HOTĂRÂRE nr.257 din 20 martie 2011
pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
Contestari

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.257 din 20 martie 2011
Emitent: Guvern
Cu functie: de abrogare
În vigoare: nu: abrogat succesiv
Publicare: M.Of. nr. 214/28 mar. 2011
Temei legal:
  L. nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (abrogata succesiv prin L. nr.127/2019, L. nr.360/2023)
art. 183
Functie activa:
Abrogă: O. nr.340/2001 al ministrului muncii și solidarității sociale pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare
totodata, abrogă:
O. nr.364/2001 al ministrului muncii și solidarității sociale privind modificarea Ordinului ministrului muncii și solidarității sociale nr.340/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare
O. nr.518/2001 al ministrului muncii și solidarității sociale privind modificarea și completarea Ordinului ministrului muncii și solidarității sociale nr. 340/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare
O. nr.718/2001 al ministrului muncii și solidarității sociale privind modificarea Ordinului ministrului muncii și solidarității sociale nr.340/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare
O. nr.516/2002 al ministrului muncii și solidarității sociale privind modificarea Ordinului ministrului muncii și solidarității sociale nr. 340/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare
O. nr.7/2004 al ministrului muncii, solidarității sociale și familiei privind modificarea Ordinului ministrului muncii și solidarității sociale nr. 340/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare
O. nr.134/2004 al ministrului muncii, solidarității sociale și familiei privind modificarea și completarea Ordinului ministrului muncii și solidarității sociale nr. 340/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare
O. nr.46/2005 al ministrului muncii, solidarității sociale și familiei privind modificarea Ordinului ministrului muncii și solidarității sociale nr. 340/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare
O. nr.595/2005 al ministrului muncii, solidarității sociale și familiei privind modificarea Ordinului ministrului muncii și solidarității sociale nr. 340/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare
O. nr.95/2006 al ministrului muncii, solidarității sociale și familiei privind modificarea Ordinului ministrului muncii și solidarității sociale nr. 340/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare
O. nr.680/2007 al ministrului muncii, familiei și egalității de șanse pentru modificarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului muncii și solidarității sociale nr. 340/2001, cu modificările și completările ulterioare
O. nr.1.019/2007 al ministrului muncii, familiei și egalității de șanse pentru modificarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului muncii și solidarității sociale nr. 340/2001
O. nr.129/2008 al ministrului muncii, familiei și egalității de șanse pentru modificarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului muncii și solidarității sociale nr. 340/2001
O. nr.547/2008 al ministrului muncii, familiei și egalității de șanse pentru modificarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului muncii și solidarității sociale nr.340/2001
O. nr.343/2009 al ministrului muncii, familiei și protecției sociale pentru modificarea și completarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului muncii și solidarității sociale nr. 340/2001
O. nr.1.294/2010 al ministrului muncii, familiei și protecției sociale pentru modificarea și completarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului muncii și solidarității sociale nr. 340/2001, și a Procedurii privind declararea lunară de către angajatori a evidenței nominale a asiguraților și a obligațiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru șomaj, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, solidarității sociale și familiei nr. 405/2004
Trimitere la: D.-L. nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri
  L. nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare
  L. nr.16/1996 Legea Arhivelor Naționale
  O.G. nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome
  L. nr.769/2001 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome
  L. nr.571/2003 privind Codul fiscal (abrogata prin L. nr.227/2015)
  L. nr.341/2004 LEGEA recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989
  H.G. nr.161/2006 privind întocmirea și completarea registrului general de evidență a salariaților
  O. nr.572/2006 al ministrului muncii, solidarității sociale și familiei pentru aprobarea Normelor tehnice de aplicare a prevederilor Legii nr.226/2006 privind încadrarea unor locuri de muncă în condiții speciale
  H.G. nr.1.375/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispozițiilor legale privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români (abrogat prin H.G. nr.295/2021)
  O. nr.590/2008 al ministrului muncii, familiei și egalității de șanse pentru aprobarea Procedurii privind modul de întocmire și eliberare a adeverințelor prin care se atestă activitatea desfășurată în locuri de muncă încadrate în grupele I și/sau a II-a de muncă, potrivit legislației anterioare datei de 1 aprilie 2001, necesare stabilirii și/sau modificării drepturilor de pensie în conformitate cu prevederile Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare
  L. nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (abrogata succesiv prin L. nr.127/2019, L. nr.360/2023)
  H.G. nr.1.397/2010 privind modelul, conținutul, modalitatea de depunere și de gestionare a "Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate" (abrogat prin O.U.G. nr.125/2011)
  O. nr.5/2011 al ministrului muncii, familiei și protecției sociale pentru aprobarea modelului contractului de asigurare socială, al actului adițional, al declarației individuale de asigurare, al comunicării de modificare și al formularului de solicitare de încetare a declarației individuale de asigurare (abrogat prin O. nr.489/2018)
Functie pasiva:
Modificat: H.G. nr.291/2017 pentru completarea art 134 din Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 257/2011 (abrogat succesiv prin L. nr.127/2019, L. nr.360/2023)
- introduce alin. (8) - (17) la art. 134 din anexă
Abrogat: L. nr.127/2019 privind sistemul public de pensii
- la data de 1 septembrie 2021
Modificat: O.U.G. nr.8/2021 privind unele măsuri fiscal- bugetare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- abrogă L. nr. 263/2010 la data de 1 septembrie 2023
  Decizie nr.679/2023 DECIZIA nr. 679 din 8 februarie 2023 a Înaltei Curti de Casatie si Justitie - Sectia de contencios administrativ si fiscal
- anulează disp. art. 66
Abrogat: L. nr.360/2023 privind sistemul public de pensii
-la 1 septembrie 2024


Duminică, 14 aprilie 2024, 16:38

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.