LEGE - CADRU nr.284 din 28 decembrie 2010
privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
Fisa actului

Temei legal pentru:
  Decizie nr.16/2011 privind împuternicirea domnului colonel Lucaciu Marcel-Sorin pentru a îndeplini atribuțiile funcției de inspector general al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență
  O. nr.247/2011 al ministrului economiei, comerțului și mediului de afaceri privind aprobarea Criteriilor de evaluare a performanțelor profesionale individuale pentru personalul contractual din cadrul aparatului propriu al Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri
art. 26 alin. (6)
  O. nr.2.132/2011 al ministrului culturii și patrimoniului național pentru aprobarea Criteriilor privind aplicarea prevederilor cap. VI lit. B din anexa nr. IV la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice (abrogat prin O. nr.2.883/2017)
cap. VI lit. B din anexa nr. IV
  H.G. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice
art. 26 alin. (4) și (7)
  O. nr.94/2011 al ministrului administrației și internelor privind evaluarea performanțelor profesionale individuale ale personalului contractual încadrat în Ministerul Administrației și Internelor
art. 26 alin. (6)
  O. nr.218/2011 al secretarului general al Guvernului privind aprobarea Criteriilor de evaluare a performanțelor profesionale individuale pentru personalul contractual din cadrul Secretariatului General al Guvernului și al structurilor fără personalitate juridică din cadrul aparatului de lucru al Guvernului care se finanțează prin bugetul Secretariatului General al Guvernului
art. 26 alin. (6)
  O. nr.916/2011 al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru aprobarea Regulamentului privind evaluarea performanțelor profesionale individuale, promovarea și avansarea personalului contractual din aparatul propriu al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și din cadrul unităților care funcționează în subordinea ori sub autoritatea acestuia
art. 26
  O. nr.834/2011 al ministrului sănătății privind aprobarea Criteriilor pentru clasificarea pe categorii a unităților și subunităților sanitare, stabilirea nivelului de salarizare pe grade pentru personalul cu funcții de conducere, precum și funcțiile care beneficiază de un număr de clase suplimentare față de salariul de bază
  O. nr.6.419/2011 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului și al ministrului muncii, familiei și protecției sociale privind aprobarea Nomenclatorului general defuncții didactice și de cercetare auxiliare din învățământul superior
  O. nr.2.682/C/2011 al ministrului justiției privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a activității de evaluare a performanțelor profesionale individuale pentru personalul contractual din sistemul administrației penitenciare și a Regulamentului de organizare și desfășurare a examenului de promovare în grade sau trepte profesionale pentru personalul contractual din sistemul administrației penitenciare
art. 26 alin. (6)
  O. nr.545/C/2012 al ministrului justiției, al președintelui Consiliului Superior al Magistraturii, al președintelui Înaltei Curți de Casație și Justiție, al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și al procurorului-șef al Direcției Naționale Anticorupție privind procedura de acordare a compensației lunare pentru chirie, precum și pentru stabilirea plafonului maxim în limita căruia se poate deconta chiria pentru unele categotii de personal din sistemul justiției


Marți, 18 ianuarie 2022, 01:31

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.