LEGE nr.187 din 24 octombrie 2012
pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
Contestari

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.187 din 24 octombrie 2012 (organica)
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 100/2011
Cu functie: de modificare, de abrogare
În vigoare: intră în vigoare la data de 1 februarie 2014, cu excepția art. 247, a art. 121 pct. 8 și a art. 249, care intră în vigoare la 3 zile de la data publicării
Publicare: M.Of. nr. 757/12 noi. 2012
Rectificare: M.Of. nr. 117/1 mar. 2013
Functie activa:
Abrogă: L. nr.15/1968 Codul Penal al României
- la data de 1 februarie 2014
totodata, abrogă:
D.-L. nr.112/1990 privind modificarea și completarea art. 189 din Codul penal
- la data de 1 februarie 2014
L. nr.65/1992 pentru modificarea și completarea Codului penal, privind unele fapte de coruptie
- la data de 1 februarie 2014
L. nr.197/2000 pentru modificarea și completarea unor dispoziții din Codul penal
- la data de 1 februarie 2014
O.U.G. nr.89/2001 pentru modificarea și completarea unor dispoziții din Codul penal referitoare la infracțiuni privind viața sexuală
- la data de 1 februarie 2014
L. nr.61/2002 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 89/2001 pentru modificarea și completarea unor dispoziții din Codul penal referitoare la infracțiuni privind viața sexuală
- la data de 1 februarie 2014
O.U.G. nr.93/2002 pentru modificarea și completarea Codului penal
- la data de 1 februarie 2014
L. nr.574/2002 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 93/2002 pentru modificarea și completarea Codului penal
- la data de 1 februarie 2014
O.U.G. nr.109/2004 pentru completarea Codului penal
- la data de 1 februarie 2014
L. nr.85/2005 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2004 pentru completarea Codului penal
- la data de 1 februarie 2014
L. nr.337/2007 pentru completarea art. 195 din Codul penal
- la data de 1 februarie 2014
L. nr.58/2008 pentru completarea art. 258 din Codul penal
- la data de 1 februarie 2014
O.U.G. nr.198/2008 privind modificarea și completarea Codului penal
- la data de 1 februarie 2014
L. nr.93/2010 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 198/2008 privind modificarea și completarea Codului penal
- la data de 1 februarie 2014
  D.-L. nr.15/1990 privind urmărirea, judecarea și pedepsirea unor infracțiuni de speculă
- la data de 1 februarie 2014
  D.-L. nr.24/1990 privind sancționarea ocupării abuzive a locuințelor din fondul locativ de stat
- la data de 1 februarie 2014
  D.-L. nr.41/1990 privind asigurarea unui climat de ordine și legalitate
- la data de 1 februarie 2014
  L. nr.15/1995 privind aprobarea volumului maxim de masa lemnoasa ce se va recolta in anul 1995
- la data de 1 februarie 2014
  L. nr.34/1996 privind aprobarea volumului maxim de masa lemnoasa ce se va recolta in anul 1996
- la data de 1 februarie 2014
  O.U.G. nr.112/2001 privind sancționarea unor fapte săvârșite în afara teritoriului țării de cetățeni români sau de persoane fără cetățenie domiciliate în România
- la data de 1 februarie 2014
totodata, abrogă:
L. nr.252/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 112/2001 privind sancționarea unor fapte săvârșite în afara teritoriului țării de cetățeni români sau de persoane fără cetățenie domiciliate în România
- la data de 1 februarie 2014
  O.U.G. nr.78/2008 privind stabilirea competenței supravegherii executării obligației minorului de a presta o activitate neremunerată într-o instituție de interes public, prevăzută la art. 103 alin. 3 lit. c) din Codul penal
- la data de 1 februarie 2014
totodata, abrogă:
L. nr.75/2009 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 78/2008 privind stabilirea competenței supravegherii executării obligației minorului de a presta o activitate neremunerată într-o instituție de interes public, prevăzută la art. 103 alin. 3 lit. c) din Codul penal
- la data de 1 februarie 2014
Modifică: L. nr.59/1934 asupra Cecului
- modifică, la data de 1 februarie 2014, art. 84, art. 85
dispune republicarea
  L. nr.22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legatură cu gestionarea bunurilor organizațiilor socialiste
- la data de 1 februarie 2014, modifică art. 1 alin. 1, art. 4, art. 35, art. 37; abrogă anexa
dispune republicarea
  L. nr.12/1990 privind protejarea populației împotriva unor activități comerciale ilicite (abrogata prin L. nr.222/2020)
- la data de 1 februarie 2014, modifică titlul, art. 1, art. 2, art. 4, art. 6; abrogă art. 3, art. 5
dispune republicarea
  L. nr.17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al mării teritoriale și al zonei contigue ale României
- modifică, la data de 1 februarie 2014, art. 481
dispune republicarea
  L. nr.26/1990 privind Registrul comerțului (abrogata prin L. nr.265/2022)
- abrogă, la data de 1 februarie 2014, art. 48
dispune republicarea
  L. nr.31/1990 privind societățile comerciale
- la data de 1 februarie 2014, modifică art. 6 alin. (2), art. 271, art. 272, art. 2721, art. 273, art. 274, art. 275, art. 277, art. 278 alin. (2), art. 279, art. 2801, art. 2803, art. 281; abrogă art. 280, art. 2802
dispune republicarea
  L. nr.11/1991 privind combaterea concurenței neloiale
- modifică, la data de 1 februarie 2014, art. 5
dispune republicarea
  L. nr.18/1991 Legea fondului funciar
- abrogă, la data de 1 februarie 2014, art. 107, art. 110, art. 1101 lit. a) și art. 1102 lit. a)
dispune republicarea
