) lit. a și b
  O.U.G. nr.8/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitor la stabilirea salariului de bază al personalului din învățământ, și pentru abrogarea unor dispoziții din Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică
completează cu alin. (3), (4) și (5) art. 48; introduce anexele nr. 1-3
  L. nr.29/2000 privind sistemul național de decorații al României
abrogă art. 112
  O.U.G. nr.91/2000 privind organizarea sistemului național de formare a personalului din învățământul preuniversitar
modifică art. 20 alin. (2), art. 21 alin. (3), art. 34 alin. (5), art. 37 alin. (3); introduce lit. f la alin. (1) art. 5, art. 191, alin. (11) la art. 33, alin. (31) la art. 34; abrogă art. 37 alin. (4) și (5)
  O.U.G. nr.42/2001 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2001 personalului din sectorul bugetar
majorează valoarea coeficienților de ierarhizare; creșteri salariale în anul 2001
  O.U.G. nr.71/2001 privind modificarea anexei nr.2 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.8/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitor la stabilirea salariului de bază al personalului din învățământ, și pentru abrogarea unor dispoziții din Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică
înlocuiește anexa nr. 2
  L. nr.83/2002 pentru modificarea alin.(2) al art.49 din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic
modifică art. 49 alin. (2)
  O.U.G. nr.33/2002 privind modificarea cap. I din anexa nr. 2 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitor la stabilirea salariului de bază al personalului din învățământ, și pentru abrogarea unor dispoziții din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică
modifică anexa nr. 2
  O.U.G. nr.66/2002 pentru stabilirea unor măsuri referitoare la salarizarea personalului din învățământ
înlocuiește anexele nr. 1 și 2, stabilește valoarea coeficientului de multiplicare începând cu data de 1 ian 2003, ca valoare unică
  L. nr.493/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit (abrogata prin L. nr.571/2003)
abrogă art. 89 alin. (3)
  O.U.G. nr.196/2002 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului din învățământ, salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitor la stabilirea salariului de bază al personalului din învățământ, și pentru abrogarea unor dispoziții din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică
înlocuiește, începând cu data de 1 ian 2003, anexele nr. 1, 2, 3 cu anexele I a-IVa, Va, I b- IVb, Vb
  L. nr.315/2003 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2002 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului din învățământ, salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitor la stabilirea salariului de bază al personalului din învățământ, și pentru abrogarea unor dispoziții din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică
aprobă cu modificări O.U.G. nr.196/2002 si introduce, dupa anexa Vb), anexa nr.Ic)
  L. nr.349/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic
modifică art.5 alin. (2) partea introductiva si lit. a) si c),art.7 alin. (1) lit. f), art.9 alin. (2) si (3), art.11 alin. (5), art.13 alin. (5), art.16 alin. (2), art.19 alin. (4), art.21, art.37 alin. (2) - (5), art.46, art.48 alin. (2), art.49 alin. (2) si (3), art.51 alin. (1) si (2), art.104 alin. (3), art.135; introduce lit.e) si f) la art.5 alin. (1), lit. g) la art. 7 alin. (1), alin. (5) si (6) la art.7, alin. (11), (31), (41), (51) si (61) la art. 51, alin. (31) la art. 104; abrogă art.19 alin. (3), art.22 alin. (2) si (3), art.50 alin. (4), art.51 alin. (10)
dispune republicarea
  L. nr.195/2005 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 132 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic
- proroga termenul prevazut la art.132 pâna la 1 septembrie 2007
  L. nr.223/2005 pentru modificarea și completarea alin. (3) al art. 104 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic
- modifica art.104 alin.(3)
Referită de: O. nr.4.561/2005 al ministrului educației și cercetării privind recunoașterea definitivării în învățământ și a gradelor didactice II și I potrivit prevederilor Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, modificată și completată
Modificată: L. nr.215/2006 pentru modificarea art. 5 și 6 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic
