LEGE nr.60 din 10 aprilie 2012
privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2011 pentru reglementarea unor măsuri necesare intrării în vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.60 din 10 aprilie 2012 (organica)
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 698/2011
Cu functie: de modificare
În vigoare: Dispozițiile art. I pct. 14 intră în vigoare la data de 1 octombrie 2012
Observatii:Notă: v.La data intrării în vigoare a prezentei legi, în toate actele normative în vigoare, sintagma "serviciul/serviciile de stare civilă" se înlocuiește cu sintagma "serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor/serviciile publice comunitare locale de evidență a persoanelor".
Publicare: M.Of. nr. 255/17 apr. 2012
Functie activa:
Aprobă cu modificări: O.U.G. nr.79/2011 pentru reglementarea unor măsuri necesare intrării în vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil
- modifică art. I pct. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 24 și 26, art. II pct. 6, art. III; introduce pct. 101, 141 la art. I
Modifică: D./1865 CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ (abrogat prin L. nr.76/2012)
- modifică art. 617 alin. 3
  L. nr.36/1995 Legea notarilor publici și a activității notariale
- modifică art. 72 alin. (2)
  L. nr.7/1996 LEGEA cadastrului și a publicității imobiliare
- modifică art. 54 alin. (1) și (13)
  O.G. nr.89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare (abrogata prin L. nr.297/2018)
- aprobă cu modificări și completări O.U.G. nr. 79/2011 și modifică art. 1, art. 2 alin. (2), art. 3 alin. (2) lit. g), art. 12 alin. (5) și (51), art. 13 partea introductivă, art. 15 alin. (7), art. 18 alin. (1), art. 19 alin. (1), art. 21 alin. (1), art. 23, art. 24, art. 25, art. 282, art. 283 alin. (1), art. 301, art. 311 alin. (1) lit. b); introduce alin. (21) și (22) la art. 2; abrogă art. 31, 33
  O.U.G. nr.119/2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeană
- aprobă cu modificări și completări O.U.G. nr. 79/2011
  O.U.G. nr.119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligațiilor de plată rezultate din contracte comerciale (abrogata prin L. nr.76/2012)
- aprobă cu modificări și completări O.U.G. nr. 79/2011 și modifică art. 3 alin. (1) lit. a)
  L. nr.46/2008 LEGE - Codul silvic
- modifică art. 45 alin. (5)-(8); introduce alin. (9)-(11) la art. 45
  L. nr.287/2009 privind Codul civil
- modifică art. 658
  L. nr.71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil
- aprobă cu modificări și completări O.U.G. nr. 79/2011 și modifică art. 6, art. 42, art. 45, art. 56 alin. (1), art. 80, art. 82, art. 104 alin. (1), art. 114, art. 151 alin. (1), art. 167, art. 222, art. 229 alin. (3), art. 230 lit. a) și c); introduce art. 81, art. 171, alin. (2) la art. 58, art. 601, art. 821, alin. (4) la art. 104, art. 1061, art. 1101, art. 1102, art. 1181, art. 1231, art. 1431, art. 1601, art. 1781, art. 1811, art. 2051, art. 2052, alin. (31) și (32) la art. 229, art. 2291, art. 2292
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.342/2012 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2011 pentru reglementarea unor măsuri necesare intrării în vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil


Luni, 26 septembrie 2022, 10:30

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.