  L. nr.50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor și unele masuri pentru realizarea locuintelor
- la data de 1 februarie 2014, modifică art. 24, art. 26 alin. (1) lit. a) și b); abrogă art. 25
dispune republicarea
  L. nr.51/1991 privind siguranța națională a României
- la data de 1 februarie 2014, modifică art. 21; abrogă art. 19, art. 22
dispune republicarea
  L. nr.60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice
- abrogă, la data de 1 februarie 2014, art. 29 alin. 1
dispune republicarea
  L. nr.61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice
- introduce,la data de 1 februarie 2014, pct. 35) și 36) la art. 3, lit. f) la art. 4 alin. (1); abrogă art. 2
dispune republicarea
  L. nr.64/1991 privind brevetele de invenție
- la data de 1 februarie 2014, modifică art. 58, art. 59 alin. (1) și (2), art. 62 alin. (1)
dispune republicarea
  L. nr.82/1991 Legea contabilității
- abrogă, la data de 1 februarie 2014, art. 43
dispune republicarea
  L. nr.82/1992 privind rezervele de stat
- la data de 1 februarie 2014, modifică art. 10 alin. 1; abrogă art. 9
dispune republicarea
  L. nr.84/1992 privind regimul zonelor libere
- modifică, la data de 1 februarie 2014, art. 26
dispune republicarea
  L. nr.94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi (abrogata prin O.U.G. nr.43/2006)
- modifică, la data de 1 februarie 2014, art. 64
dispune republicarea
  L. nr.129/1992 privind protecția desenelor și modelelor industriale
- la data de 1 februarie 2014, modifică art. 50, art. 52
dispune republicarea
  L. nr.82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei "Delta Dunării"
- modifică, la data de 1 februarie 2014, art. 152
dispune republicarea
  O.G. nr.65/1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila și a contabililor autorizati
- modifică, la data de 1 februarie 2014, art. 43 alin. (1)
dispune republicarea
  L. nr.10/1995 privind calitatea în construcții
- la data de 1 februarie 2014, modifică art. 31; abrogă art. 32
dispune republicarea
  L. nr.16/1995 privind protecția topografiilor circuitelor integrate
- modifică, la data de 1 februarie 2014, art. 38
dispune republicarea
  L. nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat
- la data de 1 februarie 2014, modifică art. 39, art. 60 alin. (6); abrogă art. 14 lit. d)
dispune republicarea
  L. nr.126/1995 privind regimul materiilor explozive
- modifică, la data de 1 februarie 2014, art. 37
dispune republicarea
  L. nr.7/1996 LEGEA cadastrului și a publicității imobiliare
- modifică, la data de 1 februarie 2014, art. 65
dispune republicarea
  L. nr.8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe
- la data de 1 februarie 2014, modifică art. 1394, art. 1396, art. 1398, art. 1399, art. 140, art. 141, art. 1411, art. 143 alin. (2), art. 1431 alin. (3); introduce lit. f) la art. 1392; abrogă art. 1397
dispune republicarea
  L. nr.16/1996 Legea Arhivelor Naționale
- la data de 1 februarie 2014, modifică art. 28; abrogă art. 27
dispune republicarea
  L. nr.21/1996 LEGEA concurenței
- la data de 1 februarie 2014, modifică art. 17 alin. (31) lit. h) și alin. (8) lit. f), art. 60; abrogă art. 62
dispune republicarea
  L. nr.31/1996 privind regimul monopolului de stat
- la data de 1 februarie 2014, modifică art. 7, art. 13
dispune republicarea
  L. nr.33/1996 privind repunerea în unele drepturi economice a locuitorilor Munților Apuseni
- modifică, la data de 1 februarie 2014, art. 10
dispune republicarea
  O.G. nr.39/1996 privind infiintarea și functionarea Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar
- modifică, la data de 1 februarie 2014, art. 49
dispune republicarea
  L. nr.107/1996 Legea apelor
- la data de 1 februarie 2014, modifică art. 88 alin. (1) lit. a), art. 92, art. 93, art. 95; introduce pct. 65) și 66) la art. 87; abrogă art. 94
dispune republicarea
  L. nr.111/1996 privind desfășurarea în siguranță a activităților nucleare
- la data de 1 februarie 2014, modifică art. 44 alin. (1) lit. b), art. 45, art. 46, art. 52; abrogă art. 47
dispune republicarea
  L. nr.56/1997 pentru aplicarea prevederilor Convenției privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării și folosirii armelor chimice și distrugerea acestora
- la data de 1 februarie 2014, modifică art. 53 alin. (1) lit. c), art. 55, art. 56, art. 58; abrogă art. 57, art. 60
dispune republicarea
  L. nr.132/1997 privind rechizițiile de bunuri și prestările de servicii în interes public
- modifică, la data de 1 februarie 2014, art. 35
dispune republicarea
  O.G. nr.29/1997 privind Codul aerian (abrogata prin L. nr.21/2020)
- la data de 1 februarie 2014, modifică art. 98, art. 99 alin. (2), art. 101, art. 102, art. 103, art. 106, art. 107, art. 108, art. 109, art. 110
dispune republicarea
  L. nr.84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice
modifică, la 1 februarie 2014, art. 90
dispune republicarea
  L. nr.129/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Fondului Român de Dezvoltare Socială
- abrogă, la data de 1 februarie 2014, art. 23 alin. (3)
dispune republicarea
  O.U.G. nr.12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române
- abrogă, la data de 1 februarie 2014, art. 43
dispune republicarea
  L. nr.160/1998 pentru organizarea și exercitarea profesiunii de medic veterinar
- abrogă, la data de 1 februarie 2014, art. 20 alin. (2)-(4)
dispune republicarea
  L. nr.255/1998 privind protecția noilor soiuri de plante
- la data de 1 februarie 2014, modifică art. 43; abrogă art. 22 alin. (3)