- modifică art. 5 alin. (1) lit. c) și art. 6 alin. (1) lit. h)
  L. nr.481/2006 pentru completarea art. 129 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic
- introduce alin.(3) la art. 129
  L. nr.108/2007 pentru modificarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic
- modifică art. 50 alin. (3), art. 104 alin. (3)
  L. nr.148/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic
- modifică art. 49 alin. (4); introduce alin. (21) la art. 44
  L. nr.149/2007 pentru completarea art. 44 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic
- introduce alin. (41) și (42) la art. 44
dispune republicarea
  L. nr.150/2007 pentru modificarea alin. (2) al art. 108 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic
- modifică art. 108 alin. (2)
  L. nr.12/2008 pentru modificarea alin. (3) al art. 36 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic
- modifică art. 36 alin.(3)
  O.U.G. nr.88/2008 pentru modificarea art. 55 alin. (8) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic
- modifică art. 55 alin. (8)
  L. nr.296/2008 pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr. 84/1995 și completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic
- introduce alin. (9) la art. 21, alin. (62) la art. 51
  O.U.G. nr.167/2008 pentru modificarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitoare la normarea activităților didactice și de cercetare din învățământul universitar de masterat și din învățământul universitar de doctorat
- modifică art. 80 alin. (1) lit. d) și e), alin. (4)-(7)
  D.C.C. nr.599/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 129 alin. (3) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic
- suspendă, pentru o perioadă de 45 de zile, dispozițiile art. 129 alin. (3) (termenul se împlinește la data de 2 iulie 2009) după care operează prevederile art. 147 alin. (1) din Constituție
Vezi si: D.C.C. nr.599/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 129 alin. (3) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic
art. 129 alin. (3)
Modificată: O.U.G. nr.37/2009 privind unele măsuri de îmbunătățire a activității administrației publice (abrogata prin O.U.G. nr.105/2009)
- modifică art. 24 alin. (6)
  O.U.G. nr.40/2009 pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr. 84/1995 și a Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic
- modifică art. 5 alin. (1) lit. a) și b), art. 10 alin. (1) lit. a) și b); introduce lit. h) și i) la art. 7 alin. (1), lit. i) la art. 8, lit. b1) și lit. b2) la art. 10 alin. (1)
  L. nr.119/2009 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 167/2008 pentru modificarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitoare la normarea activităților didactice și de cercetare din învățământul universitar de masterat și din învățământul universitar de doctorat
- aprobă cu modificări O.U.G. nr. 167/2008 și modifică art. 80 alin. (6) și (7)
  D.C.C. nr.731/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 72 alin. (5) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, raportate la art. 1161 alin. (1) și art. 1162 alin. (1) din Legea învățământului nr. 84/1995
- suspendă, pentru o perioadă de 45 de zile, dispozițiile art. 72 alin. (5) raportate la art. 1161 alin. (1) și art. 1162 alin. (1) din Legea nr. 84/1995 (termenul se împlinește la data de 26 iul. 2009), după care operează prevederile art. 147 alin. (1) din Constituție
Vezi si: D.C.C. nr.731/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 72 alin. (5) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, raportate la art. 1161 alin. (1) și art. 1162 alin. (1) din Legea învățământului nr. 84/1995
- art. 72 alin. (5) raportat la art. 1161 alin. (1) și art. 1162 alin. (1) din Legea nr. 84/1995
Modificată: D.C.C. nr.732/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 72 alin. (5) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, raportate la art. 1161 alin. (1) și art. 1162 alin. (1) din Legea învățământului nr. 84/1995
- suspendă, pentru o perioadă de 45 de zile, prevederile art. 72 alin. (5) raportate la art. 1161 alin. (1) și art. 1162 alin. (1) din L. nr. 84/1995 (termenul se împlinește la data de 26 iul. 2009), după care operează dispozițiile art. 147 alin. (1) din Constituție
