ORDONANȚĂ nr.9 din 23 ianuarie 1996
privind imbunatatirea sistemului de finantare a institutiilor publice de cultura finantate din venituri extrabugetare și alocatii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, a sistemului de salarizare a personalului din aceste institutii, precum și imbunatatirea salarizarii personalului din institutiile și activitatile cu profil cultural
Descriptori | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță nr.9 din 23 ianuarie 1996
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.86/1996 Procesul legislativ la:
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de modificare
În vigoare: da
Publicare: M.Of. nr. 21/30 ian. 1996 text
Functie activa:
Modifică: O.G. nr.39/1994 privind imbunatatirea coeficientilor de ierarhizare a salariilor de baza pentru personalul din sectorul bugetar
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.86/1996 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.9/1996 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a instituțiilor publice de cultură finanțate din venituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, precum și a sistemului de salarizare a personalului din aceste instituții
Referită de: N.M. nr.3.977/1996 pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr.9/1996 privind imbunatatirea sistemului de finantare a institutiilor publice de cultura finantate din venituri extrabugetare și alocatii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, a sistemului de salarizare a personalului din aceste institutii, precum și imbunatatirea salarizarii personalului din institutiile și activitatile cu profil cultural
Modificată: L. nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică (abrogata prin L. nr.330/2009)
abrogă prevederile referitoare la sistemul de salarizare a personalului din instituțiile publice de cultură cuprinse la art.3, precum și cele cuprinse în Normele metodologice nr.3.977/1996 emise potrivit art.5 din O.G.nr.9/1996 și abrogă art.31 din L.nr.86/1996
  O.G. nr.100/1999 privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.9/1996 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a instituțiilor publice de cultură finanțate din venituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, a sistemului de salarizare a personalului din aceste instituții, precum și îmbunătățirea salarizării personalului din instituțiile și activitățile cu profil cultural
modifică art.2 alin.(3); introduce alin.(4) și (5) la art.2
  O.G. nr.10/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare
la 30 iunie 2005 modifică art. 2 alin. (3)
  L. nr.146/2005 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 10/2005 privind reglemetarea unor măsuri financiare
- aproba cu modificari si completari O.G. nr. 10/2005
  O.G. nr.2/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor și proiectelor culturale
- abrogă art.2 alin.(4) și (5)
  O.U.G. nr.37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
- modifică art. 1 alin. (3) și (5)
  O.U.G. nr.4/2009 privind reglementarea unor măsuri în domeniul bugetar
- modifică art. 1 alin. (3) și (5)
  O.U.G. nr.1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcții a unor categorii de personal din sectorul bugetar și stabilirea salariilor acestora, precum și alte măsuri în domeniul bugetar
- abrogă art. 4
  O.G. nr.26/2012 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 9/1996 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a instituțiilor publice de cultură finanțate din venituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, a sistemului de salarizare a personalului din aceste instituții, precum și îmbunătățirea salarizării personalului din instituțiile și activitățile cu profil cultural
- modifică titlul, art. 1; abrogă art. 2, art. 3 alin. (2), art. 5


Marți, 16 iulie 2024, 06:47

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.