dispune republicarea
  L. nr.115/1999 privind responsabilitatea ministerială
- la data de 1 februarie 2014, modifică art. 8 alin. (1) partea introductivă, art. 8 alin. (2) partea introductivă, art. 9 alin. (2)
dispune republicarea
  O.U.G. nr.158/1999 privind regimul exporturilor și importurilor de produse strategice
- abrogă, la data de 1 februarie 2014, art. 30
dispune republicarea
  L. nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
- modifică, la data de 1 februarie 2014, art. 54 lit.h)
dispune republicarea
  L. nr.189/1999 privind exercitarea inițiativei legislative de către cetățeni
- abrogă, la data de 1 februarie 2014, art. 8-12
dispune republicarea
  O.G. nr.43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național
- la data de 1 februarie 2014, modifică art. 25, art. 26, art. 27, art. 32; introduce alin. (18) la art. 5, lit. c1) la art. 28 alin. (1), alin. (3) la art. 29; abrogă art. 31
dispune republicarea
  L. nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului
- la data de 1 februarie 2014, modifică art. 431 alin. (5), titlul cap. V, art. 50, art. 51 alin. (1) lit. a) și alin. (4), art. 59; introduce lit. f) la art. 49; abrogă art. 52-58
dispune republicarea
  L. nr.16/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice
- modifică, la data de 1 februarie 2014, art. 7 lit. c)
dispune republicarea
  L. nr.29/2000 privind sistemul național de decorații al României
- la data de 1 februarie 2014, modifică art. 83; abrogă art. 84
dispune republicarea
  L. nr.32/2000 privind societățile de asigurare și supravegherea asigurărilor (abrogata prin L. nr.236/2018)
- modifică, la data de 1 februarie 2014, art. 39 alin. (8)
dispune republicarea
  L. nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
- la data de 1 februarie 2014, modifică art. 5, art. 6, art. 7, art. 10, art. 11, art. 131, art. 132, titlul secț. a 41-a de la cap. III, art. 181, art. 182, art. 183, art. 18_5, art. 25 alin. (4); introduce alin. (5) la art. 25; abrogă art. 61, art. 8, art. 81, art. 82, art. 9, art. 14, art. 17, art. 18, art. 19
dispune republicarea
  O.U.G. nr.59/2000 privind Statutul personalului silvic
- la data de 1 februarie 2014, modifică art. 48 alin. (5); abrogă art. 41-43, art. 45
dispune republicarea
  L. nr.139/2000 privind activitatea de meteorologie
- modifică, la data de 1 februarie 2014, art. 35
dispune republicarea
  L. nr.143/2000 privind combaterea traficului și consumului ilicit de droguri
- la data de 1 februarie 2014, modifică art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 8, art. 10, art. 11, art. 13 alin. (1), art. 15, art. 191, art. 192
dispune republicarea
  L. nr.144/2000 privind acordarea de facilități persoanelor care au domiciliul în localitățile rurale aflate în zonele montane
- modifică, la data de 1 februarie 2014, art. 10
dispune republicarea
  L. nr.182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil
- la data de 1 februarie 2014, modifică art. 83, art. 84, art. 86, art. 87, art. 88, art. 89, art. 93, art. 94; introduce art. 951; abrogă art. 85, art. 90-92
dispune republicarea
  L. nr.188/2000 privind executorii judecătorești
- abrogă, la data de 1 februarie 2014, art. 38 alin. (2) și art. 56 alin. (6)
dispune republicarea
  O.U.G. nr.190/2000 privind regimul metalelor prețioase în România
- modifică, la data de 1 februarie 2014, art. 17
dispune republicarea
  O.U.G. nr.244/2000 privind siguranța barajelor
- la data de 1 februarie 2014, modifică art. 21 lit. g), art. 23; abrogă art. 24
dispune republicarea
  L. nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
- abrogă, la data de 1 februarie 2014, art. 36 și art. 37
dispune republicarea
  O.U.G. nr.41/2001 privind acordarea pentru familiile cu venituri reduse a diferențelor de tarif la serviciile de alimentare cu apă și canalizare furnizate de Regia Autonomă a Apei Valea Jiului, beneficiara împrumutului extern acordat de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru Proiectul privind alimentarea cu apă și protecția mediului în Valea Jiului
- abrogă, la data de 1 februarie 2014, art. 10
dispune republicarea
  L. nr.184/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect
- modifică, la data de 1 februarie 2014, art. 16
dispune republicarea
  L. nr.257/2001 privind modul de acțiune împotriva aeronavelor care utilizează neautorizat spațiul aerian al României
- abrogă, la data de 1 februarie 2014, art. 20 alin. (3)
dispune republicarea
  O.U.G. nr.97/2001 privind reglementarea producției, circulației și comercializării alimentelor
- abrogă, la data de 1 februarie 2014, art. 42
dispune republicarea
  O.U.G. nr.105/2001 privind frontiera de stat a României
- abrogă, la data de 1 februarie 2014, art. 70, art. 71, art. 73, art. 74
dispune republicarea
  L. nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice
- abrogă, la data de 1 februarie 2014, art. 54
dispune republicarea
  L. nr.455/2001 privind semnătura electronică
- modifică, la data de 1 februarie 2014, art. 15, art. 16 alin. (3)
dispune republicarea
  O.G. nr.71/2001 privind organizarea și exercitarea activității de consultanță fiscală
- la data de 1 februarie 2014, modifică art. 19 pct. 1 lit. a), art. 25 alin. (2); introduce lit. d) la art. 19 pct. 2
dispune republicarea
  L. nr.678/2001 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane
- la data de 1 februarie 2014, modifică art. 2, art. 20; abrogă art. 12, art. 13, art. 141, art. 15-19
dispune republicarea
