Home Page
Cauta
CONSTITUȚIA ROMÂNIEI - 1991
Limba 
Constituția din 1991
Revizuirea
Constituției României
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Constituția României > 1991 Versiunea pentru printare

TITLUL I - Principii generale

Articolul 1 - Statul român
Articolul 2 - Suveranitatea
Articolul 3 - Teritoriul
Articolul 4 - Unitatea poporului și egalitatea între cetățeni
Articolul 5 - Cetățenia
Articolul 6 - Dreptul la identitate
Articolul 7 - Românii din străinătate
Articolul 8 - Pluralismul și partidele politice
Articolul 9 - Sindicatele
Articolul 10 - Relații internaționale
Articolul 11 - Dreptul internațional și dreptul intern
Articolul 12 - Simboluri naționale
Articolul 13 - Limba oficială
Articolul 14 - Capitala

TITLUL II - Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale

Capitolul 1 - Dispoziții comune

Articolul 15 - Universalitatea
Articolul 16 - Egalitatea în drepturi
Articolul 17 - Cetățenii români în străinătate
Articolul 18 - Cetățenii străini și apatrizii
Articolul 19 - Extrădarea și expulzarea
Articolul 20 - Tratatele internaționale privind drepturile omului
Articolul 21 - Accesul liber la justiție

Capitolul 2 - Drepturile și libertățile fundamentale

Articolul 22 - Dreptul la viață și la integritatea fizică și psihică
Articolul 23 - Libertatea individuală
Articolul 24 - Dreptul la apărare
Articolul 25 - Libera circulație
Articolul 26 - Viața intimă, familială și privată
Articolul 27 - Inviolabilitatea domiciliului
Articolul 28 - Secretul corespondenței
Articolul 29 - Libertatea conștiinței
Articolul 30 - Libertatea de exprimare
Articolul 31 - Dreptul la informație
Articolul 32 - Dreptul la învățătură
Articolul 33 - Dreptul la ocrotirea sănătății
Articolul 34 - Dreptul de vot
Articolul 35 - Dreptul de a fi ales
Articolul 36 - Libertatea întrunirilor
Articolul 37 - Dreptul de asociere
Articolul 38 - Munca și protecția socială a muncii
Articolul 39 - Interzicerea muncii forțate
Articolul 40 - Dreptul la grevă
Articolul 41 - Protecția proprietății private
Articolul 42 - Dreptul la moștenire
Articolul 43 - Nivelul de trai
Articolul 44 - Familia
Articolul 45 - Protecția copiilor și a tinerilor
Articolul 46 - Protecția persoanelor handicapate
Articolul 47 - Dreptul de petiționare
Articolul 48 - Dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică
Articolul 49 - Restrângerea exercițiului unor drepturi sau al unor libertăți

Capitolul 3 - Îndatoririle fundamentale

Articolul 50 - Fidelitatea față de țară
Articolul 51 - Respectarea Constituției și a legilor
Articolul 52 - Apărarea țării
Articolul 53 - Contribuții financiare
Articolul 54 - Exercitarea drepturilor și a libertăților.

Capitolul 4 - Avocatul Poporului

Articolul 55 - Numirea și rolul
Articolul 56 - Exercitarea atribuțiilor
Articolul 57 - Raportul în fața Parlamentului.

TITLUL III - Autoritățile publice

Capitolul 1 - Parlamentul

Secțiunea 1 - Organizarea și funcționarea

Articolul 58 - Rolul și structura
Articolul 59 - Alegerea Camerelor
Articolul 60 - Durata mandatului
Articolul 61 - Organizarea internă
Articolul 62 - Sedințe comune
Articolul 63 - Sesiuni
Articolul 64 - Actele juridice și cvorumul legal
Articolul 65 - Caracterul public al ședințelor

Secțiunea a 2-a - Statutul deputaților și al senatorilor

Articolul 66 - Mandatul reprezentativ
Articolul 67 - Mandatul deputaților și al senatorilor
Articolul 68 - Incompatibilități
Articolul 69 - Imunitatea parlamentară
Articolul 70 - Independența opiniilor
Articolul 71 - Indemnizația și celelalte drepturi

Secțiunea a 3-a - Legiferarea

Articolul 72 - Categorii de legi
Articolul 73 - Inițiativa legislativă
Articolul 74 - Adoptarea legilor și a hotărârilor
Articolul 75 - Trimiterea proiectelor de legi și a propunerilor legislative de la o Cameră la cealaltă
Articolul 76 - Mediere
Articolul 77 - Promulgarea legii
Articolul 78 - Intrarea în vigoare a legii
Articolul 79 - Consiliul Legislativ

