LEGEA nr.62 din 10 mai 2011
dialogului social
Temei legal pentru | Contestari

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.62 din 10 mai 2011
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 185/2011
Consultati:
forma trimisa la promulgare
Cu functie: de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 322/10 mai. 2011
Republicare: M.Of. nr. 625/31 aug. 2012
Functie activa:
Abrogă: L. nr.130/1996 privind contractul colectiv de muncă
totodata, abrogă:
L. nr.143/1997 pentru modificarea și completarea Legii nr.130/1996 privind contractul colectiv de munca
O.U.G. nr.9/2004 pentru completarea art. 26 alin. (2) din Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de muncă
L. nr.218/2004 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 9/2004 pentru completarea art. 26 alin. (2) din Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de muncă
  L. nr.109/1997 privind organizarea și funcționarea Consiliului Economic și Social
totodata, abrogă:
L. nr.492/2001 pentru completarea Legii nr.109/1997 privind organizarea și funcționarea Consiliului Economic și Social
L. nr.58/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr. 109/1997 privind organizarea și funcționarea Consiliului Economic și Social
O.U.G. nr.41/2006 pentru modificarea Legii nr. 109/1997 privind organizarea și funcționarea Consiliului Economic și Social
L. nr.451/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2006 pentru modificarea Legii nr. 109/1997 privind organizarea și funcționarea Consiliului Economic și Social
  L. nr.168/1999 privind soluționarea conflictelor de muncă
- cu excepția art. 26-39, care se abrogă de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a ordinului prevăzut la art. 177
  L. nr.356/2001 LEGEA patronatelor
  L. nr.54/2003 LEGEA sindicatelor
  H.G. nr.369/2009 privind constituirea și funcționarea comisiilor de dialog social la nivelul administrației publice centrale și la nivel teritorial
totodata, abrogă:
H.G. nr.334/2010 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 369/2009 privind constituirea și funcționarea comisiilor de dialog social la nivelul administrației publice centrale și la nivel teritorial
Trimitere la: D./1865 CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ (abrogat prin L. nr.76/2012)
  L. nr.96/1992 pentru ratificarea Conventiei nr.144/1976 a Organizatiei Internationale a Muncii, adoptata la 2 iunie 1976 la Geneva
  O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
  L. nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public
  L. nr.180/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
  L. nr.554/2004 LEGEA contenciosului administrativ
  L. nr.192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator
  L. nr.467/2006 privind stabilirea cadrului general de informare și consultare a angajaților
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.460/2011 privind promulgarea Legii dialogului social
Modificată: L. nr.76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
- modifică, la 1 septembrie 2012, art. 16, art. 17 alin. (1) și (2), art. 18, art. 42 alin. (2) lit. c), art. 43 alin. (1), art. 45, art. 46 alin. (1) și (2), art. 47, art. 51 alin. (4), art. 52 lit. A.a), B.a) și C.a), art. 55 alin. (4), art. 58 alin. (10)- (12), art. 59 alin. (3) și (8), art. 60, art. 72 alin. (4), art. 73 lit. A.a) și B.a), art. 179 alin. (2), art. 200 alin. (2), art. 201 alin. (1), art. 214 , art. 215
dispune republicarea
  O.U.G. nr.44/2012 privind modificarea art. 81 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
- prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 1 februarie 2013
Republicare: M.Of. nr. 625/31 aug. 2012
Modificată: L. nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
- modifică, la data de 1 februarie 2014, art. 218 alin. (1) și (2)
dispune republicarea
  O.U.G. nr.4/2013 privind modificarea Legii nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative conexe
- prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 15 februarie 2013
  L. nr.2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanțelor judecătorești, precum și pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
- modifică art. 208, art. 210; abrogă art. 209
  L. nr.255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală și pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții procesual penale
- modifică, la 1 februarie 2014, art. 8, art. 63 alin. (1), art. 218 alin. (3)
  L. nr.248/2013 privind organizarea și funcționarea Consiliului Economic și Social
- abrogă titlul V cu art. 82 - 119
  L. nr.1/2016 pentru modificarea și completarea Legii dialogului social nr. 62/2011 (abrogata prin L. nr.367/2022)
- modifică art. 1 lit. r), art. 24, art. 134; introduce alin. (5) la art. 41, alin. (41) la art. 55, lit. f1) la art. 78, art. 1381; abrogă art. 137
dispune republicarea
  O.U.G. nr.23/2017 pentru modificarea Legii dialogului social nr. 62/2011 și a art. 11 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea și funcționarea Consiliului Economic și Social
- în tot cuprinsul legii, sintagma „Ministerul Muncii și Justiției Sociale” se înlocuiește cu sintagma „Ministerul Consultării Publice și Dialogului Social", iar sintagma „ministrul muncii și justiției sociale” se înlocuiește cu sintagma „ministrul consultării publice și dialogului social”; înlocuiește anexa nr. 1
Referită de: Decizie nr.19/2019 DECIZIA nr. 19 din 3 iunie 2019 (Completul competent să judece recursul în interesul legii)
- art. 211 lit. c)
  Decizie nr.15/2020 DECIZIA nr. 15 din 20 iulie 2020 (Completul pentru solutionarea recursului în interesul legii)
  Decizie nr.19/2021 DECIZIA nr. 19 din 27 septembrie 2021 (Completul pentru soluționarea recursului în interesul legii)
- art. 1 lit. p) teza I
Vezi si: D.C.C. nr.730/2021 DECIZIA nr. 730 din 2 noiembrie 2021 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 111, ale art! 120, ale art. 121, ale art. 122 alin. (1), ale art. 123 și ale art. 229 alin. (4) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, precum și ale art. 142 alin. (2) din Legea dialogului social nr. 62/2011, în interpretarea dată prin Decizia nr. 17 din 13 iunie 2016, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept
- art. 142 alin. (2), în interpretarea dată prin Decizia nr. 17 din 13 iunie 2016, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept
Modificată: L. nr.269/2021 pentru modificarea Legii dialogului social nr. 62/2011 și a Legii nr. 53/2003 - Codul muncii
- abrogă art. 211 lit. a)
Abrogată: L. nr.367/2022 privind dialogul social


Duminică, 25 februarie 2024, 04:39

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.