LEGE nr.197 din 1 noiembrie 2012
privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.197 din 1 noiembrie 2012
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 320/2012
Cu functie: de modificare, de abrogare
În vigoare: intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2013, cu excepția dispozițiilor art. 37, care intră în vigoare în termen de 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Publicare: M.Of. nr. 754/9 noi. 2012
Functie activa:
Abrogă: H.G. nr.1.024/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, precum și a Metodologiei de acreditare a furnizorilor de servicii sociale
la data de 1 ianuarie 2013
totodata, abrogă:
H.G. nr.723/2006 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.024/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, precum și a Metodologiei de acreditare a furnizorilor de servicii sociale
la data de 1 ianuarie 2013
H.G. nr.433/2008 pentru modificarea alin. (1) și (2) ale art. 27 din Hotărârea Guvernului nr. 1.440/2004 privind condițiile și procedura de licențiere și de inspecție a serviciilor de prevenire a separării copilului de familia sa, precum și a celor de protecție specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinților săi
la data de 1 ianuarie 2013
  H.G. nr.1.440/2004 privind condițiile și procedura de licențiere și de inspecție a serviciilor de prevenire a separării copilului de familia sa, precum și a celor de protecție specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinților săi
la data de 1 ianuarie 2013
totodata, abrogă:
H.G. nr.31/2006 pentru modificarea art. 27 alin. (1) și (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.440/2004 privind condițiile și procedura de licențiere și de inspecție a serviciilor de prevenire a separării copilului de familia sa, precum și a celor de protecție specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinților săi
la data de 1 ianuarie 2013
H.G. nr.143/2007 pentru modificarea art. 27 alin. (1) și (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.440/2004 privind condițiile și procedura de licențiere și de inspecție a serviciilor de prevenire a separării copilului de familia sa, precum și a celor de protecție specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinților săi
la data de 1 ianuarie 2013
Modifică: O.G. nr.68/2003 privind serviciile sociale
- abrogă art. 11 alin. (6), art. 47 alin. (1)-(3) la data de 1 ianuarie 2013
  L. nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului
- abrogă art. 114-117, art. 148 alin. (5) la data de 1 ianuarie 2013
  L. nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
- abrogă art. 51 alin. (6) la data de 1 ianuarie 2013
  H.G. nr.11/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale (abrogat prin H.G. nr.10/2013)
- abrogă art. 3 alin. (1) pct. 246 și 2411 la data de 1 ianuarie 2013
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.672/2012 pentru promulgarea Legii privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale
Modificată: O.U.G. nr.84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum și unele măsuri fiscal-bugetare
- modifică art. 37 și 38
  O.U.G. nr.49/2013 pentru modificarea art. 37, precum și pentru prorogarea termenelor prevăzute la art. 35 alin. (2) și art. 38 din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale
- modifică art. 37; prorogă termenul de la art. 35 alin. (2) până la 31 decembrie 2015 și termenul de la art. 38 până la 1 ianuarie 2014
  O.G. nr.18/2014 pentru prorogarea termenelor prevăzute la art. 35 alin. (1) și (2) din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale
- prorogă termenul prevăzut la art. 35 alin. (1) până la 31 decembrie 2015, iar termenul prevăzut la art.35 alin.(2) până la 31 decembrie 2016
  L. nr.66/2015 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 18/2014 pentru prorogarea termenelor prevăzute la art. 35 alin. (1) și (2) din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale
- introduce alin. (4) la art. 35
  O.G. nr.27/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale
- modifică art. 19, art. 20 alin. (2) lit. b), art. 21 alin. (1), art. 22, art. 25; introduce lit. b1) la art. 20 alin. (2), alin. (3) la art. 20
  O.U.G. nr.82/2016 pentru aprobarea Statutului special al funcției publice specifice de inspector social și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- modifică art. 32 alin. (1)
  O.U.G. nr.51/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative
- abrogă art. 10 alin.(7)
  L. nr.16/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2016 pentru aprobarea Statutului special al funcției publice specifice de inspector social și pentru modificarea și completarea unor acte normative
odata cu:
O.U.G. nr.82/2016 pentru aprobarea Statutului special al funcției publice specifice de inspector social și pentru modificarea și completarea unor acte normative
  L. nr.177/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calitătii în domeniul serviciilor sociale
- modifică art. 4 alin. (1), art. 4 alin. (2) lit. d), e) si g), art. 5 alin. (1) si (3), art. 8 alin. (3), art. 9 alin. (1) , art. 9 alin. (3) partea introductivă, art. 9 alin. (4), art. 10 alin. (3) si (6), art. 11, art. 13, art. 14 alin. (2) lit. b), art. 19, art. 20 alin. (1) lit. a) si b), art. 20 alin. (2) partea introductivă si lit. a), b), b1) si f), art. 20 alin. (3), art. 21 alin. (1) lit. a) si alin. (2), art. 22, art. 23 lit. a) si b), art. 24 alin. (1) lit. b), c), f) si g), art. 24 alin. (2) si (3), titlul sectiunii a 3-a de la cap. IV, art. 27, art. 29, art. 31 lit. c) si d), art. 32 alin. (1); introduce lit. h) la art. 24; sintagma „Departamentul pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați” se înlocuiește cu sintagma „Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați” și sintagma „nivele de calitate” se înlocuiește cu sintagma „niveluri de calitate”
dispune republicarea


Vineri, 09 decembrie 2022, 05:43

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.