LEGE nr.157 din 11 iulie 2011
pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.157 din 11 iulie 2011 (organica)
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 329/2011
Consultati:
forma trimisa la promulgare
Cu functie: de modificare
Publicare: M.Of. nr. 533/28 iul. 2011
Functie activa:
Modifică: O.U.G. nr.105/2001 privind frontiera de stat a României
- abrogă art. 75 lit. b), art. 76 alin. (1) lit. b)
  O.U.G. nr.194/2002 privind regimul străinilor în România
- modifică art. 2 lit. a), c), d), e), g) și i), art 6 alin. (1) lit b) și lit. g), art. 6 alin. (3) și (5), art. 7 alin. (1), art. 8 partea introductivă a alin. (1), art. 8 partea introductivă a alin. (2), art. 8 alin. (3) și (4), art. 9, art. 10, art. 11 alin. (2), art. 12 alin. (1), art. 13 alin. (1) lit. c), art. 15 alin. (2), art. 15 alin. (4), art. 16, art. 164 alin. (3) lit. d), art. 20 lit. d) pct. (vii), art. 21, art. 23 alin. (4) lit. d) și f), art. 24 alin. (1) lit. g), art. 30 alin. (5), (8) și (9), art. 32, art. 33 alin. (1), art. 33 alin. (2) lit. d), art. 33 alin. (3) lit. c), art. 33 alin. (5), art. 34, art. 36 alin. (1) lit. g) pct. (iii), art. 38 alin. (1) partea introductivă a lit. a), art. 38 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 38 alin. (1) lit. b) pct. (i) și (ii), art. 38 alin. (1) lit. c) pct. (i) și (ii), art. 40 alin. (1) lit. a) și b), art. 40 alin. (2) lit. f), art. 43, art. 44, art. 45 alin. (2) și (5), art. 46 alin. (1), art. 46 alin. (6), art. 46 alin. (7) lit. lit. d) și f), art. 46 alin. (8), art. 46 alin. (12), art. 46 alin. (17), art. 46 alin. (19), art. 47, art. 49 alin. (1) lit. d), art. 50 alin. (2) lit. a), d) și f), art. 50 alin. (4), art. 51 alin. (6), art. 52 alin. (1), art. 55 alin. (2) lit. e), art. 55 alin. (3) lit. b) și c), art. 55 alin. (3) lit. f), art. 55 alin. (4) și (5), art. 56, art. 58 alin. (1) lit. a), pct. (i), art. 60 alin. (2), art. 62 alin. (3) lit. d), art. 62 alin. (4), art. 62 alin. (6), art. 63 alin. (2) lit. f), art. 64, art. 66, art. 69 alin. (1) lit. e) și alin. (3), art. 70 alin. (1), art. 70 alin. (2) lit. d), art. 70 alin. (4), art. 71 alin. (1) lit. a), art. 77 alin. (3) lit. b) și c), art. 78 lit. b), art. 79 alin. (1), art. 81 alin. (1), art. 82 alin. (2), art. 82 alin. (3) lit. a) pct. (i) și (iii), art. 82 alin. (3) lit. b), art. 82 alin. (4) și (5), art. 84 alin. (3), art. 87 alin. (1) lit. b), art. 88 alin. (7), art. 89 alin. (1), art. 90 alin. (3), art. 92, art. 97, art. 98 alin. (3), art. 99 alin. (7), art. 101 alin. (2), art. 102 alin. (1), art. 103, art. 104 alin. (2), art. 104 alin. (4) și (5), art. 104 alin. (6) și (9), art. 105 alin. (2), (4) și (6), art. 106 alin. (5) lit. b), art. 107 alin. (1) lit. c), art. 107 alin. (2), art. 110 alin. (1), titlul art. 130, art. 130 alin. (1) partea introductivă, art. 131 alin. (1) lit. e), art. 134 pct. 11 și 13, art. 135 lit. d), art. 143 lit. b), art. 144 alin. (1); introduce lit. e1), f1), g1), i1), k1) și p) - z) la art. 2, lit. b1) la art. 8 alin. (2), pct. (iv1) la art. 20 lit. d), lit. d1 la art. 24 alin. (1), alin. (11) și (12) la art. 30, lit. e) la art. 33 alin. (2), alin. (41) la art. 33, lit. l) la art. 40 alin. (2), art. 441, lit. g) și h) la art. 46 alin. (7), lit. d) la art. 46 alin. (9), lit. e) și f) la art. 46 alin. (16), alin. (171) la art. 46, alin. (7) și (8) la art. 51, alin. (11) la art. 58, alin. (31) și (32) la art. 62, alin. (51) la art. 62, lit. e) și f) la art. 70 alin. (3), alin. (6) la art. 70, alin. (5) la art. 71, lit. a1) la art. 77 alin. (3), lit. d) și e) la art. 77 alin. (3), alin. (4) la art. 77, alin. (3) - (5) la art. 81, alin. (21) și (22) la art. 82, alin. (31) la art. 82, lit. e) și f) la art. 87, alin. (1) alin. (3) la