DECIZIE nr.21 din 14 ianuarie 2011
privind retragerea autorizației de funcționare și declanșarea procedurii falimentului Societății Comerciale "Delta Asigurări" - S.A.

Identificare act:
Numar/data: Decizie nr.21 din 14 ianuarie 2011
Emitent: Comisia de Supraveghere a Asigurărilor
Publicare: M.Of. nr. 67/26 ian. 2011
Temei legal:
  L. nr.136/1995 privind asigurările și reasigurările în România (abrogata succesiv prin O.U.G. nr.54/2016, L. nr.132/2017)
  L. nr.32/2000 privind societățile de asigurare și supravegherea asigurărilor (abrogata prin L. nr.236/2018)
  O. nr.113.130/2006 pentru punerea în aplicare a Normelor privind activele admise să acopere rezervele tehnice brute pentru asigurătorul care practică activitatea de asigurări generale, dispersia activelor admise să acopere rezervele tehnice brute, precum și coeficientul de lichiditate
Functie activa:
Trimitere la: L. nr.32/2000 privind societățile de asigurare și supravegherea asigurărilor (abrogata prin L. nr.236/2018)
  L. nr.503/2004 privind redresarea financiară și falimentul societăților de asigurare (abrogata prin L. nr.17/2024)


Duminică, 26 mai 2024, 18:05

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.