LEGE nr.233 din 5 decembrie 2011
pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopției

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.233 din 5 decembrie 2011 (organica)
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 416/2011
Consultati:
forma trimisa la promulgare
Cu functie: de modificare, de abrogare
În vigoare: Intră în vigoare la 4 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepția dispozițiilor art. 19 alin. (5), art. 29 3 , art. 72 5 alin. (3) și ale art. 75 alin. (4) din Legea nr. 273/2004, republicată, cu modificările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, care intră în vigoare în 3 zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Publicare: M.Of. nr. 860/7 dec. 2011
Functie activa:
Abrogă: O. nr.45/2004 al secretarului de stat al Autorității Naționale pentru Protecția Copilului și Adopție pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind procedura adopției interne
- la data de 7 apr. 2012
  H.G. nr.1.436/2004 pentru defalcarea pe categorii de cheltuieli a taxei unice și fixe aferente serviciilor efectuate de Oficiul Român pentru Adopții în îndeplinirea procedurii de adopție internațională pe teritoriul României
- abrogă, la data de 7 apr. 2012, art. II-V
  H.G. nr.1.442/2004 privind serviciile și activitățile ce pot fi desfășurate de către organismele private române în cadrul procedurii adopției interne
- abrogă, la data de 7 apr. 2012, art. II-V
Modifică: L. nr.273/2004 privind regimul juridic al adopției
- modifică art. 3 lit. c)-e), k) și p), art. 14, titlul secț. 1 a cap. III, art. 19, art. 20 lit. a), art. 22, art. 23, art. 24 alin. (1), art. 26 alin. (2) și (3), art. 27, art. 29, art. 34 alin. (1), art. 35 alin. (2), art. 36 alin. (3), art. 38, art. 40, art. 41 alin. (1) și (2), art. 42 alin. (3) și (4), art. 43 alin. (2), art. 45, art. 46, art. 47, art. 48, art. 49 alin. (1), art. 51 alin. (1) lit. c)-e), art. 52 alin. (1) și (4), art. 53, art. 54, art. 58 alin. (1), (3) și (5), art. 64, art. 66, art. 67 alin. (1) și (2), art. 70 alin. (2), art. 71 alin. (2), art. 72, art. 75 alin. (3) și (4); introduce art. 31, art. 32, art. 71, art. 131, art. 132, art. 141-143, art. 191-197, art. 221, art. 222, secț. a 21-a cu art. 291-294, alin. (3) și (4) la art. 33, art. 511-514, art. 571, art. 572, alin. (6) la art. 58, art. 581, art. 582, art. 631, alin. (2) la art. 69, art. 691, alin. (21) la art. 70, cap. VIII1 cu art. 721-726, art. 751, art. 752; abrogă art. 18 alin. (2) teza a II-a, art. 31, art. 32, art. 44, art. 55, art. 56 alin. (5), art. 73 alin. (2)-(4); înlocuiește, în tot cuprinsul legii, sintagma "secretar de stat" cu termenul "președinte"
dispune republicarea
  L. nr.274/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Român pentru Adopții (abrogata prin O.U.G. nr.11/2014)
- la data de 7 apr. 2012, modifică art. 8 alin. (1); introduce art. 61
  H.G. nr.645/2009 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.433/2004 privind aprobarea structurii organizatorice, a numărului maxim de posturi și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Oficiului Român pentru Adopții, precum și pentru înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului consultativ al Oficiului Român pentru Adopții
- abrogă, la data de 7 apr. 2012, art. II-V
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.898/2011 privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopției
Modificată: L. nr.57/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2004 privind procedura adopției, precum și a altor acte normative
- abrogă art. V


Miercuri, 29 noiembrie 2023, 21:31

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.