  O.U.G. nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân
- modifică, la data de 1 februarie 2014, art. 13, art. 14, art. 15
dispune republicarea
  L. nr.72/2002 zootehniei (abrogata prin L. nr.32/2019)
- la data de 1 februarie 2014, modifică art. 41, art. 42 alin. (1) lit. m); abrogă art. 42 alin. (1) lit. n)
dispune republicarea
  L. nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
- abrogă, la data de 1 februarie 2014, art. 111, art. 112
dispune republicarea
  O.G. nr.15/2002 privind introducerea unor tarife de utilizare a infrastructurii de transport rutier (abrogata prin L. nr.226/2023)
- abrogă, la data de 1 februarie 2014, art. 12 alin. (5)
dispune republicarea
  O.U.G. nr.31/2002 privind interzicerea organizațiilor și simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob și a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni contra păcii și omenirii
- la data de 1 februarie 2014, modifică art. 2 lit. c), art. 3, art. 4 alin. (1), art. 4 alin. (3), art. 5 alin. (1), art. 6; introduce alin. (21) la art. 4, art. 61
dispune republicarea
  O.U.G. nr.36/2002 privind reglementarea dreptului de proprietate al Federației Comunităților Evreiești din România asupra lăcașurilor de cult, cimitirelor și altor bunuri destinate activităților cultului mozaic
- abrogă, la data de 1 februarie 2014, art. 11
dispune republicarea
  O.U.G. nr.43/2002 privind Parchetul Național Anticorupție
- abrogă, la data de 1 februarie 2014, art. 13
dispune republicarea
  L. nr.244/2002 Legea viei și vinului în sistemul organizării comune a pieței vitivinicole (abrogata prin L. nr.164/2015)
- abrogă, la data de 1 februarie 2014, art. 49 și art. 50
dispune republicarea
  O.U.G. nr.55/2002 privind regimul de deținere al câinilor periculoși sau agresivi
- la data de 1 februarie 2012, modifică art. 11, art. 13, art. 14, art. 15 alin. (1), art. 17; introduce alin. (5) la art. 6, art. 61
dispune republicarea
  L. nr.266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul și certificarea calității, comercializarea semințelor și a materialului săditor, precum și înregistrarea soiurilor de plante
- abrogă, la data de 1 februarie 2014, art. 46
dispune republicarea
  L. nr.289/2002 privind perdelele forestiere de protecție
- abrogă, la data de 1 februarie 2014, art. 36-38
dispune republicarea
  L. nr.346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale
- abrogă, la data de 1 februarie 2014, art. 101, art. 103 alin. (2)
  L. nr.365/2002 privind comerțul electronic
- la data de 1 februarie 2014, modifică art. 17 alin. (2); abrogă art. 24-29
dispune republicarea
  L. nr.500/2002 privind finanțele publice
- modifică, la data de 1 februarie 2014, art. 71
dispune republicarea
  L. nr.504/2002 LEGEA audiovizualului
- modifică, la data de 1 februarie 2014, art. 901 alin. (1) lit. a), art. 96
dispune republicarea
  O.U.G. nr.104/2002 privind regimul vamal al mărfurilor comercializate în regim duty-free
- modifică, la data de 1 februarie 2014, art. 95 alin. (2) lit. d) și f)
dispune republicarea
  L. nr.546/2002 privind grațierea și procedura acordării grațierii
- la data de 1 februarie 2014, modifică art. 2, art. 4, art. 5, art. 6, art. 8 lit. a), art. 9; introduce alin. (2) la art. 3
dispune republicarea
  O.U.G. nr.141/2002 privind reglementarea depozitării semințelor de consum, regimul certificatelor de depozit pentru acestea și constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit (abrogata prin L. nr.101/2014)
- abrogă, la data de 1 februarie 2014, art. 311
dispune republicarea
  L. nr.656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor (abrogata prin L. nr.129/2019)
- la data de 1 februarie 2014, modifică titlul legii, art. 23, art. 24; înlocuiește, în tot cuprinsul legii, sintagma "finanțarea actelor de terorism" cu sintagma "finanțarea terorismului"
dispune republicarea
  O.U.G. nr.189/2002 privind operațiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziții pentru nevoi de apărare, ordine publică și siguranță națională
- modifică, la data de 1 februarie 2014, art. 431, art. 46 alin. (1)
dispune republicarea
  O.U.G. nr.194/2002 privind regimul străinilor în România
- la data de 1 februarie 2014, modifică art. 140; introduce art. 1431; abrogă art. 106 alin. (3), art. 138, art. 139, art. 141, art. 142
dispune republicarea
  O.U.G. nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
- la data de 1 februarie 2014, modifică art. 88, art. 111 alin. (1) lit. b), alin. (3) și (5), art. 113 alin. (1) lit. c), art. 114 alin. (1) lit. b) și d), art. 136 lit. d); introduce art. 1331 la data de 15 noiembrie 2012; abrogă art. 84-87, art. 89-94
dispune republicarea
  O.U.G. nr.202/2002 privind gospodărirea integrată a zonei costiere
- modifică, la data de 1 februarie 2014, art. 80, art. 81
dispune republicarea
  L. nr.682/2002 privind protecția martorilor
- la data de 1 februarie 2012, modifică art. 2 lit. h), art. 19; abrogă art. 2 lit. l), art. 20, art. 21
dispune republicarea
  L. nr.14/2003 Legea partidelor politice
- modifică, la data de 1 februarie 2014, art. 19 alin. (2)
dispune republicarea
  L. nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală
- abrogă, la data de 1 februarie 2014, art. 9
dispune republicarea
  L. nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere
- modifică, la data de 1 februarie 2014, art. 9 alin. (1) lit. d) pct. 1
dispune republicarea
  L. nr.39/2003 privind prevenirea și combaterea criminalității organizate
