ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.47 din 1 septembrie 2012
pentru modificarea și completarea unor acte normative și reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.47 din 1 septembrie 2012
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.98/2013 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 464/2012
Cu functie: de modificare
În vigoare: Prevederile prezentei ordonanțe de urgență intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepția art. I pct. 12, care intră în vigoare în termen de 30 de zile de la publicare.
Publicare: M.Of. nr. 635/6 sep. 2012
Functie activa:
Modifică: L. nr.31/1990 privind societățile comerciale
- modifică art. 67 alin. (2)
  O.G. nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome
- art. 1 alin. (3), art. 3 alin. (2); introduce alin. (41)-(44) la art. 1
  L. nr.500/2002 privind finanțele publice
- introduce pct. 31 la art. 2, pct. 351 la art. 2, art. 281, art. 282, art. 351, alin. (11) la art. 49
  L. nr.85/2003 LEGEA MINELOR
- modifică art. 45 alin. (4), art. 47
  L. nr.571/2003 privind Codul fiscal (abrogata prin L. nr.227/2015)
- introduce alin. (111) la art. 20628
  O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală (abrogata prin L. nr.207/2015)
- modifică art. 1 alin. (4)
  L. nr.238/2004 LEGEA petrolului
- modifică art. 51 alin. (1); introduce alin. (11) la art. 51
  L. nr.273/2006 privind finanțele publice locale
- modifică art. 14 alin. (8), art. 22 alin. (1), art. 32 alin. (1) teza introductivă, art. 33 alin. (3) lit. b), alin. (5) și alin. (6) lit. b), art. 51 alin. (1), art. 63 alin. (43), art. 78 alin. (1) lit. b) și c); introduce pct. 41 la art. 2 alin. (1), alin. (9) la art. 14, alin. (131)-(1310) la art. 49
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.98/2013 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 47/2012 pentru modificarea și completarea unor acte normative și reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare
- modifică și completează art. I


Sâmbătă, 25 mai 2024, 06:18

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.