ORDONANȚĂ nr.17 din 23 august 2012
privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare
Contestari

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță nr.17 din 23 august 2012
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.280/2013 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 38/2013
Cu functie: de modificare, de abrogare
În vigoare: art. 16 intră în vigoare la 30 zile de la publicare
Publicare: M.Of. nr. 611/24 aug. 2012
Rectificare: M.Of. nr. 632/4 sep. 2012
Functie activa:
Abrogă: O.U.G. nr.195/2001 privind asigurarea unor fonduri pentru finanțarea construcției de locuințe pentru tineret și săli de sport
- la 31 decembrie 2013
  L. nr.195/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2001 privind asigurarea unor fonduri pentru finanțarea construcției de locuințe pentru tineret și săli de sport
- la 31 decembrie 2013
  O.U.G. nr.20/2005 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2001 privind asigurarea unor fonduri pentru finanțarea construcției de locuințe pentru tineret și săli de sport
- la 31 decembrie 2013
  L. nr.140/2005 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 20/2005 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2001 privind asigurarea unor fonduri pentru finantarea constructiei de locuinte pentru tineret si sali de sport
- la 31 decembrie 2013
Modifică: O.G. nr.51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor și proiectelor culturale
- abrogă, la 1 ianuarie 2013, art. 21 alin. (1) lit. ș)
  O.U.G. nr.88/2001 privind înființarea Oficiului Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie (abrogata prin O.U.G. nr.101/2006, L. nr.123/2015)
- introduce alin. (41) la art. 1
  O.U.G. nr.148/2002 pentru asigurarea condițiilor de finanțare a organizării și desfășurării activităților legate de procesul de privatizare derulate prin Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței
- modifică art. 1 alin. (2)
  L. nr.186/2003 privind promovarea culturii scrise
- abrogă, la 31 decembrie 2013, art. 23
  L. nr.246/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului de Drept Public și Științe Administrative al României
- prorogă termenul prevăzut la art. 4 alin. (1) până la 1 ianuarie 2014
  O.U.G. nr.77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc
- modifică anexa; introduce alin. (5) la art. 21; abrogă art. 10 alin. (1) lit. f), art. 15 alin. (2) lit. h), art. 15 alin. (6) lit. i) și j), art. 19 alin. (3), art. 29 alin. (8) lit. e); elimină sintagma "jocurile bingo organizate prin intermediul sistemelor rețelelor de televiziune"
  O.U.G. nr.77/2011 privind stabilirea unei contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății
- introduce alin. (21) la art. 4
  O.U.G. nr.94/2011 privind organizarea și funcționarea inspecției economico-financiare la operatorii economici
- modifică art. 4
Functie pasiva:
Rectificare: M.Of. nr. 632/4 sep. 2012
Aprobată cu modificări: L. nr.280/2013 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal- bugetare
- modifică art. 20


Vineri, 19 aprilie 2024, 03:06

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.