ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.101 din 25 noiembrie 2011
privind reglementarea condițiilor pentru vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", precum și pentru modificarea unor acte normative
Contestari

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.101 din 25 noiembrie 2011
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.382/2013 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 41/2012
Cu functie: de modificare
În vigoare: Intră în vigoare la: 30.11.2011
Publicare: M.Of. nr. 851/30 noi. 2011
Functie activa:
Modifică: O.U.G. nr.80/2001 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea, temporar, a locuințelor de serviciu necesare unor categorii de personal din cadrul ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale și instituțiilor publice (abrogata prin O.U.G. nr.15/2013)
- introduce alin. (3) și (4) la art. 2
  O.G. nr.19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea și utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, și pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"
- abrogă cap. II cu art. 11-24 și cap. III cu art. 35-39
  H.G. nr.126/2002 pentru stabilirea bazei materiale destinate activității de reprezentare și protocol (abrogat prin O.U.G. nr.24/2013)
- modifică anexa
  H.G. nr.60/2005 privind organizarea și funcționarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"
- modifică anexa nr. 3; completează anexa nr. 4
  H.G. nr.1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 40
  O.G. nr.28/2007 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea și utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, și pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"
- abrogă art. I1 și art. II alin. (1)
  H.G. nr.264/2010 privind trecerea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Afacerilor Externe în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"
- înlocuiește anexa
Functie pasiva:
Modificată: O.U.G. nr.15/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condițiilor pentru vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", precum și pentru modificarea unor acte normative
- modifică titlul, art. 2 alin. (1) și (2), art. 3 alin. (2), art. 6 alin. (1), (2) și (4), art. 8, art. 9, art. 10 alin. (2), art. 11 alin. (1), art. 12 alin. (1), art. 13 alin. (3), titlul cap. II; introduce alin. (11) și (12) la art. 6, alin. (11) la art. 11, art. 121, cap. I1 cu art. 141 - 145, art. 161, art. 162, anexele nr. 11 și 21; abrogă art. 23; înlocuiește anexa nr. 3
  L. nr.204/2013 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 15/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condițiilor pentru vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", precum și pentru modificarea unor acte normative
- modifică titlul, art. 142, art. 28; introduce cap. I2 cu art. 146și 147; abrogă art. 27
  O.U.G. nr.114/2013 privind modificarea titularilor dreptului de administrare a unor imobile aflate în domeniul public și privat al statului și pentru modificarea unor acte normative
- modifică anexa nr. 3
Aprobată cu modificări: L. nr.382/2013 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condițiilor pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", pentru reglementarea situației juridice a unor imobile, pentru reglementarea cheltuielilor de cazare în unele situații speciale, precum și pentru modificarea unor acte normative
- introduce cap. I3 cu art. 148 - 1410
Modificată: O.U.G. nr.18/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind activitatea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", pentru schimbarea regimului juridic al unor imobile și pentru modificarea unor acte normative
- modifică art. 121 alin. (6); introduce alin. (7) la art. 141; completează anexa nr. 3; prin teren aferent construcțiilor, în sensul prevederilor art. 6 se înțelege suprafața de teren deținută de proprietarul /coproprietarul construcției în baza unui contract de închiriere valabil la data intrării în vigoare a acestui act
  O.G. nr.13/2014 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare
- modifică art. 2 alin. (2); introduce alin. (2 1) la art. 2
  O.U.G. nr.76/2014 privind modificarea unor acte normative și pentru aprobarea plății cotizației anuale a României ca membru în Parteneriatul pentru o Guvernare Deschisă (Open Government Partnership)
- modifică art. 2 alin. (2)
  O.U.G. nr.87/2014 pentru stabilirea unor măsuri privind situația juridică a unor bunuri din domeniul public și privat al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", a unor măsuri privind managementul situațiilor de urgență, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- introduce alin. (3) la art. 14
  H.G. nr.1.135/2014 privind schimbarea regimului juridic al unui imobil și pentru modificarea unor acte normative
- modifică anexa nr. 3
  H.G. nr.31/2015 privind schimbarea regimului juridic al unor imobile și pentru modificarea unor acte normative
- modifică anexa nr. 3
  H.G. nr.491/2015 privind trecerea unor imobile, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", din domeniul privat al statului în domeniul public al statului și atribuirea pentru un imobil a destinației de reședință oficială pentru persoanele care au avut calitatea de șef al statului român
- modifică anexa nr. 3
  H.G. nr.628/2015 pentru completarea anexei nr. 3 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condițiilor pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", pentru reglementarea situației juridice a unor imobile, pentru reglementarea cheltuielilor de cazare în unele situații speciale, precum și pentru modificarea unor acte normative
- completează anexa nr. 3
  O.U.G. nr.29/2016 pentru modificarea regimului juridic al unui imobil
- modifică anexa nr. 3
