LEGE nr.263 din 16 decembrie 2010
privind sistemul unitar de pensii publice
Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.263 din 16 decembrie 2010
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 323/2010
Consultati:
forma trimisa la promulgare
Cu functie: de modificare, de abrogare
În vigoare: nu: abrogat succesiv
Observatii:v. D.Î.C.C.J. nr. 1/2014(M.Of. nr. 260/9 apr. 2014
Publicare: M.Of. nr. 852/20 dec. 2010
Functie activa:
Abrogă: L. nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
totodata, abrogă:
O.U.G. nr.41/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
O.U.G. nr.49/2001 pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
L. nr.22/2002 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.41/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
L. nr.338/2002 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2001 pentru modificarea și completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
O.U.G. nr.9/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
L. nr.276/2004 pentru completarea art. 169 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
L. nr.352/2004 pentru completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
O.U.G. nr.59/2004 pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
O.U.G. nr.67/2004 pentru modificarea art. 80 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
L. nr.534/2004 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 59/2004 pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
L. nr.91/2005 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 67/2004 pentru modificarea art. 80 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
O.U.G. nr.98/2005 pentru modificarea art. 81 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
L. nr.44/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
O.U.G. nr.24/2006 pentru prelungirea aplicării prevederilor art. 1671 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
O.U.G. nr.46/2006 pentru modificarea art. 80 alin. (1) și (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
L. nr.335/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2006 pentru prelungirea aplicării prevederilor art. 1671 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
O.U.G. nr.69/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
L. nr.449/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 46/2006 pentru modificarea art. 80 alin. (1) și (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
L. nr.512/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 69/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
O.U.G. nr.19/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
L. nr.250/2007 pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
L. nr.273/2007 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 19/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
L. nr.11/2008 pentru modificarea art. 58 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
O.U.G. nr.83/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
O.U.G. nr.100/2008 pentru completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
L. nr.218/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
O.U.G. nr.209/2008 pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
L. nr.39/2009 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
L. nr.154/2009 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 100/2008 pentru completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
L. nr.155/2009 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 209/2008 pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
L. nr.209/2009 pentru modificarea și completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
L. nr.273/2009 pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
  L. nr.164/2001 privind pensiile militare de stat
totodata, abrogă:
O.U.G. nr.85/2001 pentru suspendarea aplicării prevederilor art. 79 din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat
O.U.G. nr.166/2001 pentru modificarea Legii nr.164/2001 privind pensiile militare de stat
L. nr.236/2002 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 166/2001 pentru modificarea Legii nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat
L. nr.249/2002 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 85/2001 pentru suspendarea aplicării prevederilor art. 79 din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat
L. nr.479/2003 pentru modificarea Legii nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat
L. nr.555/2003 pentru modificarea Legii nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat
O.U.G. nr.93/2004 pentru completarea alin. (1) al art. 79 din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat
L. nr.51/2005 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 93/2004 pentru completarea alin. (1) al art. 79 din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat
L. nr.90/2007 pentru completarea art. 9 din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat
O.U.G. nr.77/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, precum și pentru modificarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare
L. nr.14/2008 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, precum și pentru modificarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare
  O.U.G. nr.36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic și consular
totodata, abrogă:
L. nr.595/2003 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic și consular
O.U.G. nr.80/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic și consular
L. nr.135/2008 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic și consular
  L. nr.577/2003 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 9/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
  H.G. nr.751/2004 privind criteriile și procentele de majorare a pensiei de serviciu a membrilor personalului diplomatic și consular pentru contribuțiile la pensia suplimentară achitate în valută
  L. nr.179/2004 privind pensiile de stat și alte drepturi de asigurări sociale ale polițiștilor
totodata, abrogă:
O.U.G. nr.185/2005 pentru modificarea art. 17 lit. b) din Legea nr. 179/2004 privind pensiile de stat și alte drepturi de asigurări sociale ale polițiștilor
L. nr.179/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 185/2005 pentru modificarea art. 17 lit. b) din Legea nr. 179/2004 privind pensiile de stat și alte drepturi de asigurări sociale ale polițiștilor
O.U.G. nr.83/2007 pentru modificarea Legii nr. 179/2004 privind pensiile de stat și alte drepturi de asigurări sociale ale polițiștilor
L. nr.355/2007 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2007 pentru modificarea Legii nr. 179/2004 privind pensiile de stat și alte drepturi de asigurări sociale ale polițiștilor
  H.G. nr.1.550/2004 privind efectuarea operațiunilor de evaluare în vederea recalculării pensiilor din sistemul public, stabilite în fostul sistem al asigurărilor sociale de stat potrivit legislației anterioare datei de 1 aprilie 2001, în conformitate cu principiile Legii nr. 19/2000
totodata, abrogă:
H.G. nr.105/2005 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.550/2004 privind efectuarea operațiunilor de evaluare în vederea recalculării pensiilor din sistemul public, stabilite în fostul sistem al asigurărilor sociale de stat potrivit legislației anterioare datei de 1 aprilie 2001, în conformitate cu principiile Legii nr. 19/2000
  O.U.G. nr.4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat
totodata, abrogă:
L. nr.78/2005 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat
O.U.G. nr.170/2005 pentru completarea art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat
L. nr.147/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 170/2005 pentru completarea art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat
L. nr.262/2008 pentru modificarea alin. (5) și (6) ale art. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat
  L. nr.321/2005 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 98/2005 pentru modificarea art. 81 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
  L. nr.226/2006 privind încadrarea unor locuri de muncă în condiții speciale
  L. nr.263/2008 privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor
Modifică: L. nr.94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi (abrogata prin O.U.G. nr.43/2006)
- abrogă, la 1 ianuarie 2011, art. 49 alin. (4), art. 51 alin. (2)
  L. nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare
- abrogă, la 1 ianuarie 2011, prevederile referitoare la pensii cuprinse la art. 11 alin.1 și 2, art. 21 alin. 3, art. 24
  L. nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic (abrogata prin L. nr.1/2011)
- abrogă, la 1 ianuarie 2011, art. 127 alin. (3), art. 130
  L. nr.269/2003 privind Statutul Corpului diplomatic și consular al României
- abrogă la 1 ianuarie 2011 art. 29 și 52
  L. nr.567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea (abrogata prin L. nr.11/2024)
- abrogă, la 1 ianuarie 2011, art. 68, art. 681 alin. (2), art. 682 - 684
  L. nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar
- abrogă, la 1 ianuarie 2011, art. 74-77, art. 80, art. 81, art. 96
  L. nr.96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor
- abrogă, la 1 ianuarie 2011, art. 49-51
  L. nr.384/2006 privind statutul soldaților și gradaților voluntari
- abrogă, la 1 ianuarie 2011, prevederile referitoare la pensii cuprinse la art. 19 alin. (3)
  L. nr.223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviația civilă din România
- abrogă, la 1 ianuarie 2011, art. 43-52, art. 54
  L. nr.95/2008 privind Statutul personalului aeronautic tehnic nenavigant din aviația civilă din România
- abrogă, la 1 ianuarie 2011, art. 9, art. 12-15, art. 16 alin. (2), art. 20
Trimitere la: D.-L. nr.1.655/1864 CODUL CIVIL (abrogat prin L. nr.76/2012)
  D./1865 CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ (abrogat prin L. nr.76/2012)
  D.-L. nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri
  L. nr.80/1992 privind pensiile și alte drepturi de asigurari sociale ale agricultorilor (abrogata prin L. nr.19/2000)