art. 87, alin. (11) la art. 88, alin. (6) la art. 91, art. 921, alin. (10) la art. 96, art. 971, alin. (5) la art. 98, alin. (8) la art. 99, alin. (3) la art. 101, alin. (11) la art. 104, alin. (51) și (52) la art. 104, alin. (21) și (22) la art. 106, alin. (31) la art. 106, alin. (6) la art. 106, lit. b1) la art. 107 alin. (1), alin. (21) la art. 110, secțiunea 21 cu art. 1171, art. 1281, alin. (5) la art. 130, art. 1441; abrogă art. 6 alin. (1) lit. f), art. 15 alin. (3), art. 23 alin. (2), art. 26, art. 36 alin. (1) lit. f) pct. (iii), art. 46 alin. (4) și (5), art. 49 alin. (1) lit. a) și b), art. 55 alin. (3) lit. e), art. 69 alin. (1) lit. a) și b), art. 82 alin. (3) lit. c), art. 94 alin. (3) și (5), art. 104 alin. (3), secțiunea a 2-a a cap. VI cu art. 114 - 117, cap. VII cu art. 126 - 127; sintagma „permis de ședere permanentă” se înlocuiește cu sintagma „permis de ședere pe termen lung”, sintagma „drept de ședere permanentă” se înlocuiește cu sintagma „drept de ședere pe termen lung” și sintagma „titlu de călătorie” se înlocuiește cu sintagma „titlu de călătorie pentru străini”; - de la data aplicării în totalitate de către România a acquis-ului Schengen, modifică art. 2 lit. h), art. 20 partea introductivă, art. 23, art. 27, art. 28, art. 29, art. 30, art. 31, art. 33 alin. (2) partea introductivă, art. 33 alin. (3) partea introductivă, art. 33 alin. (41), art. 33 alin. (5), titlul secțiunii a 4-a a cap. III, art. 34 alin. (1), art. 36, art. 37 alin. (1), art. 39 alin. (1), art. 40 alin. (2) lit. e); introduce lit. g2) la art. 2, alin. (3) - (5) la art. 11, art. 281, alin. (21) la art. 33, alin. (42) la art. 33, alin. (51) la art. 33, art. 331, alin. (3) la art. 40, alin. (21) la art. 50, alin. (11) la art. 71, alin. (21) la art. 105; abrogă art. 20 lit. b), art. 22, art. 32, art. 33 alin. (6), art. 35, art. 40 alin. (2) lit. c)
  O.U.G. nr.55/2007 privind înființarea Oficiului Român pentru Imigrări prin reorganizarea Autorității pentru străini și a Oficiului Național pentru Refugiați, precum și modificarea și completarea unor acte normative
- introduce art. 21 - 26
  O.U.G. nr.56/2007 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României (abrogata prin O.G. nr.25/2014)
- modifică art. 2 lit. a), b) și h), art. 3 alin. (1) lit. e), art. 3 alin. (2), art. 4, art. 5 lit. d) și h), art. 7 alin. (1) lit. a), d), e) și i), art. 9 alin. (1) partea introductivă, art. 9 alin. (2) partea introductivă, art. 14, art. 15 alin. (1), (3), (9) și (10), art. 26 lit. a); introduce lit. i) - n) la art. 2, lit. g) la art. 3 alin. (1), lit. i) și j) la art. 5, lit. h) la art. 6 alin. (1), lit. i1) și j1) la art. 7 alin. (1), art. 141, alin. (12) - (14) la art. 15, alin. (2) la art. 23, lit. e) la art. 26, art. 261, art. 27-1; abrogă art. 8, art. 15 alin. (2), (4), (5) și (6)
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.641/2011 privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România
Modificată: O.G. nr.25/2014 Ordonanță privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României și pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România
- modifică pct. 3, 8, 11, 12, 18 și 35; introduce pct. 21, 111
  L. nr.247 /2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România
- abrogă art. III pct. 13 si pct. 15-22, de la data aplicării în totalitate de către România a dispozițiilor acquis-ului Schengen, in temeiul deciziei Consiliului emise în acest sens
  O.U.G. nr.25/2024 Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea unor acte normative în domeniul străinilor si al frontierei
- modifică art. III pct. 3, 8, 111, 12, 23


Miercuri, 19 iunie 2024, 14:27

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.