LEGE nr.283 din 14 decembrie 2011
privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
Contestari

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.283 din 14 decembrie 2011
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 410/2011
Consultati:
forma trimisa la promulgare
Cu functie: de modificare
Observatii:Titlu nou: Ordonanță de urgență pentru completarea art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum și pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar
Publicare: M.Of. nr. 887/14 dec. 2011
Rectificare: M.Of. nr. 41/18 ian. 2012
Functie activa:
Aprobă cu modificări: O.U.G. nr.80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
- modifică titlul; introduce art. II
Modifică: O.G. nr.112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu și în interes personal pe căile ferate române
- În anul 2012 se acordă reduceri de tarife sau, după caz, gratuități, numai în limita a 3 călătorii dus-întors sau 6 călătorii simple, la facilitățile de transport prevăzute în art. 1, art. 2 alin. (1), (2) și (4), art. 3 alin. (1) și (2), art. 4 alin. (1), (2) și (3), art. 5, art. 8 alin. (1), (2) și (3), art. 9 alin. (1), art. 11 alin. (1) și art. 12
  L. nr.303/2004 privind statutul magistraților (abrogata prin L. nr.303/2022)
- În anul 2012 se acordă reduceri de tarife sau, după caz, gratuități, numai în limita a 3 călătorii dus-întors sau 6 călătorii simple, la facilitățile de transport prevăzute în art. 80
  L. nr.304/2004 privind organizarea judiciară (abrogata prin L. nr.304/2022)
- prorogă termenul de la art. 136 până la 1 ianuarie 2013
  L. nr.341/2004 LEGEA recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989
- indemnizațiile prevăzute la art. 4 alin. (4) nu se acordă în anul 2012; În anul 2012 se acordă reduceri de tarife sau, după caz, gratuități, numai în limita a 3 călătorii dus-întors sau 6 călătorii simple, la facilitățile de transport prevăzute în art. 5 alin. (1) lit. k)
  O.U.G. nr.34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
- prevederile art. 21, 22 și 24 se aplică până la 31 decembrie 2012
  L. nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (abrogata succesiv prin L. nr.127/2019, L. nr.360/2023)
- prorogă termenul de la art. 193 alin. (2) până la 1 ianuarie 2013
  L. nr.284/2010 LEGE - CADRU privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice (abrogata prin L. nr.153/2017)
- prevederile art. 20 alin. (6) și (7), ale art. 12 din anexa nr. II, cap.I lit. B și valoarea de referință sectorială nu se aplică în anul 2012
  L. nr.1/2011 LEGEA educației naționale
- prorogă termenul de la art. 361 alin. (3) lit. g) până la 1 ianuarie 2013; până la 31 dec. 2012 nu se acordă cupoanele sociale prevăzute la art. 27 alin. (6); până la începutul anului școlar 2012-2013 nu se acordă finanțarea de bază prevăzută la art. 101 alin. (2)
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.961/2011 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
Rectificare: M.Of. nr. 41/18 ian. 2012


Joi, 20 iunie 2024, 06:06

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.