ORDIN nr.1152/2207 din 2011
al ministrului dezvoltării regionale și turismului și al ministrului culturii și patrimoniului național privind aprobarea Ghidului operațional pentru realizarea obiectivului reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale și dotarea așezămintelor culturale din mediul rural din cadrul Programului prioritar național pentru construirea de sedii pentru așezăminte culturale în localitățile unde nu există asemenea instituții, precum și pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea și finalizarea lucrărilor de construcție a așezămintelor culturale de drept public din mediul rural și mic urban

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.1152 din 11 martie 2011
Emitent: Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului
Numar/data: Ordin nr.2207 din 29 martie 2011
Emitent: Ministerul Culturii și Patrimoniului Național
Publicare: M.Of. nr. 257/12 apr. 2011
Temei legal:
  O.U.G. nr.118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale
art. 21 alin. (1) și art. 23 alin. (4)
  H.G. nr.1.631/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului (abrogat prin H.G. nr.1/2013)
art. 13 alin. (6)
  H.G. nr.90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și Patrimoniului Național
art. 11 alin. (4)
Functie activa:
Trimitere la: L. nr.5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate
  L. nr.351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a IV-a Rețeaua de localități
  O.G. nr.25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții "C.N.I." - S.A.
  L. nr.117/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții "C.N.I.“ - S.A.
  O.U.G. nr.118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale
  L. nr.143/2007 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale


Marți, 23 iulie 2024, 05:21

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.