HOTĂRÂRE nr.494 din 11 mai 2011
privind înființarea Centrului Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică CERT-RO

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.494 din 11 mai 2011
Emitent: Guvern
Cu functie: de modificare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 388/2 iun. 2011
Temei legal:
  O.G. nr.57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică
Functie activa:
Modifică: H.G. nr.12/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale (abrogat prin H.G. nr.548/2013)
- modifică art. 15; înlocuiește anexa nr. 3
Trimitere la: O.U.G. nr.98/2010 privind identificarea, desemnarea și protecția infrastructurilor critice
Functie pasiva:
Modificat: H.G. nr.584/2019 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 494/2011 privind înființarea Centrului Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică - CERT-RO (abrogat prin O.U.G. nr.104/2021)
- modifică art. 1 alin. (2), art. 3 alin. (1), art. 11 lit. b), art. 14 alin. (1) si art. 15; introduce alin. (11) la art. 1 si alin. (21) la art. 14
  H.G. nr.256/2020 pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 494/2011 privind înfiintarea Centrului National de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică - CERT-RO (abrogat prin O.U.G. nr.104/2021)
- modifică art. 1 alin. (2), art. 12 alin. (2), art.12 alin. (7) lit. a), art. 15; introduce lit. a1) la art. 12 alin. (7); abrogă art. 12 alin. (3); în cuprinsul hotărârii, următoarele denumiri și sintagme se înlocuiesc după cum urmează: a) sintagma „ministrul comunicațiilor și societății informaționale" se înlocuiește cu sintagma „prim-ministrul”, iar sintagma „prin ordinul ministrului comunicațiilor și societății informaționale” se înlocuiește cu sintagma „prin decizie a prim- ministrului"; b) abrevierea „MCSI” se înlocuiește cu sintagma „Secretariatul General al Guvernului"
  H.G. nr.1.005/2020 privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor în administrarea Centrului National de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică - CERT-RO, cu destinatia de sediu al CERT-RO, si pentru modificarea HotărâriiGuvernuluinr.494/2011 privind înfiintarea Centrului National de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică - CERT-RO
- modifică art. 1 alin. (1) si art. 16 alin. (2)
Abrogat: O.U.G. nr.104/2021 privind înființarea Directoratului Național de Securitate Cibernetică


Luni, 24 ianuarie 2022, 16:52

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.