- la data de 1 februarie 2014, modifică art. 2 lit. a) și b); abrogă art. 7-10, art. 13; în tot cuprinsul legii, trimiterile la art. 7 se vor considera făcute la art. 367 din Codul penal
dispune republicarea
  L. nr.53/2003 Codul muncii
- la data de 1 februarie 2014, modifică art. 264, art. 265; abrogă art. 261-263
dispune republicarea
  L. nr.85/2003 LEGEA MINELOR
- la data de 1 februarie 2014, modifică art. 57 alin. (2); abrogă art. 57 alin. (3)
dispune republicarea
  L. nr.104/2003 privind manipularea cadavrelor umane și prelevarea organelor și țesuturilor de la cadavre în vederea transplantului
- modifică, la data de 1 februarie 2014, art. 27
dispune republicarea
  O.U.G. nr.27/2003 privind procedura aprobării tacite
- la data de 1 februarie 2014, modifică art. 15; abrogă art. 152
dispune republicarea
  L. nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
- la data de 1 februarie 2014, modifică art. 821 alin. (2) din secțiunea a 2-a a cap. III din titlul IV al cărții I, art. 225 și art. 226 din secțiunea a 10-a a cap. I din titlul V al cărții I, art. 228; abrogă secțiunea 1 cu art. 42-47, secțiunea a 2-a cu art. 48-50 și secțiunea a 3-a cu art. 51, de la cap. III al titlului III din cartea I, art. 59 din cap. IV al titlului III din cartea I, art. 222, 224 și 231 din secțiunea a 10-a a cap. I din titlul V al cărții I
dispune republicarea
  L. nr.191/2003 privind infracțiunile la regimul transportului naval
- la data de 1 februarie 2014, modifică art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 12, art. 13, art. 14, art. 15, art. 16, art. 17, art. 18, art. 19, art. 20, art. 21, art. 22, art. 24, art. 26, art. 27, art. 28, art. 29; introduce alin. (2) la art. 30;
dispune republicarea
  L. nr.196/2003 privind prevenirea și combaterea pornografiei
- la data de 1 februarie 2014, modifică art. 9; abrogă art. 10-12
dispune republicarea
  L. nr.217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie
- modifică, la data de 1 februarie 2014, art. 32
dispune republicarea
  L. nr.311/2003 LEGEA muzeelor și a colecțiilor publice
- modifică, la data de 1 februarie 2014, art. 36
dispune republicarea
  L. nr.329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular
- modifică, la data de 1 februarie 2014, art. 17
dispune republicarea
  L. nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor
- modifică, la data de 1 februarie 2014, art. 58, art. 59
dispune republicarea
  L. nr.360/2003 privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase
- abrogă, la data de 1 februarie 2014, art. 241
dispune republicarea
  O.U.G. nr.93/2003 pentru exprimarea votului prin mijloace electronice la referendumul național privind revizuirea Constituției
- la data de 1 februarie 2014, modifică titlul cap. III, art. 13 alin. (1) lit. a); abrogă art. 14
dispune republicarea
  L. nr.477/2003 privind pregătirea economiei naționale și a teritoriului pentru apărare
- abrogă, la data de 1 februarie 2014, art. 51
dispune republicarea
  L. nr.571/2003 privind Codul fiscal (abrogata prin L. nr.227/2015)
- modifică, la data de 1 februarie 2014, art. 20623 alin. (1) lit. d) și e), art. 20628 alin. (2) lit. a) pct. 2 și lit. b) pct. 2, art. 2963 lit. f) pct. 6
dispune republicarea
  L. nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale (abrogata prin L. nr.115/2015)
- la data de 1 februarie 2014, modifică titlul cap. V, art. 103 lit. n), art. 104, art. 105 alin. (1) lit. a), art. 116; introduce lit. ț) la art. 103; abrogă art. 106-115
dispune republicarea
  L. nr.138/2004 LEGEA îmbunătățirilor funciare
- la data de 1 februarie 2014, modifică art. 82, art. 83 alin. (2) lit. d); introduce lit. l) la art. 83 alin. (1)
dispune republicarea
  L. nr.205/2004 privind protecția animalelor
- la data de 1 februarie 2014, modifică art. 71, art. 23, art. 25; introduce art. 231
dispune republicarea
  L. nr.213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România
- modifică, la data de 1 februarie 2014, art. 20 lit. a)
dispune republicarea
  L. nr.238/2004 LEGEA petrolului
- modifică, la data de 1 februarie 2014, art. 57
dispune republicarea
  L. nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului
- abrogă, la data de 1 februarie 2014, art. 132 și art. 133
dispune republicarea
  L. nr.273/2004 privind regimul juridic al adopției
- modifică, la data de 1 februarie 2014, art. 92 alin. (2)
dispune republicarea
  L. nr.287/2004 LEGEA consorțiilor universitare
- modifică, la data de 1 februarie 2014, art. 92 alin. (2)
dispune republicarea
  L. nr.295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor
- la data de 1 februarie 2014, modifică art. 14 alin. (1) lit. c) și d), art. 57 alin. (4) lit. a) și b); abrogă art. 133-141
dispune republicarea
  L. nr.297/2004 privind piața de capital (abrogata)
- modifică, la data de 1 februarie 2014, art. 10 lit. b) pct. 2, art. 46 alin. (6), art. 279
dispune republicarea
  L. nr.370/2004 pentru alegerea Președintelui României
- la data de 1 februarie 2014, modifică art. 15 alin. (3), art. 51 alin. (5), titlul cap. IV, art. 55 lit. n) și r), art. 64; introduce lit. r1) la art. 55
dispune republicarea
  L. nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
- la data de 1 februarie 2014, modifică art. 23 alin. (1); abrogă art. 84
dispune republicarea
  O.U.G. nr.73/2004 privind instituirea subvențiilor individuale de sprijin pentru cazare pentru studenții care locuiesc în alte spații decât căminele instituțiilor de învățământ superior de stat
