Creșterea capacității administrative a Camerei Deputaților pentru furnizarea de servicii de calitate

Contractori POCA

In această secțiune se regăsesc informații referitoare la denumirea contractorilor implicați în implementarea contractului de finanțare, obiectul și valorile contractelor de achiziție pentru Proiectul SIPOCA 714.

Nr. crt. Denumire contractori implicați în implementarea contractului de finanțare Obiectul contractului Valoarea
(lei cu TVA)
1. TEHNO ART SOLUTION SRL Servicii de informare și publicitate 93.355,50
2. IOT SOLUTIONS & CONSULTING SRL Servicii de consultanță și expertiză tehnică în domeniul digitalizării serviciilor publice 29.750,00
3. LECOM BIROTICA ARDEAL SRL Hârtie de copiator 2.256,54
4. MEDA CONSULT SRL Cartușe de toner și cerneala pentru imprimante 9.574,74
5. MIDA SOFT BUSINESS SRL Cartușe de toner pentru imprimante 12.047,87
6. SOF SERVICE SRL Rechizite 1.225,68
7. EVIDENT GROUP SRL Rechizite 1.192,71
8. ASOCIEREA SOLVIT NETWORKS SRL - CRUCIAL SYSTEMS & SERVICES SRL Furnizare și implementare Platformă integrată pentru servicii electronice 12.132.050,00

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!