  H.G. nr.260/2017 privind trecerea unui imobil, aflat în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", din domeniul privat al statului în domeniul public al statului, atribuirea destinației de reședință oficială pentru acest imobil și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- completează anexa nr. 3
  H.G. nr.365/2017 privind trecerea din domeniul privat al statului în domeniul public al statului a unui imobil aflat în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"
- modifică anexa nr. 3
  H.G. nr.801/2017 privind schimbarea regimului juridic al unui imobil și atribuirea destinației acestuia de reședință pentru persoanele care au avut calitatea de șef al statului român
- modifică anexa nr. 3
  H.G. nr.822/2017 privind trecerea unui imobil aflat în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" din domeniul privat în domeniul public al statului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- modifică anexa nr. 3
  H.G. nr.708/2018 privind trecerea unor imobile, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", din domeniul privat al statului în domeniul public al statului, atribuirea destinației de reședință oficială pentru aceste imobile și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- modifică anexa nr. 3
  H.G. nr.14/2019 privind trecerea unui imobil, aflat în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", din domeniul privat al statului în domeniul public al statului, atribuirea destinației de reședință oficială pentru acest imobil și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- modifică anexa nr. 3
  H.G. nr.706/2020 pentru modificarea anexei nr. 3 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condițiilor pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", pentru reglementarea situației juridice a unor imobile, pentru reglementarea cheltuielilor de cazare în unele situații speciale, precum și pentru modificarea unor acte normative și a anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea și funcționarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"
- modifică anexa nr. 3
  H.G. nr.723/2021 pentru modificarea anexei nr. 3 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea Condițiilor pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", pentru reglementarea situației juridice a unor imobile, pentru reglementarea cheltuielilor de cazare în unele situații speciale, precum și pentru modificarea unor acte normative
- modifică anexa nr. 3
  H.G. nr.484/2022 pentru modificarea si completarea anexelor nr. 4 si 5 la Hotărârea Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea si functionarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" si a anexei nr. 3 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea conditiilor pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat", pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile, pentru reglementarea cheltuielilor de cazare în unele situatii speciale, precum si pentru modificarea unor acte normative
- modifică si completează anexa nr. 3
  L. nr.103/2022 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 173/2020 privind reglementarea conditiilor pentru atribuirea si închirierea unor imobile, proprietate publică si privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat", si privind unele măsuri de reglementare a conditiilor de vânzare ale unor imobile către persoane aflate în situatii speciale, precum si pentru modificarea unui act normativ
- modifică art. 142 alin. (2) si art. 146 alin. (5)
  O.U.G. nr.98/2022 ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea conditiilor pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome aAdministratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, a imobilelor proprietatea Regiei Autonome aAdministratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile, pentru reglementarea cheltuielilor de cazare în unele situatii speciale, precum si pentru modificarea unor acte normative, precum si pentru modificarea unui alt act normativ
- modifică art. 6, art. 13 alin. (1), titlul cap. I1 si art. 141 alin. (1); introduce alin. (3) la art. 3, art. 61 - 63, alin. (9) la art. 8, alin. (12) si (13) la art. 11 si art. 281; abrogă art. 121; completează anexa nr. 11
  H.G. nr.872/2022 pentru modificarea anexei nr. 3 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea conditiilor pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat", pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile, pentru reglementarea cheltuielilor de cazare în unele situatii speciale, precum si pentru modificarea unor acte normative
- modifică anexa nr. 3
  H.G. nr.1.605/2022 privind trecerea unui bun imobil din domeniul privat al statului în domeniul public al statului si transmiterea lui din administrarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" în administrarea Curtii de Conturi a României, precum si pentru modificarea unor acte normative
- modifică anexa nr. 3
  H.G. nr.1.002/2023 pentru modificarea si completarea anexelor nr. 3-5 la Hotărârea Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea si functionarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" si a anexelor nr. 11 si 3 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea conditiilor pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat", pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile, pentru reglementarea cheltuielilor de cazare în unele situatii speciale, precum si pentru modificarea unor acte normative
- modifică si completează anexele : introduce nr. crt. 65 la anexa nr. 11, nr. crt. 63742 -63766 la anexa nr. 3, nr. crt. 716-720 la anexa nr. 3; abrogă nr. curent 252 de la anexa nr. 3


Marți, 23 aprilie 2024, 20:31

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.