  H.G. nr.581/2001 privind criteriile de încadrare a personalului navigant din aviația civilă în condiții speciale de muncă
  H.G. nr.583/2001 privind stabilirea criteriilor de încadrare a activităților de cercetare, explorare, exploatare sau prelucrare a materiilor prime nucleare din zonele I și II de expunere la radiații
  O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
  O.G. nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome
  H.G. nr.1.294/2001 privind stabilirea locurilor de muncă și activităților cu condiții deosebite, condiții speciale și alte condiții, specifice pentru cadrele militare în activitate
  L. nr.53/2003 Codul muncii
  L. nr.571/2003 privind Codul fiscal (abrogata prin L. nr.227/2015)
  L. nr.304/2004 privind organizarea judiciară (abrogata prin L. nr.304/2022)
  L. nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat
  H.G. nr.1.822/2004 privind stabilirea locurilor de muncă și activităților cu condiții deosebite, speciale și alte condiții, specifice pentru polițiști
  O.U.G. nr.4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat
  O.U.G. nr.100/2008 pentru completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
  O.U.G. nr.113/2009 privind serviciile de plată (abrogata prin L. nr.209/2019)
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.1.224/2010 pentru promulgarea Legii privind sistemul unitar de pensii publice
Modificată: O.U.G. nr.117/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
- modifică art. 3 alin. (1) lit. f), art. 7, art. 27 alin. (1) lit. c) și e), art. 27 alin. (3), art. 33, art. 34, art. 35 alin. (1), art. 37, art. 39, art. 40, art. 42, art. 44, art. 48 alin. (1), art. 98 alin. (5), art. 129 alin. (1) lit. c), art. 175; introduce lit. d) la art. 6 alin. (1) pct. I; abrogă art. 6 alin. (1) pct. VI, art. 11 alin. (5), (6) și (7), art. 31 alin.(9), art. 32 alin. (6)
  L. nr.283/2011 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
- prorogă termenul de la art. 193 alin. (2) până la 1 ianuarie 2013
  D.C.C. nr.297/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 lit. h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor și art. 196 lit. j) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
- suspendă pentru o perioadă de 45 de zile prevederile art. 196 lit. j) (termenul se împlinește la data de 23 iunie 2012), după care operează dispozițiile art. 147 alin. (1) din Constituția României
Vezi si: D.C.C. nr.297/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 lit. h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor și art. 196 lit. j) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
art. 196 lit. j)
Modificată: L. nr.76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
- modifică, la 1 septembrie 2012, art. 155
  D.C.C. nr.680/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 73 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
- suspendă pentru o perioadă de 45 zile sintagma „în raport cu vârsta, conform tabelului nr. 3" din cuprinsul art. 73 alin. (1)(termenul se împlinește la 22 septembrie 2012)după care operează dispozițiile art. 147 din Constituție
Vezi si: D.C.C. nr.680/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 73 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
- sintagma „în raport cu vârsta, conform tabelului nr. 3" din cuprinsul art. 73 alin. (1)
Modificată: O.U.G. nr.44/2012 privind modificarea art. 81 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
- prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 1 februarie 2013
  L. nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
- abrogă, la data de 1 februarie 2014, art. 143
dispune republicarea
Vezi si: D.C.C. nr.956/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 149 și 151 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
- dispozițiile art. 151 alin. (2) sunt constituționale în măsura în care se interpretează că nesoluționarea contestațiilor și necomunicarea în termenul legal a hotărârilor Comisiei Centrale de Contestații, respectiv ale comisiilor de contestații care funcționează în cadrul Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Administrației și Internelor și Serviciului Român de Informații nu împiedică accesul la justiție.
Modificată: O.U.G. nr.1/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (abrogata succesiv prin L. nr.127/2019, L. nr.360/2023)
- modifică art. 102 alin. (2) - (4), art. 170; introduce alin. (21) la art. 102; stabilește valoarea punctului de pensie pentru 2013
  O.U.G. nr.4/2013 privind modificarea Legii nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative conexe
- prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 15 februarie 2013
  L. nr.37/2013 pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (abrogata succesiv prin L. nr.127/2019, L. nr.360/2023)
- modifică art. 73, art. 76, art. 104 alin. (3) lit. a), art. 196 lit. j); abrogă art. 3 alin. (1) lit. s)
  L. nr.380/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (abrogata succesiv prin L. nr.127/2019, L. nr.360/2023)
- modifică art. 158 alin. (1); introduce lit. a1) la art. 55 alin. (1)
  L. nr.155/2015 pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (abrogata succesiv prin L. nr.127/2019, L. nr.360/2023)
- modifică art. 55 alin. (1) lit. b) și tabelul 2, art. 158; abrogă art. 55 alin. (1) lit. a1) și tabelul 11
  L. nr.192/2015 pentru completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (abrogata succesiv prin L. nr.127/2019, L. nr.360/2023)
- introduce art. 1691
  L. nr.325/2015 pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (abrogata succesiv prin L. nr.127/2019, L. nr.360/2023)
- modifică art. 30 alin. (2)
  O.U.G. nr.65/2015 pentru completarea art. 29 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (abrogata succesiv prin L. nr.127/2019, L. nr.360/2023)
- introduce alin. (11) și (12) la art. 29
  L. nr.142/2016 pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (abrogata succesiv prin L. nr.127/2019, L. nr.360/2023)
- modifică art. 6 alin. (2), art. 60, art. 65 alin. (4), art. 65 alin. (5)
  L. nr.155/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (abrogata succesiv prin L. nr.127/2019, L. nr.360/2023)
- modifică art. 56 alin. (5), art. 57 alin. (3)
  L. nr.172/2016 pentru completarea art. 158 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (abrogata succesiv prin L. nr.127/2019, L. nr.360/2023)
- introduce alin.(31) - (32) și alin. (5) - (7) la art. 158
  L. nr.222/2016 privind modificarea art. 109 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (abrogata succesiv prin L. nr.127/2019, L. nr.360/2023)
- modifică art. 109 alin. (1)
  L. nr.1/2017 privind eliminarea unor taxe și tarife, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- abrogă art. 188
  L. nr.144/2017 pentru modificarea alin. (5) al art. 65 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (abrogata succesiv prin L. nr.127/2019, L. nr.360/2023)
- modifică art. 65 alin. (5)
  L. nr.160/2017 pentru completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (abrogata succesiv prin L. nr.127/2019, L. nr.360/2023)
- introduce alin. (7) la art. 102, alin. (31) la art. 170
  L. nr.216/2017 pentru completarea articolului 65 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (abrogata succesiv prin L. nr.127/2019, L. nr.360/2023)
- introduce alin. (7)-(9) la art. 65
  L. nr.217/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (abrogata succesiv prin L. nr.127/2019, L. nr.360/2023)
- modifică art. 114 alin. (1) lit. b), c), e), f) și h), art. 115, art. 118 alin.(1) partea introductivă, art. 118 alin. (2); introduce lit. e) la art. 118 alin. (1), alin. (11) și (12) la art 118; abrogă art. 114 alin. (1) lit. k); în tot cuprinsul legii, sintagma „câștigul salarial mediu brut prevăzut la art. 33 alin. (5)” se înlocuiește cu sintagma „câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat”
  O.U.G. nr.103/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul asigurărilor sociale
- modifică art. 3 alin. (1) lit. a), art. 3 alin. (1) lit. c), e) și f), art. 3 alin. (1) lit. l), art. 4 alin. (2), art. 6 alin. (1) pct. I lit. a) și d), art. 6 alin. (1) pct. IV, art. 6 alin. (2), art. 7 alin. (1) și (3), art. 10, art. 11, art. 13, art. 15 alin. (2) și (3), art. 17 alin. (1), art. 18, art. 20 alin. (2), art. 23, art. 27, art. 31, art. 32, art. 33, art. 36, art. 37 alin. (1), art. 39, art. 40, art. 41, art. 42, art. 44, art. 45, art. 50, art. 52, art. 55 alin. (1) lit. b), art. 55 alin. (1) lit. b) denumirea primei coloane a tabelului nr. 2, art. 55 alin. (2), art. 60 alin. (3), art. 62 alin. (3), art. 65 alin. (3), art. 68 alin. (1) partea introductivă, art. 68 alin. (2), art. 70, art. 71 alin. (1)-(3), (6) și (9), art. 75, art. 78 alin. (1) și (2), art. 79 alin. (2), art. 80, art. 81 alin. (3), art. 86 alin. (2), art. 87, art. 88, art. 92, art. 95 alin. (1), art. 96 alin. (2) și (3), art. 97 alin. (1) lit. b), art. 98 alin. (3), art. 99 alin. (3), art. 100, art. 103 alin. (2) și (3), art. 104 alin. (2), art. 104 alin. (3) lit. a), art. 105, art. 106 alin. (1) și (4), art. 107 alin. (1) și (3), art. 109, art. 110, art. 111 alin. (1) și (3), art. 112, art. 113 alin. (3), art. 116, art. 117, art. 119, art. 122 alin. (5) și (6), art. 129 alin. (1) partea introductivă și lit. c), titlul cap. VI, art. 131 alin. (8), titlul secțiunii 1 a cap. V, art. 133 alin. (1), (5), (6), (8) și (10), art. 134 alin. (2), art. 136 alin. (1) și (2), titlul secțiunii a 2-a a cap. VI, art. 138 lit. b), e), l), m) și o), art. 139 partea introductivă și lit. a), b) și j), art. 141 alin. (1), art. 144 lit. i), art. 145 alin. (1) lit. a), art. 146, art. 149 alin. (1), art. 150, art. 151 alin. (1), art. 153 lit. a)-e) și g), art. 154 alin. (1), art. 159 alin. (3), art. 164 alin. (2), art. 164 alin. (5) lit. b), art. 172 alin. (2), art. 175, art. 179, art. 181, art. 182, art. 184 alin. (1), art. 185, art. 192 alin. (2); introduce lit. w), x) și y) la art. 3 alin. (1), alin. (3) la art. 12, alin. (31) la art. 15, alin. (31) și (32) la art. 20, alin. (2) - (5) la art. 51, alin. (11) la art. 68, alin. (4) la art. 77, alin. (11) la art. 33, lit. d1) la art. 139, art. 1621, art. 1851, art. 1921; abrogă art. 3 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. i), art. 3 alin. (1) lit. q), art. 3 alin. (2), art. 6 alin. (1) pct. I lit. c), art. 6 pct. V, art. 8, art. 9, art. 14, art. 16 lit. b) și d), art. 20 alin. (3), art. 28 alin. (2), art. 29 alin. (2), art. 30 alin. (1) lit. c), art. 34, art. 35, art. 38, art. 43, art. 46, art. 48, art. 49 alin. (1) lit. g), art. 54, art. 62 alin. (2), art. 65 alin. (2), art. 98 alin. (4) și (5), art. 99 alin. (2), art. 101, art. 103 alin. (5), art. 128, art. 129 alin. (1) lit. a), art. 132, art. 135, art. 136 alin. (4), art. 137 alin. (2), art. 138 lit. c), d), h), i), k) și n), art. 139 lit. d) - h) și m), art. 140 alin. (3), art. 141 alin. (3), art. 144 lit. a)-f), h) și j)-p), art. 145 alin. (1) lit. b) și c), art. 148 alin. (2), art. 153 lit. f) și j), art. 159 alin. (2), art. 160 alin. (2), art. 162 alin. (6), art. 163 alin. (4), art. 167, art. 172 alin. (3), art. 177, art. 184 alin. (2), art. 186, anexa nr. 6
dispune republicarea
  O.U.G. nr.116/2017 privind unele măsuri bugetare și pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
- modifică art. 36; abrogă art. 51 alin. (4) și (5), art. 68 alin. (11)
  O.U.G. nr.18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- modifică art. 3 alin. (1) lit. a), e), f) și p), art. 6 alin. (1) pct. IV, art. 7 alin. (1), art. 11 alin. (1), art. 27 alin. (1) lit. a), art. 36, art. 45 alin. (1), art. 107 alin. (2), art. 118 alin. (12); introduce alin. (11) la art. 45, alin. (21) la art. 96, alin. (11) la art. 107
Referită de: Decizie nr.42/2018 DECIZIA nr. 42 din 4 iunie 2018 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept)
- art. 169 alin. (3)
Modificată: L. nr.177/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 103/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul asigurărilor sociale
- aprobă cu modificări și completări O.U.G. nr.103/2017 și modifică art. 51 alin. (2) și (3), art. 109 alin. (1) lit. a), art. 109 alin. (5) și (6), art. 131 alin. (8), art. 133 alin. (1) și (5), art. 179 alin. (3), art. 181 alin. (3), art. 1921 alin. (2); introduce alin. (31) la art. 51, art. 1301 și art. 1302, alin. (9) la art. 131, lit. k) și l) la art. 153; abrogă art. 80 alin.(3), art. 114 alin. (3), art. 153 lit. f), i) și j), art. 179 alin.(10)
  L. nr.221/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (abrogata succesiv prin L. nr.127/2019, L. nr.360/2023)
- modifică art. 55 lit.b) tabelul nr. 2, art. 56; introduce art. 1692
Referită de: Decizie nr.55/2018 DECIZIA nr. 55 din 17 septembrie 2018 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept
Modificată: O.U.G. nr.89/2018 privind unele măsuri fiscal- bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- modifică art. 29 alin. (11) si (12), art. 110 alin. (3)
Vezi si: D.C.C. nr.632/2018 DECIZIA nr. 632 din 9 octombrie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 58 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
- sintagma „preexistent calității de asigurat” din art. 58
Referită de: Decizie nr.69/2018 DECIZIA nr. 69 din 15 octombrie 2018 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept)
- art. 1691 alin. (3)
Modificată: L. nr.13/2019 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 89/2018 privind unele măsuri fiscal- bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-modifică art. 29 alin. (11) si (12)
odata cu:
O.U.G. nr.89/2018 privind unele măsuri fiscal- bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- modifică art. II, art. III pct. 6, art. XI partea introductivă, art. XIII pct. 1; introduce pct. 7 - 10 la art. III, art. XIII1
  L. nr.23/2019 pentru completarea art. 114 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice și a art. 55 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat
- introduce lit. j1) la art. 114 alin. (1)
Referită de: Decizie nr.9/2019 DECIZIA nr. 9 din 11 martie 2019 (Completul competent să judece recursul în interesul legii)
- art. 30 alin. (1) lit. a)
Abrogată: L. nr.127/2019 privind sistemul public de pensii
- la data de 1 septembrie 2021
Modificată: L. nr.127/2019 privind sistemul public de pensii (abrogata prin L. nr.360/2023)
- abrogă art. 102 si art. 149 alin. (1) si (2) la data de 12 iulie 2019
  L. nr.135/2019 pentru modificarea art. 56 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (abrogata prin L. nr.360/2023)
- modifică art. 56 alin.(1) lit. a)
Vezi si: D.C.C. nr.702/2019 DECIZIA nr. 702 din 31 octombrie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a sintagmei "la înscrierea inițială la pensie" din cuprinsul art. 170 alin. (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
- sintagma „înscrierea inițială la pensie” din cuprinsul art. 170 alin. (3) este constituțională, în ceea ce privește beneficiarii pensiilor de invaliditate, în măsura în care se interpretează că se referă la stabilirea pensiei pentru limită de vârstă prin aplicarea, pentru prima oară, a condițiilor de vârstă legală de pensionare și stagiu complet de cotizare prevăzute de Legea nr. 263/2010.