Vezi si: D.C.C. nr.732/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 72 alin. (5) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, raportate la art. 1161 alin. (1) și art. 1162 alin. (1) din Legea învățământului nr. 84/1995
- art. 72 alin. (5) raportat la art. 1161 alin. (1) și art. 1162 alin. (1) din L. nr. 84/1995
Modificată: O.U.G. nr.105/2009 privind unele măsuri în domeniul funcției publice, precum și pentru întărirea capacității manageriale la nivelul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale din unitățile administrativ-teritoriale și ale altor servicii publice, precum și pentru reglementarea unor măsuri privind cabinetul demnitarului din administrația publică centrală și locală, cancelaria prefectului și cabinetul alesului local
- modifică art. 24 alin. (6)
  L. nr.330/2009 Lege-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
- la data de 1 ian. 2010, abrogă art. 49 alin. (2) și (3), art. 50 alin. (2), (3), (4), (6), (7), (8), (11), (12) și (13), art. 51 alin. (1), (2), (4), (5) și (7), art. 89, art. 90 alin. (2), (3), (4), (6), (7), (9), (10), (11) și (12), art. 91 alin. (1), art. 94 alin. (4), art. 106 alin. (2)
  D.C.C. nr.1.629/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. I pct. 1-5 și 26, art. III, art. IV, art. V, art. VIII și anexa nr. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 105/2009 privind unele măsuri în domeniul funcției publice, precum și pentru întărirea capacității manageriale la nivelul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale din unitățile administrativ-teritoriale și ale altor servicii publice, precum și pentru reglementarea unor măsuri privind cabinetul demnitarului din administrația publică centrală și locală, cancelaria prefectului și cabinetul alesului local
- suspendă, pentru o perioadă de 45 de zile, dispozițiile art. 24 alin. (6) (termenul se împlinește la data de 28 februarie 2010), după care operează prevederile art. 147 alin. (1) din Constituție
Vezi si: D.C.C. nr.1.629/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. I pct. 1-5 și 26, art. III, art. IV, art. V, art. VIII și anexa nr. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 105/2009 privind unele măsuri în domeniul funcției publice, precum și pentru întărirea capacității manageriale la nivelul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale din unitățile administrativ-teritoriale și ale altor servicii publice, precum și pentru reglementarea unor măsuri privind cabinetul demnitarului din administrația publică centrală și locală, cancelaria prefectului și cabinetul alesului local
- art. 24 alin. (6)
Modificată: O.U.G. nr.1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcții a unor categorii de personal din sectorul bugetar și stabilirea salariilor acestora, precum și alte măsuri în domeniul bugetar
- abrogă art. 50 alin. (10), art. 90 alin. (5)
  L. nr.118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar
- reduc cu 25% drepturile prevăzute la art. 104 alin. (3) și art. 107 alin. (4)
  L. nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (abrogata succesiv prin L. nr.127/2019, L. nr.360/2023)
- abrogă, la 1 ianuarie 2011, art. 127 alin. (3), art. 130
Vezi si: D.C.C. nr.1.614/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 123 alin. (5) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic
- art. 123 alin. (5)
Modificată: L. nr.264/2010 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/2009 privind unele măsuri în domeniul funcției publice, precum și pentru întărirea capacității manageriale la nivelul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale din unitățile administrativ-teritoriale și ale altor servicii publice, precum și pentru reglementarea unor măsuri privind cabinetul demnitarului din administrația publică centrală și locală, cancelaria prefectului și cabinetul alesului local
- aprobă cu modificări O.U.G. nr. 105/2009 și elimină de la modificare art. 24 alin. (6)
  L. nr.284/2010 LEGE - CADRU privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice (abrogata prin L. nr.153/2017)
- abrogă art. 50 alin. (1), art. 90 alin. (1)
Abrogată: L. nr.1/2011 LEGEA educației naționale
- la data de 9 feb. 2011


Vineri, 01 martie 2024, 03:54

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.