ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.79 din 28 septembrie 2011
pentru reglementarea unor măsuri necesare intrării în vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.79 din 28 septembrie 2011
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.60/2012 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 698/2011
Cu functie: de modificare
În vigoare: intră în vigoare la data de 1 octombrie 2011
Observatii:Notă: v. La data intrării în vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, sintagma "contract comercial" sau "contracte comerciale" se înlocuiește cu sintagma "contract civil" sau, după caz, "contracte civile", iar sintagma "contracte sau acte de comerț", cu termenul "contracte".
Publicare: M.Of. nr. 696/30 sep. 2011
Functie activa:
Modifică: D.-L. nr.1.655/1864 CODUL CIVIL (abrogat prin L. nr.76/2012)
- abrogă Codul civil, cu excepția dispozițiilor art. 1169-1174 și art. 1176-1206, care se abrogă la data intrării în vigoare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
  D.-L. nr.1.233/1887 CODUL DE COMERȚ
- abrogă Codul de comerț, cu excepția dispozițiilor art. 46-55, 57, 58 și 907-935, aplicabile în continuare în raporturile dintre profesioniști, care se abrogă la data intrării în vigoare a Legii nr. 134/2010, a cărții a II-a "Despre comerțul maritim și despre navigație", precum și a dispozițiilor art. 948, 953, 954 alin. (1) și 955, care se abrogă la data intrării în vigoare a Codului maritim
  O.G. nr.89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare (abrogata prin L. nr.297/2018)
- modifică art. 1, art. 2, art. 3, art. 11 alin. (1), art. 12 alin. (5), art. 13 partea introductivă și lit. b) pct. 2, art. 15, art. 16 alin. (1), art. 17 alin. (1), art. 19 alin. (1) și alin. (3) lit. b), art. 21 alin. (1) și (3), art. 22, art. 24, art. 25, art. 27 alin. (1), art. 281 alin. (3), art. 282, art. 283 alin. (1) și (2), art. 30, art. 31, art. 33; introduce alin. (51) și (52) la art. 12, art. 301, art. 311; abrogă art. 32
  O.U.G. nr.119/2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeană
- introduce alin. (2) la art. 2 al art. I3
  O.U.G. nr.119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligațiilor de plată rezultate din contracte comerciale (abrogata prin L. nr.76/2012)
- modifică titlul, art. 1 pct. 1, art. 1 pct. 2 lit. b) partea introductivă, art. 2 alin. (1) și alin. (2) lit. b), titlul cap. III, art. 3 alin. (1) lit. a) și lit. b) partea introductivă, art. 5 alin. (2); Titlu nou Ordonanță de urgență privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligațiilor de plată rezultate din contracte între profesioniști
  L. nr.71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil
- modifică art. 230 lit. a) și c); introduce art. 1811 și alin. (31) la art. 229
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.60/2012 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2011 pentru reglementarea unor măsuri necesare intrării în vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil
- modifică art. I pct. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 24 și 26, art. II pct. 6, art. III; introduce pct. 101, 141 la art. I


Sâmbătă, 02 martie 2024, 02:01

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.