Modificată: L. nr.215/2019 pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (abrogata prin L. nr.360/2023)
- modifică art. 18 lit. a) si art. 55 alin. (1) lit. a)
  O.U.G. nr.10/2020 pentru completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (abrogata prin L. nr.360/2023)
- introduce alin. (41) la art. 30 si art. 561
Referită de: Decizie nr.12/2020 DECIZIA nr. 12 din 17 februarie 2020 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept)
- art. 60 alin.(2)
Modificată: O.U.G. nr.108/2020 pentru completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (abrogata prin L. nr.360/2023)
- introduce lit. g) la art. 30 alin.(1), alin. (42) la art. 30, art. 562
  L. nr.163/2020 pentru modificarea art. 65 alin. (5) din Legea nr. 263^2010 privind sistemul unitar de pensii publice (abrogata prin L. nr.360/2023)
- modifică art. 65 alin. (5)
  L. nr.188/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (abrogata prin L. nr.360/2023)
- modifică art. 105 alin. (1); introduce lit. h) la art. 30 alin. (1), alin. (43) la art. 30, lit. d) la art. 56 alin. (1), lit. d) la art. 56 alin. (2), lit. d) la art. 56 alin. (3)
  L. nr.201/2020 pentru modificarea alin. (5) al art. 65 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (abrogata prin L. nr.360/2023)
- modifică art. 65 alin. (5)
  L. nr.207/2020 pentru modificarea alin. (5) al art. 65 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (abrogata prin L. nr.360/2023)
- modifică art. 65 alin. (5)
  O.U.G. nr.163/2020 pentru completarea art. 159 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, precum și pentru adoptarea unor măsuri în domeniul asigurării unor persoane în sistemul public de pensii (abrogata prin L. nr.360/2023)
- introduce alin. (11) si (12) la art. 159
  L. nr.212/2020 pentru modificarea art. 65 alin. (5) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (abrogata prin L. nr.360/2023)
- modifică art. 65 alin. (5)
  L. nr.235/2020 pentru modificarea art. 65 alin. (5) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (abrogata prin L. nr.360/2023)
- modifică art. 65 alin. (5)
  L. nr.279/2020 pentru modificarea alin. (5) al art. 65 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (abrogata prin L. nr.360/2023)
- modifică art. 65 alin. (5)
  L. nr.289/2020 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 108/2020 pentru completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (abrogata prin L. nr.360/2023)
- modifică art. 30 alin. (1) lit. g)
  L. nr.297/2020 pentru modificarea pct. 38 din anexa nr. 2 la Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (abrogata prin L. nr.360/2023)
- modifică anexa nr. 2
  O.U.G. nr.8/2021 privind unele măsuri fiscal- bugetare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- abrogă L.nr. 263/2010 la data de 1 septembrie 2023
  L. nr.29/2021 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 10/2020 pentru completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (abrogata prin L. nr.360/2023)
- aprobă O.U.G. nr. 10/2020
  L. nr.113/2021 pentru completarea art. 107 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (abrogata prin L. nr.360/2023)
- introduce alin. (21) la art. 107
  L. nr.168/2021 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 163/2020 pentru completarea art. 159 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, precum și pentru adoptarea unor măsuri în domeniul asigurării unor persoane în sistemul public de pensii (abrogata prin L. nr.360/2023)
- aprobă cu modificări O.U.G. nr. 163/2020
  L. nr.197/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (abrogata prin L. nr.360/2023)
- modifică art. 56 alin. (1) lit. d), art. 56 alin. (3) lit. d) si art. 562 alin. (1); introduce lit. i) la art. 30 alin. (1)