Capitolul 2 - Președintele României

Articolul 80 - Rolul Președintelui
Articolul 81 - Alegerea Președintelui
Articolul 82 - Validarea mandatului și depunerea jurământului
Articolul 83 - Durata mandatului
Articolul 84 - Incompatibilități și imunități
Articolul 85 - Numirea Guvernului
Articolul 86 - Consultarea Guvernului
Articolul 87 - Participarea la ședințele Guvernului
Articolul 88 - Mesaje
Articolul 89 - Dizolvarea Parlamentului
Articolul 90 - Referendumul
Articolul 91 - Atribuții în domeniul politicii externe
Articolul 92 - Atribuții în domeniul apărării
Articolul 93 - Măsuri excepționale
Articolul 94 - Alte atribuții
Articolul 95 - Suspendarea din funcție
Articolul 96 - Vacanța funcției
Articolul 97 - Interimatul funcției
Articolul 98 - Răspunderea Președintelui interimar
Articolul 99 - Actele Președintelui
Articolul 100 - Indemnizația și celelalte drepturi

Capitolul 3 - Guvernul

Articolul 101 - Rolul și structura
Articolul 102 - Investitura
Articolul 103 - Jurământul de credință
Articolul 104 - Incompatibilități
Articolul 105 - Încetarea funcției de membru al Guvernului
Articolul 106 - Primul-ministru
Articolul 107 - Actele Guvernului
Articolul 108 - Răspunderea membrilor Guvernului
Articolul 109 - Încetarea mandatului

Capitolul 4 - Raporturile Parlamentului cu Guvernul

Articolul 110 - Informarea Parlamentului
Articolul 111 - Întrebari și interpelări
Articolul 112 - Moțiunea de cenzură
Articolul 113 - Angajarea răspunderii Guvernului
Articolul 114 - Delegarea legislativă

Capitolul 5 - Administrația publică

Secțiunea 1 - Administrația publică centrală de specialitate

Articolul 115 - Structura
Articolul 116 - Înființarea
Articolul 117 - Forțele armate
Articolul 118 - Consiliul Suprem de Apărare a Țării

Secțiunea a 2-a - Administrația publică locală

Articolul 119 - Principii de bază
Articolul 120 - Autorități comunale și orășenești
Articolul 121 - Consiliul județean
Articolul 122 - Prefectul

Capitolul 6 - Autoritatea judecătorească

Secțiunea 1 - Instanțele judecătorești

Articolul 123 - Înfăptuirea justiției
Articolul 124 - Statutul judecătorilor
Articolul 125 - Instanțele judecătorești
Articolul 126 - Caracterul public al dezbaterilor
Articolul 127 - Dreptul la interpret
Articolul 128 - Folosirea căilor de atac împotriva hotărârilor judecătorești
Articolul 129 - Poliția

Secțiunea a 2-a - Ministerul Public

Articolul 130 - Rolul Ministerului Public
Articolul 131 - Statutul procurorilor

Secțiunea a 3-a - Consiliul Superior al Magistraturii

Articolul 132 - Componența
Articolul 133 - Atribuții

TITLUL IV - Economia și finanțele publice

Articolul 134 - Economia
Articolul 135 - Proprietatea
Articolul 136 - Sistemul financiar
Articolul 137 - Bugetul public național
Articolul 138 - Impozite, taxe
Articolul 139 - Curtea de Conturi

TITLUL V - Curtea Constituțională

Articolul 140 - Structura
Articolul 141 - Condiții pentru numire
Articolul 142 - Incompatibilități
Articolul 143 - Independența și inamovibilitatea
Articolul 144 - Atribuții
Articolul 145 - Deciziile Curții Constituționale

TITLUL VI - Revizuirea Constituției

Articolul 146 - Inițiativa revizuirii
Articolul 147 - Procedura de revizuire
Articolul 148 - Limitele revizuirii

TITLUL VII - Dispoziții finale și tranzitorii

Articolul 149 - Intrarea în vigoare
Articolul 150 - Conflictul temporal de legi
Articolul 151 - Instituțiile existente
Articolul 152 - Instituțiile viitoare

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti marți, 21 mai 2024, 23:02
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro