ORDONANȚĂ nr.11 din 23 ianuarie 1996
privind executarea creantelor bugetare
Descriptori | Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță nr.11 din 23 ianuarie 1996
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.108/1996 Procesul legislativ la:
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de modificare, de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 23/31 ian. 1996 text
Rectificare: M.Of. nr. 131/25 iun. 1996
Functie activa:
Abrogă: D. nr.221/1960 cu privire la executarea silită împotriva persoanelor fizice a plății impozitelor și a taxelor neachitate în termen și a creanțelor bănești
Functie pasiva:
Referită de: O. nr.972/1996 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor referitoare la executarea silita a creantelor bugetare din Ordonanta Guvernului nr.11/1996 (abrogat prin O. nr.1.785/2002)
Rectificare: M.Of. nr. 131/25 iun. 1996
Referită de: O. nr.1.461/1996 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor din Ordonanta Guvernului nr.11/1996 privind executarea creantelor bugetare, referitoare la executarea silita asupra bunurilor mobile (abrogat prin O. nr.1.785/2002)
  O. nr.1.741/1996 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor referitoare la executarea silita a bunurilor imobile din Ordonanta Guvernului nr.11/1996 privind executarea creantelor bugetare (abrogat prin O. nr.1.785/2002)
Aprobată cu modificări: L. nr.108/1996 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.11/1996 privind executarea creanțelor bugetare (abrogata prin O.G. nr.61/2002)
Referită de: O. nr.2.148/1996 cu privire la completarea Ordinului ministrului de stat, ministrul finantelor, nr.972/1996 și a Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor referitoare la executarea silita a creantelor bugetare din Ordonanta Guvernului nr.11/1996 (abrogat prin O. nr.1.785/2002)
  O. nr.83/1997 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 83 din Ordonanta Guvernului nr.11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobata și modificata prin Legea nr.108/1996 (abrogat prin O. nr.1.785/2002)
Modificată: O.G. nr.7/1997 privind reglementarea modului de plata a personalului angajat prin conventii civile pentru incasarea creantelor bugetare
completează art.1; abrogă art.7
Referită de: O. nr.620/1997 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr.11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobata și modificata prin Legea nr.108/1996, referitoare la plata obligatiilor bugetare și majorarile de intarziere (abrogat prin O. nr.1.785/2002)
  H.G. nr.193/1997 pentru aplicarea de catre Ministerul Muncii și Protectiei Sociale a prevederilor Ordonantei Guvernului nr.11/1996 privind executarea creantelor bugetare (abrogat prin H.G. nr.1.010/2001)
Modificată: O.G. nr.53/1997 privind modificarea și completarea Ordonantei Guvernului nr.11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobata și modificata prin Legea nr.108/1996 (abrogata prin O.G. nr.61/2002)
modifică titlul de la Titlul I, Capitolul I și Capitolul IV, art.1, art.8 alin.(1), art.10 alin.(2), art.12 alin.(2), art.13 alin.(3), art.14, art.15, art.16 alin.(2), art.22, art.24 alin.(1), art.26, art.27 alin.(1), art.35 alin.(1) lit.a, art.37, art.42 alin.(5) și (7), art.43 alin.(3), art.44, art.52, art.58 alin.(3), art.59 alin.(1), art.63 alin.(1), art.65 alin.(3), art.70 alin.(2), art.71 alin.(1) partea introductivă, art.73 alin.(2), art.74, art.82 alin.(1), (4) și (5), art.86 lit.e, art.87 alin.(1) liniuța 1 și alin.(2), art.90, art.91, art.93 alin.(2) lit.f, art.98 lit.b, art.99 lit.d, art.103, art.104, art.108; introduce art.61, la art.11 după alin.(2) alin.(3), la art.13 un alineat nou după alin.(2), art.131, la art.16 un alineat după alin.(1), la art.48 un alineat după alin.(1), la art.82 un alineat după alin.(2), art.1081, art.1101; abrogă art.53 alin.(2), art.93 alin.(2) lit.e, art.100 lit.f, art.106 alin.(2)
Referită de: O. nr.2.051/1997 ORDIN 2.051 al ministrului de stat, ministrul finanțelor, privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor din Ordonanța Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanțelor bugetare, aprobată și modificată prin Legea nr. 108/1996, modificată și completată prin Ordonanța Guvernului nr. 53/1997, referitoare la compensarea, restituirea și scãderea pentru cauze de insolvabilitate a obligațiilor bugetare (abrogat prin O. nr.1.785/2002)
  O. nr.2.052/1997 pentru modificarea și completarea ordinelor ministrului de stat, ministrul finantelor, nr.620/1997, nr.972/1996, nr.1.461/1996, și nr.1.741/1996 (abrogat prin O. nr.1.785/2002)
Modificată: O.U.G. nr.15/1998 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.11/1996 privind executarea creanțelor bugetare (abrogata prin O.G. nr.61/2002)
introduce art.921 - 9212
Referită de: O. nr.2.494/1998 al ministrului finanțelor privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr.11/1996 privind executarea creanțelor bugetare, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la eliberarea și distribuirea sumelor realizate prin executare silită și la prescripția dreptului de a cere executarea silită (abrogat prin O. nr.1.785/2002)
Modificată: L. nr.258/1998 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.53/1997 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.11/1996 privind executarea creanțelor bugetare, aprobată și modificată prin Legea nr.108/1996 (abrogata prin O.G. nr.61/2002)
modifică art.13 alin.(3) și art.131 alin.(1)
  O.U.G. nr.22/1999 pentru modificarea art. 13 alin. 3 din Ordonanta Guvernului nr.11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobata și modificata prin Legea nr.108/1996 (abrogata prin O.G. nr.61/2002)
modifică art.13 alin.(3)
  O.U.G. nr.41/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.11/1996 privind executarea creanțelor bugetare (abrogata prin O.G. nr.61/2002)
introduce un alin. după alin.(1) al art.922, un alin. după alin.(2) al art.9211; abrogă alin.(3) al art. 923
Referită de: O. nr.398/1999 al ministrului finanțelor privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr.11/1996 privind executarea creanțelor bugetare, aprobată și modificată prin Legea nr.108/1996, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la măsuri asiguratorii și la contestația la executare silită (abrogat prin O. nr.1.785/2002)
Modificată: O.U.G. nr.113/1999 pentru modificarea și completarea unor acte normative în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr.61/1998
modifică art.1, art.61, art.10 alin.(3), art.11 alin.(2), art.12 alin.(1), art.13, art.17 alin.(4), art.24, art.25 alin.(4), art.27 alin.(2), art.29 alin.(1), art.37, art.48 alin.(1), art.54 alin.(3), art.56 alin.(1) și alin.(3), art.57 alin.(2), art.62, art.67, art.70, art.71 alin.(1) lit.d, art.82-84, art.95-96, art.100 lit.c, art.102 - 103, art.105, art.108, art.1101, art.111 alin.(2) lit.a; introduce un alin.înaintea alin.(1) al art.31, art.671, art.681, două alineate la art.92; abrogă art.49 alin.(2), art.66 alin.(4), art.78 alin.(3), art.85, art.100 lit.d
Referită de: O. nr.1.376/1999 al ministrului finanțelor privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr.11/1996 privind executarea creanțelor bugetare, aprobată și modificată prin Legea nr.108/1996, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la cesiunea creanțelor bugetare față de debitorii, societăți comerciale aflate în procedura reorganizării judiciare și a falimentului, supuse executării silite (abrogat prin O. nr.1.785/2002)
  O. nr.1.616/1999 al ministrului finanțelor pentru modificarea Ordinului ministrului finanțelor nr.620/1997 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr.11/1996 privind executarea creanțelor bugetare, aprobată și modificată prin Legea nr.108/1996, referitoare la plata obligațiilor bugetare și majorările de întârziere (abrogat prin O. nr.1.785/2002)
Modificată: O.U.G. nr.211/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.11/1996 privind executarea creanțelor bugetare (abrogata prin O.G. nr.61/2002)
modifică art.922, art.923 alin.2; introduce un alineat la art.927 după alin.(2), cinci alineate la art.928 după alin.(4)
  O.U.G. nr.138/2000 pentru modificarea și completarea Codului de procedură civilă (abrogata prin L. nr.76/2012)
abrogă art.72 alin.1 și 2
  O.U.G. nr.222/2000 pentru modificarea art. 82 din Ordonanța Guvernului nr.11/1996 privind executarea creanțelor bugetare (abrogata; respinsa prin L. nr.211/2002)
modifică art.82
  O.U.G. nr.290/2000 privind modificarea art. IX din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.138/2000 pentru modificarea și completarea Codului de procedură civilă și pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr.13/1998 privind modificarea și completarea Codului de procedură civilă
modifică data intrării în vigoare a O.U.G.nr.138/2000
Referită de: O. nr.315/2001 al ministrului finanțelor publice pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor nr.620/1997 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr.11/1996 privind executarea creanțelor bugetare, aprobată și modificată prin Legea nr.108/1996, referitoare la plata obligațiilor bugetare și majorările de întârziere (abrogat prin O. nr.1.785/2002)
Modificată: O.U.G. nr.43/2001 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.11/1996 privind executarea creanțelor bugetare (abrogata succesiv prin O.G. nr.61/2002, O.U.G. nr.40/2002)
modifică art.82, art.84
  O.G. nr.26/2001 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanțelor bugetare (abrogata prin O.G. nr.61/2002)
modifică art.8, art.13, art.131, art.82 alin.(1), art.87
Referită de: O. nr.522/2001 privind aprobarea Normelor tehnice de constituire și utilizare a fondului pentru acordarea de stimulente, instituit în baza Ordonanței Guvernului nr.11/1996 privind executarea creanțelor bugetare, aprobată și modificată prin Legea nr. 108/1996, cu modificările și completările ulterioare (abrogat prin Decizie nr.193/2003)
  O. nr.2.103/2001 al ministrului finanțelor publice privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr.11/1996 privind executarea creanțelor bugetare, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la plata obligațiilor bugetare, a majorărilor de întârziere, a penalităților și penalităților de întârziere, și aprobarea modelului Declarației-inventar privind impozitele, taxele și contribuțiile și alte venituri bugetare, neachitate din anii precedenți, aflate în sold la data de 31 decembrie 2000 și neachitate până la data de 30 septembrie 2001, inclusiv majorările de întârziere evidențiate contabil, pe ani fiscali (abrogat prin O. nr.1.785/2002)
  O. nr.81/2002 al ministrului finanțelor publice pentru modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr.2.103/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr.11/1996 privind executarea creanțelor bugetare, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la plata obligațiilor bugetare, a majorărilor de întârziere, a penalităților și penalităților de întârziere, și aprobarea modelului Declarației-inventar privind impozitele, taxele și contribuțiile și alte venituri bugetare, neachitate din anii precedenți, aflate în sold la data de 31 decembrie 2000 și neachitate până la data de 30 septembrie 2001, inclusiv majorările de întârziere evidențiate contabil, pe ani fiscali (abrogat prin O. nr.1.785/2002)
Modificată: L. nr.137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării
abrogă art.82 alin.(14)
  O.U.G. nr.40/2002 pentru recuperarea arieratelor bugetare (abrogata prin O.U.G. nr.26/2005)
abrogă art.82 și art.84 și O.U.G. nr. 43/2001
  L. nr.211/2002 privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 222/2000 pentru modificarea art. 82 din Ordonanța Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanțelor bugetare (scoasa din evidenta)
respinge O.U.G. nr. 222/2000
  L. nr.422/2002 privind stabilirea dobânzii de referință de către Banca Națională a României
înlocuiește sintagma "taxa oficială a scontului" cu "dobânda de referință a BNR"
Abrogată: O.G. nr.61/2002 privind colectarea creanțelor bugetare
Derogari:
  O.U.G. nr.15/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare


Marți, 23 aprilie 2024, 20:48

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.