ORDIN nr.1.328 din 13 aprilie 2011
al ministrului dezvoltării regionale și turismului pentru aprobarea Normelor metodologice privind derularea Programului prioritar național pentru construirea de sedii pentru așezăminte culturale în localitățile unde nu există asemenea instituții, precum și pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea și finalizarea lucrărilor de construcție a așezămintelor culturale de drept public din mediul rural și mic urban obiectivul reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale și dotarea așezămintelor culturale din mediul rural și obiectivul reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale și dotarea așezămintelor culturale din mediul mic urban, realizat prin Compania Națională de Investiții "C.N.I." - S.A.

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.1.328 din 13 aprilie 2011
Emitent: Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 293/27 apr. 2011
Temei legal:
  O.U.G. nr.118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale
Functie pasiva:
Abrogat: O.G. nr.16/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții "C-N-l" - S.A


Marți, 23 iulie 2024, 05:36

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.