- abrogă, la data de 1 februarie 2014, art. 5 alin. (3)
dispune republicarea
  L. nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat
- la data de 1 februarie 2014, modifică art. 144, art. 145, art. 146, art. 147; introduce lit. h) la art. 141 alin. (1)
dispune republicarea
  L. nr.466/2004 privind Statutul asistentului social
- modifică, la data de 1 februarie 2014, art. 14 lit. b) și c)
dispune republicarea
  L. nr.508/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea în cadrul Ministerului Public a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (abrogata prin O.U.G. nr.78/2016)
- modifică, la data de 1 februarie 2014, art. 12 alin. (1)
dispune republicarea
  L. nr.522/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 143/2000 privind combaterea traficului și consumului ilicit de droguri
- la data de 1 februarie 2014, elimină teza finală de la art. II
dispune republicarea
  L. nr.535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului
- la data de 1 februarie 2014, modifică art. 4 pct. 8 și 9, art. 32, art. 33, art. 34, art. 35, art. 36, art. 37, art. 38; introduce art. 331, art. 332; abrogă art. 39 și 47
dispune republicarea
  L. nr.550/2004 privind organizarea și funcționarea Jandarmeriei Române
- abrogă, la data de 1 februarie 2014, art. 43 alin. (3)
dispune republicarea
  L. nr.554/2004 LEGEA contenciosului administrativ
- abrogă, la data de 1 februarie 2014, art. 24 alin. (3)
dispune republicarea
  L. nr.566/2004 LEGEA cooperației agricole
- modifică, la data de 1 februarie 2014, art. 16 alin. (4)
dispune republicarea
  L. nr.1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației
- la data de 1 februarie 2014, modifică art. 15, art. 112, art. 113, art. 114; introduce lit. e) la art. 115
dispune republicarea
  O.U.G. nr.102/2005 privind libera circulație pe teritoriul României a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene și Spațiului Economic European
- abrogă, la data de 1 februarie 2014, art. 34-36
  L. nr.241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale
- modifică, la data de 1 februarie 2014, art. 7
dispune republicarea
  L. nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
- abrogă, la data de 1 februarie 2014, art. 15 lit. f) din cap. IV al titlului VII
dispune republicarea
  L. nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate
- la data de 1 februarie 2014, modifică art. 31 alin. (2) lit. b) și e), art. 40 lit. c), art. 51; abrogă art. 50
dispune republicarea
  L. nr.282/2005 privind organizarea activității de transfuzie sanguină, donarea de sânge și componente sanguine de origine umană, precum și asigurarea calității și securității sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice
- la data de 1 februarie 2014, modifică art. 39; abrogă art. 40
dispune republicarea
  L. nr.289/2005 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea fenomenului infracțional în domeniul transportului pe calea ferată
- la data de 1 februarie 2014, modifică art. 4; abrogă art. 5-8
dispune republicarea
  O.U.G. nr.195/2005 privind protecția mediului
- modifică, la data de 1 februarie 2012, art. 98
dispune republicarea
  L. nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar
- la data de 1 februarie 2014, modifică art. 68 lit. f); abrogă art. 68 lit. e)
dispune republicarea
  O.U.G. nr.11/2006 privind măsurile ce se aplică pentru monitorizarea, combaterea și eradicarea gripei aviare pe teritoriul României
- modifică, la data de 1 februarie 2014, art. 9
dispune republicarea
  L. nr.32/2006 privind obligațiunile ipotecare (abrogata prin L. nr.304/2015)
- modifică, la data de 1 februarie 2014, art. 13 alin. (3) lit. d)
dispune republicarea
  L. nr.51/2006 LEGEA serviciilor comunitare de utilități publice
- abrogă, la data de 1 februarie 2014, art. 46
dispune republicarea
  L. nr.85/2006 privind procedura insolvenței (abrogata succesiv prin O.U.G. nr.91/2013, L. nr.85/2014)
- la data de 1 februarie 2014, modifică art. 11 alin. (1) lit. g), art. 28 alin. (1) lit. k), art. 94 alin. (4), titlul cap. V; abrogă art. 143-148
dispune republicarea
  L. nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
- la data de 1 februarie 2014, modifică art. 155, art. 156, art. 157, art. 158, art. 159, art. 835; abrogă art. 154, art. 303, art. 304, art. 355, art. 834
dispune republicarea
  L. nr.96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor
- modifică, la data de 1 februarie 2014, art. 26
dispune republicarea
  L. nr.122/2006 privind azilul în România
- modifică, la data de 1 februarie 2014, art. 11
dispune republicarea
  L. nr.204/2006 privind pensiile facultative
- modifică, la data de 1 februarie 2014, art. 121 alin. (1) lit. i), art. 123
dispune republicarea
  L. nr.227/2006 privind prevenirea și combaterea dopajului în sport
- la data de 1 februarie 2014, modifică art. 6 alin. (1) lit. i), art. 18, art. 53, art. 54; abrogă art. 55-57
dispune republicarea
  L. nr.241/2006 LEGEA serviciului de alimentare cu apă și de canalizare
- modifică, la data de 1 februarie 2014, art. 38 alin. (1) și (2)
dispune republicarea
  L. nr.273/2006 privind finanțele publice locale
- modifică, la data de 1 februarie 2014, art. 77
dispune republicarea
  L. nr.319/2006 LEGEA securității și sănătății în muncă
- abrogă, la data de 1 februarie 2014, art. 37, art. 38, art. 42 alin. (3)
dispune republicarea
  L. nr.325/2006 LEGEA serviciului public de alimentare cu energie termică
