ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.117 din 23 decembrie 2010
pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
Contestari

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.117 din 23 decembrie 2010
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.303/2013 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 153/2011
Cu functie: de modificare
În vigoare: Intră în vigoare la: 30.12.2010
Publicare: M.Of. nr. 891/30 dec. 2010
Functie activa:
Modifică: L. nr.678/2001 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane
- introduce alin. (2) - (4) la art. 33
  L. nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
- modifică art. 19 lit. f), art. 21, art. 22 alin. (2), art. 24 alin. (1) lit. a), art. 26, art. 27, art. 29, art. 31 alin. (1), art. 34 alin. (11) lit. a), art. 35 alin. (1)
  H.G. nr.174/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
- abrogă la 1 ianuarie 2011 art. 14 din norme
  L. nr.346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale
- abrogă la 1 ianuarie 2011 art. 85 și 89
  L. nr.571/2003 privind Codul fiscal (abrogata prin L. nr.227/2015)
- modifică art. 1 alin. (1), art. 2, art. 11 alin. (11) și (12), art. 21 alin. (4) lit. t),art. 34 alin. (18), art. 36 alin. (4), art. 41 lit. i), art. 48 alin. (7) lit. l1), titlul art. 49 și alin. (1), (21), (3) - (6), art. 52 alin. (3), art. 53, art. 66 alin. (51), art. 66 alin. (7), art. 67 alin. (3) lit. a), art. 67 alin. (3) lit. c), art. 80 alin. (1) și (31), art. 81 alin. (3), art. 82 alin. (2), (3) și (5), titlul art. 83 și alin. (1), (11), (2) și (3), titlul art. 84 și alin. (1), art. 90 alin. (3), art. 115 alin. (2) partea introductivă și lit. e), art. 118 alin. (4), art. 1251 alin. (1) pct. 7, art. 128 alin. (8) lit. e) și f), art. 128 alin. (12) lit. e), art. 129 alin. (4) și (5), art. 132 alin. (1) lit. e) și f), art. 132 alin. (4) lit. d), art. 132 alin. (7) lit. d), art. 133 alin. (5) lit. e) pct. 8, art. 133 alin. (7), art. 1342 alin. (3), art. 134 3alin. (2), art. 135 alin. (3), art. 142 alin. (1) lit. f) și lit. k), art. 143 alin. (1) lit. k), l) și m), art. 1451 alin. (4), art. 1473 alin. (3) - (5), art. 1512 alin. (1) partea introductivă, art. 152 alin. (1), (2), (5) - (7), art. 153 alin. (7) și (9), art. 1561 alin. (6), art. 1563alin. (2) - (5), art. 157 alin. (6), art. 176 alin. (1), art. 177, art. 20615 alin. (3), (5) și (6), art. 20615 alin. (4) lit. b), art. 20665 alin. (1) lit. b), anexa nr. 2 la titlul VII, art. 2961 alin. (1) lit. b), c), f), i), j) și k), art. 2961 alin. (2) lit. a); introduce pct. 51 la art. 7 alin. (1), lit. b1) la art. 15 alin. (1), alin. (41) la art. 36, lit. e1) la art. 52 alin. (1), lit. a1) la art. 52 alin. (2), art. 521, art. 672, art. 791, art. 801, alin. (8) și (9) la art. 82, alin. (7) și (8) la art. 84, o liniuță la art. 86 alin. (1), alin. (9) și (10) la art. 86, alin. (6) și (7) la art. 90, alin. (7) la art. 94, titlul IV1 cu art. 1121 - 11211, lit. f) la art. 133 alin. (5), alin. (8) la art. 133, lit. e1) la art. 142 alin. (1), lit. j1) la art. 143 alin. (1), alin. (41) la art. 145, alin. (71) și (72) la art. 152, alin. (91) la art. 153, alin. (91) la art. 1551, alin. (8) la art. 1563, alin. (121) la art. 1582, lit. d) la art. 160 alin. (2), alin. (7) la art. 20615, anexa nr. 6 la titlul VII, titlul IX2 cu art. 2962 - 29620; abrogă art. 42 lit. e), art. 52 alin. (4), art. 67 alin. (3) lit. a1), art. 67 alin. (5), (9) și (10), art. 78 alin. (1) lit. e), art. 84 alin. (11), art. 116 alin. (2) lit. b), art. 133 alin. (4) lit. c), art. 20659, art. 2961 alin. (1) lit. d), e) și g); înlocuiește anexa nr. 1 la titlul VII
dispune republicarea
  O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală (abrogata prin L. nr.207/2015)
- modifică art. 26 alin. (2), art. 34, art. 97 alin. (4); introduce capitolul III cu art. 1091 - 1094; abrogă art. 111 alin. (7) - (9)
  O.U.G. nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
- modifică art. 1 alin. (1) lit. A, art. 6 alin. (3) și (4), art. 32 alin. (2), art. 38 alin. (2); introduce alin. (31) la art. 6; abrogă art. 1 alin. (2) lit. b)
  L. nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
- modifică art. 213 alin. (2) lit. c), d), f), i) și j), art. 215, art. 257 alin. (2) lit. a), art. 257 alin. (5) lit. a), art. 258; abrogă art. 257 alin. (21)
  L. nr.200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale
- modifică art. 4 lit. a), art. 7; abrogă art. 8 alin. (3)
  H.G. nr.1.850/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale
- abrogă la 1 ianuarie 2011 art. 1 alin. (1) și art. 2 alin. (1) din norme
  O.U.G. nr.77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc
- modifică art. 13 alin. (3), art. 14 alin. (1), art. 17 alin. (3), anexa; introduce alin. (4) - (7) la art. 13, lit. d) la art. 14 alin. (2), art. 261
  O.U.G. nr.58/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și alte măsuri financiar-fiscale
- modifică art. II, art. III alin. (13) și (27); abrogă la 1 ianuarie 2011 art. III alin. (14); sintagma „de 5 ori salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat și aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat” din cuprinsul art. III se înlocuiește cu sintagma „de 5 ori câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat și aprobat prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat"
  L. nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (abrogata succesiv prin L. nr.127/2019, L. nr.360/2023)
- modifică art. 3 alin. (1) lit. f), art. 7, art. 27 alin. (1) lit. c) și e), art. 27 alin. (3), art. 33, art. 34, art. 35 alin. (1), art. 37, art. 39, art. 40, art. 42, art. 44, art. 48 alin. (1), art. 98 alin. (5), art. 129 alin. (1) lit. c), art. 175; introduce lit. d) la art. 6 alin. (1) pct. I; abrogă art. 6 alin. (1) pct. VI, art. 11 alin. (5), (6) și (7), art. 31 alin.(9), art. 32 alin. (6)
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.303/2013 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 117/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
- modifică anexa nr. 1


Marți, 16 aprilie 2024, 07:17

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.