ORDONANȚĂ nr.13 din 24 august 2011
privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță nr.13 din 24 august 2011
Emitent: Guvern
Aprobata prin: L. nr.43/2012 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 624/2011
Cu functie: de modificare, de abrogare
În vigoare: Prezenta ordonanță intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepția prevederilor art. 8 alin. (3) și art. 10, care intră în vigoare la data de 1 octombrie 2011, și ale art. 15 pct. 1-29, care intră în vigoare la data de 31 decembrie 2011. Dispozițiile art. 8 alin. (2) se aplică numai până la 1 oct. 2011. Până la intrarea în vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, dispozițiile art. 3 alin. (1) și (2) se aplică pentru stabilirea dobânzii în materie comercială. Până la intrarea în vigoare a Legii nr. 287/2009, republicată, sintagma "În raporturile juridice care nu decurg din exploatarea unei întreprinderi cu scop lucrativ, în sensul art. 3 alin. (3) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată" din art. 3 alin. (3) și art. 5 alin. (1) se va citi "În raporturile civile".
Publicare: M.Of. nr. 607/29 aug. 2011
Rectificare: M.Of. nr. 694/30 sep. 2011
Functie activa:
Abrogă: O.G. nr.9/2000 privind nivelul dobânzii legale pentru obligații bănești
totodata, abrogă:
L. nr.356/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 9/2000 privind nivelul dobânzii legale pentru obligații bănești
Modifică: O.G. nr.39/1996 privind infiintarea și functionarea Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar
- modifică art. 10 alin. (2), art. 36, art. 43, art. 63 alin. (1), art. 65, art. 69 alin. (3), art. 8a - modifică art. 9 alin. (1) lit. f), alin. (2) și (3), art. 15 alin. (2), art. 33 lit. b) pct. 3, art. 59 lit. d), anexa; introduce alin. (7)-(11) la art. 9, art. 271, alin. (6) la art. 61; abrogă art. 5 alin. (3) 4, art. 176 alin. (2), art. 183 alin. (1) și (11), art. 185, art. 1851 alin. (3) partea introductivă și lit. a) și alin. (4), art. 202 alin. (3), art. 206 alin. (3), art. 207 alin. (4), art. 215 alin. (1), art. 217 alin. (2) și art. 222 alin. (3) și (6) la data de 31 dec. 2011, art. 24014, art. 24015 alin. (31), art. 24016 alin. (5), art. 24018 alin. (2), art. 4041 alin. (1) și alin. (2) lit. b); introduce, la data de 31 dec. 2011, alin. (3) la art. 173, alin. (11) la art. 181, alin. (51) la art. 182, alin. (2) la art. 1823, alin. (2) la art. 1824, alin. (21) la art. 1851, alin. (11) și alin. (5) la art. 186, alin. (3) la art. 210, alin. (21)-(23) la art. 2102, lit. c) la art. 222 alin. (1); înlocuiește la art. 1734, 1822 alin. (3), 1826 și 1854, la data de 31 dec. 2011, sintagma "Comitetul Supraveghetorilor Bancari Europeni" cu sintagma " Autoritatea Bancară Europeană"
  O.G. nr.9/2004 privind unele contracte de garanție financiară
- modifică art. 2 alin. (1) lit. a), e), f), k) și q), art. 3 lit. c), art. 4 alin. (1), art. 5 alin. (1), art. 6 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (2) lit. b), art. 6 alin. (6)-(8); introduce lit. g1) la art. 2 alin. (1), alin. (21) la art. 4, alin. (5) la art. 5, art. 91, alin. (2) la art. 14; abrogă art. 7 alin. (6)
  O.G. nr.10/2004 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului instituțiilor de credit (abrogata succesiv prin O.U.G. nr.91/2013, L. nr.85/2014)
- modifică art. 2 alin. (2), art. 3 alin. (3), art. 5 lit. i) pct. 7, art. 7 alin. (1), art. 11 alin. (4), art. 15 alin. (2), art. 27, art. 33, art. 38 pct. 2, art. 58; abrogă art. 17 alin. (4)
  L. nr.253/2004 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și în sistemele de decontare a operațiunilor cu instrumente financiare
- modifică art. 2 alin. (1) pct. 1, pct. 2 lit. a) și b), pct. 6-8, pct. 9 lit. a), pct. 12 și 13, art. 2 alin. (3), art. 3 alin. (1) și (2), art. 4, art. 5, art. 7, art. 9 alin. (1), art. 10, art. 11, art. 12, art. 14, art. 15; introduce pct. 16-20 la art. 2 alin. (1), alin. (11) la art. 3, alin. (5) la art. 3, art. 161; abrogă art. 2 alin. (5), anexa
  O.U.G. nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului
- modifică art. 10 alin. (2), art. 36, art. 43, art. 63 alin. (1), art. 65, art. 69 alin. (3), art. 84, art. 176 alin. (2), art. 183 alin. (1) și (11), art. 185, art. 1851 alin. (3) partea introductivă și lit. a) și alin. (4), art. 202 alin. (3), art. 206 alin. (3), art. 207 alin. (4), art. 215 alin. (1), art. 217 alin. (2) și art. 222 alin. (3) și (6) la data de 31 dec. 2011, art. 24014, art. 24015 alin. (31), art. 24016 alin. (5), art. 24018 alin. (2), art. 4041 alin. (1) și alin. (2) lit. b); introduce, la data de 31 dec. 2011, alin. (3) la art. 173, alin. (11) la art. 181, alin. (51) la art. 182, alin. (2) la art. 1823, alin. (2) la art. 1824, alin. (21) la art. 1851, alin. (11) și alin. (5) la art. 186, alin. (3) la art. 210, alin. (21)-(23) la art. 2102, lit. c) la art. 222 alin. (1); înlocuiește la art. 1734, 1822 alin. (3), 1826 și 1854, la data de 31 dec. 2011, sintagma "Comitetul Supraveghetorilor Bancari Europeni" cu sintagma " Autoritatea Bancară Europeană"
Functie pasiva:
Rectificare: M.Of. nr. 694/30 sep. 2011
Aprobată: L. nr.43/2012 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești, precum și pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale în domeniul bancar


Vineri, 19 aprilie 2024, 03:01

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.