- abrogă, la data de 1 februarie 2014, art. 47, art. 49-51
dispune republicarea
  L. nr.334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale
- abrogă, la data de 1 februarie 2014, art. 36 alin. (3)
dispune republicarea
  L. nr.384/2006 privind statutul soldaților și gradaților voluntari
- la data de 1 februarie 2014, modifică art. 45 alin. (1) lit. k); introduce alin. (11) la art. 45; abrogă art. 45 alin. (1) lit. l)
dispune republicarea
  L. nr.402/2006 privind prevenirea accidentelor și organizarea activității de salvare din mediul subteran speologic
- modifică, la data de 1 februarie 2014, art. 14
dispune republicarea
  O.U.G. nr.86/2006 privind organizarea activității practicienilor în insolvență
- modifică, la data de 1 februarie 2014, art. 25 alin. (1), art. 75
dispune republicarea
  L. nr.407/2006 LEGEA vânătorii și a protecției fondului cinegetic
- la data de 1 februarie 2014, modifică art. 42, art. 43, art. 44; abrogă art. 441, art. 461
dispune republicarea
  O.U.G. nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului
- modifică, la data de 1 februarie 2014, art. 410, art. 411 și art. 412
dispune republicarea
  O.U.G. nr.103/2006 privind unele măsuri pentru facilitarea cooperării polițienești internaționale
- modifică, la data de 1 februarie 2014, art. 18 alin. (1) lit. b)
dispune republicarea
  O.U.G. nr.121/2006 privind regimul juridic al precursorilor de droguri (abrogata prin L. nr.142/2018)
- la data de 1 februarie 2014, modifică art. 22, art. 25; abrogă art. 23 și 24
dispune republicarea
  L. nr.489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor
- la data de 1 februarie 2014, modifică art. 23 alin. (4); abrogă art. 13 alin. (3)
dispune republicarea
  L. nr.33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European
- la data de 1 februarie 2014, modifică art. 52 alin. (5), art. 53 lit. n) și r); abrogă art. 55-64
dispune republicarea
  L. nr.135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică
- abrogă, la data de 1 februarie 2014, art. 19-23
dispune republicarea
  O.U.G. nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice
- modifică, la data de 1 februarie 2014, art. 52
dispune republicarea
  O.U.G. nr.64/2007 privind datoria publică
- abrogă, la data de 1 februarie 2014, art. 9 și 10
dispune republicarea
  O.U.G. nr.68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului
- abrogă, la data de 1 februarie 2014, art. 42
dispune republicarea
  L. nr.4/2008 privind prevenirea și combaterea violenței cu ocazia competițiilor și a jocurilor sportive
- la data de 1 februarie 2014, modifică art. 9 alin. (3), art. 22 lit. d), art. 31, art. 32, art. 54; introduce lit. x) la art. 20; abrogă art. 321, art. 33-45, art. 48-53
dispune republicarea
  O.U.G. nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura
- la data de 1 februarie 2014, modifică art. 64, art. 65; abrogă art. 681
dispune republicarea
  O.U.G. nr.24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității
- modifică, la data de 1 februarie 2014, art. 30
dispune republicarea
  L. nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr. 215/2001 și a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali (abrogata prin L. nr.208/2015)
- la data de 1 februarie 2014, modifică art. 133, titlul cap. XIII, art. 50 lit. i) și m); abrogă art. 52-61
dispune republicarea
  L. nr.46/2008 LEGE - Codul silvic
- la data de 1 februarie 2014, modifică art. 108, art. 109, art. 110, art. 114, art. 123; abrogă art. 107, art. 111-113, art. 115-116, art. 120
dispune republicarea
  L. nr.64/2008 privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil
- la data de 1 februarie 2014, modifică art. 21, art. 22, art. 23; abrogă art. 24
dispune republicarea
  L. nr.76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare
- înlocuiește, la data de 1 februarie 2014, anexa
dispune republicarea
  L. nr.104/2008 privind prevenirea și combaterea traficului ilicit de substanțe cuprinse în "lista interzisă"
- la data de 1 februarie 2014, modifică art. 1 alin. (3), art. 19, art. 22; abrogă art. 20, art. 21, art. 25 alin. (3)
dispune republicarea
  O.U.G. nr.67/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Informațional pentru Piața Produselor Agricole și Alimentare
- modifică, la data de 1 februarie 2014, art. 7 alin. (1)
dispune republicarea
  O.U.G. nr.90/2008 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate (abrogata prin L. nr.162/2017)
- modifică, la data de 1 februarie 2012, art. 36 alin. (2)
dispune republicarea
  O.U.G. nr.92/2008 privind statutul funcționarului public denumit manager public
- modifică, la data de 1 februarie 2014, art. 6 alin. (2) lit. h)
dispune republicarea
  O.G. nr.28/2008 privind registrul agricol
- modifică, la data de 1 februarie 2014, art. 20 alin. (1)
dispune republicarea
  L. nr.173/2008 privind intervențiile active în atmosferă
- modifică, la data de 1 februarie 2014, art. 101
dispune republicarea
  O.U.G. nr.144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România
- modifică, la data de 1 februarie 2014, art. 14
dispune republicarea
  L. nr.268/2008 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 26/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor
- abrogă, la data de 1 februarie 2014, art. II alin. (2)
dispune republicarea
  O.U.G. nr.202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale
- modifică, la data de 1 februarie 2014, art. 18 alin. (1)
dispune republicarea
  O.U.G. nr.28/2009 privind reglementarea unor măsuri de protecție socială