  O.U.G. nr.94/2021 pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (abrogata prin L. nr.360/2023)
- modifică art. 29 alin. (11) si (12), art. 58, art. 76 alin. (3)
Referită de: Decizie nr.70/2021 DECIZIA nr. 70 din 11 octombrie 2021 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept)
- art. 170 alin. (3)
Vezi si: D.C.C. nr.670/2021 DECIZIA nr. 670 din 19 octombrie 2021 referitoare la excepția de neconstituționalitate a sintagmei "la înscrierea inițială la pensie" din cuprinsul art. 170 alin. (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu referire la pensiile pentru limită de vârstă stabilite după 1 ianuarie 2011 și care au fost transformate din pensii anticipate parțiale stabilite anterior acestei date
- sintagma „la înscrierea initială la pensie” din cuprinsul art. 170 alin. (3) în măsura în care beneficiază de indicele de corectie prevăzut de art. 170 si titularii pensiilor pentru limită de vârstă care au fost stabilite după 1 ianuarie 2011 si care au fost transformate din pensii anticipate partiale stabilite anterior acestei
Modificată: L. nr.270/2021 pentru completarea art. 109 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (abrogata prin L. nr.360/2023)
- introduce alin. (7)-(12) la art. 109
Referită de: Decizie nr.19/2022 DECIZIA nr. 19 din 11 aprilie 2022 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept)
- art. 3 alin. (1) lit. v), art. 85 alin. (1) si anexa nr. 5
Modificată: L. nr.99/2022 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 94/2021 pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (abrogata prin L. nr.360/2023)
- aprobă O.U.G. nr. 94/2021
  L. nr.119/2022 pentru modificarea alin. (5) al art. 65 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (abrogata prin L. nr.360/2023)
- modifică art. 65 alin. (5)
  L. nr.161/2022 pentru modificarea art. 65 alin. (5) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (abrogata prin L. nr.360/2023)
- modifică art. 65 alin. (5)
  L. nr.258/2022 pentru modificarea art. 65 alin. (5) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (abrogata prin L. nr.360/2023)
- modifică art. 65 alin. (5)
  L. nr.351/2022 pentru modificarea si completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
- modifică art. 3 alin. (2); în tot cuprinsul legii, sintagma „Ministerul Cercetării si Inovării” va fi înlocuită cu sintagma „Ministerul Cercetării, Inovării si Digitalizării.”
  L. nr.373/2022 pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (abrogata prin L. nr.360/2023)
- modifică art. 56 alin. (2) lit. b) si anexa nr. 4
  Decizie nr.2/2023 DECIZIA nr. 2 din 13 martie 2023 (Completul pentru solutionarea recursului în interesul legii)
- art. 562 alin. (1) si art. 30 alin. (1) lit. i)
Referită de: Decizie nr.25/2023 DECIZIA nr. 25 din 27 martie 2023 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept)
- art. 82 alin. (1), prin raportare la art. 79 alin. (1) lit. c) si art. 65 alin. (1)
Modificată: L. nr.212/2023 pentru modificarea art. 65 alin. (5) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (abrogata prin L. nr.360/2023)
- modifică art. 65 alin. (5)
  L. nr.252/2023 pentru modificarea art. 65 alin. (5) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (abrogata prin L. nr.360/2023)
- modifică art. 65 alin. (5)
  O.U.G. nr.70/2023 Ordonantă de urgentă pentru modificarea si/sau completarea unor acte normative din domeniul pensiilor publice
- modifică art. 29 alin. (11) si (12) si art. 30 alin. (2); introduce art. 1651
Referită de: Decizie nr.17/2023 DECIZIA nr. 17 din 23 octombrie 2023 (Completul pentru solutionarea recursului în interesul legii)
- art. 1691
Abrogată: L. nr.360/2023 privind sistemul public de pensii
- la 1 septembrie 2024


Miercuri, 28 februarie 2024, 17:31

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.