- abrogă, la data de 1 februarie 2014, art. 5
dispune republicarea
  L. nr.93/2009 privind instituțiile financiare nebancare
- modifică, la data de 1 februarie 2014, art. 16 lit. c), art. 61, art. 62, art. 63
dispune republicarea
  O.U.G. nr.77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc
- la data de 1 februarie 2014, modifică art. 23; abrogă art. 24
dispune republicarea
  L. nr.286/2009 privind Codul penal
- la data de 1 februarie 2014, modifică art. 9 alin. (3), art. 61 alin. (3), art. 64 alin. (5) lit. b), art. 65 alin. (1), (2) și (4), art. 80 alin. (2) lit. d), art. 82, art. 83 alin. (4), art. 85 alin. (3) și (4), art. 93 alin. (4), art. 98 alin. (1), art. 101 alin. (4), art. 106, art. 116 alin. (2), art. 144 alin. (1) și (2), art. 155 alin. (4), art. 175 alin. (1) lit. c), art. 182 lit. e), art. 210, art. 211 alin. (2), art. 231, art. 234 alin. (2), art. 289 alin. (1), art. 292 alin. (1), art. 294 lit. c), art. 302 alin. (6), art. 308 alin. (1), art. 344, art. 345, art. 391 alin. (2), art. 416 alin. (3), art. 430; introduce lit. d) la art. 75 alin. (1), lit. g) la art. 294, alin. (7) la art. 302, alin. (6) și (7) la art. 342, alin. (3) la art. 407, lit. h) la art. 443 alin. (1); abrogă art. 101 alin. (6), art. 139 alin. (3)
  O.U.G. nr.113/2009 privind serviciile de plată (abrogata prin L. nr.209/2019)
- modifică, la data de 1 februarie 2014, art. 183, art. 184
dispune republicarea
  L. nr.88/2010 privind aprobarea unor măsuri financiare pentru întreprinderile mici și mijlocii din industria berii
- modifică, la data de 1 februarie 2014, art. 4 alin. (1) lit. e)
dispune republicarea
  L. nr.141/2010 privind înființarea, organizarea și funcționarea Sistemului Informatic Național de Semnalări și participarea României la Sistemul de Informații Schengen (abrogata prin L. nr.76/2023)
- modifică, la data de 1 februarie 2014, art. 10 alin. (3)
dispune republicarea
  L. nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative
- abrogă, la data de 1 februarie 2014, art. 31
dispune republicarea
  O.U.G. nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor
- abrogă, la data de 1 februarie 2014, art. 26 alin. (4)
dispune republicarea
  L. nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (abrogata prin L. nr.127/2019)
- abrogă, la data de 1 februarie 2014, art. 143
dispune republicarea
  O.U.G. nr.119/2010 privind regimul de control al operațiunilor cu produse cu dublă utilizare (abrogata prin O.U.G. nr.43/2022)
- modifică, la data de 1 februarie 2014, art. 34
dispune republicarea
  O.U.G. nr.122/2010 privind stabilirea sancțiunilor aplicabile pentru încălcarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006
- modifică, la data de 1 februarie 2014, art. 3 alin. (1)
dispune republicarea
  L. nr.1/2011 LEGEA educației naționale
- la data de 1 februarie 2014, modifică art. 112 alin. (6), art. 120 alin. (2); introduce alin. (7) și (8) la art. 112; abrogă art. 201 alin. (3)
dispune republicarea
  L. nr.62/2011 LEGEA dialogului social (abrogata prin L. nr.367/2022)
- modifică, la data de 1 februarie 2014, art. 218 alin. (1) și (2)
dispune republicarea
  L. nr.101/2011 pentru prevenirea și sancționarea unor fapte privind degradarea mediului (abrogata prin L. nr.90/2021)
- la data de 1 februarie 2014, modifică art. 4; abrogă art. 9, 11 și 12
dispune republicarea
  O.U.G. nr.70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece (abrogata succesiv prin L. nr.196/2016, L. nr.226/2021)
- abrogă, la data de 1 februarie 2014, art. 32
dispune republicarea
  L. nr.194/2011 privind combaterea operațiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare
- la data de 1 februarie 2014, modifică art. 16, art. 17, art. 19, art. 20; abrogă art. 18
dispune republicarea
  L. nr.211/2011 privind regimul deșeurilor (abrogata prin O.U.G. nr.92/2021)
- modifică, la data de 1 februarie 2014, art. 63
dispune republicarea
  L. nr.214/2011 pentru organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor (abrogata prin O.U.G. nr.34/2013)
- la data de 1 februarie 2014, modifică art. 28; introduce lit. h) la art. 29 alin. (1), lit. d) la art. 29 alin. (2)
dispune republicarea
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.655/2012 privind promulgarea Legii pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
Rectificare: M.Of. nr. 117/1 mar. 2013
Modificată: L. nr.255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală și pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții procesual penale
- abrogă, la 1 februarie 2014, art. 115
  O.U.G. nr.91/2013 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență
- abrogă la 25 octombrie 2013 art. 175
  D.C.C. nr.447/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 91/2013 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență
- suspendă pe o perioadă de 45 de zile prevederile O.U.G. nr. 91/2013 (termenul se împlinește la 16 dec. 2013, după care operează prevederile art. 147 alin. (1) din Constituție))
  L. nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență
- abrogă art. 175
  L. nr.133/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 46/2008 - Codul silvic
- abrogă art. 202 pct. 8
dispune republicarea
  L. nr.200/2023 pentru modificarea si completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, precum si a altor acte normative
- introduce alin. (3) la art. 3; abrogă art. 238


Joi, 07 decembrie 2023, 11:20

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.