Adunari si organisme internationale
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Afaceri externe > Adunări și organisme parlamentare internaționale Versiunea pentru printare
Direcția pentru cooperare parlamentară internațională multilaterală

Direcția pentru cooperare parlamentară internațională multilaterală asigură realizarea obiectivelor de politică externă ale Camerei Deputaților, prin mijloace și instrumente specifice diplomației parlamentare, în relația cu adunările și organizațiile parlamentare internaționale și instituțiile Uniunii Europene și, în îndeplinirea acestui obiectiv, are următoarele atribuții principale:

a) planifică, coordonează și răspunde de buna desfășurare a activităților de relații externe cu adunările și organismele parlamentare internaționale, precum și cu organizațiile și structurile interparlamentare ale Uniunii Europene cuprinse în programul de relații externe aprobat sau care se efectuează în afara acestui program;

b) urmărește evoluția relațiilor cu adunările și organismele parlamentare internationale la care participă delegații parlamentare române, asigură condițiile pentru întreținerea contactelor și derularea cooperării cu acestea;

c) asigură condițiile pentru derularea cooperării Camerei Deputaților cu instituțiile Uniunii Europene în domeniul relațiilor externe;

d) face propuneri privind realizarea acțiunilor de relații externe multilaterale – oportunitatea, perioada de desfășurare, programul activităților, participanți – în România sau străinătate, pe baza consultării comisiilor de specialitate și a celorlalte structuri parlamentare ale Camerei Deputaților, respectiv a structurilor interesate din cadrul serviciilor Camerei Deputaților;

e) propune transmiterea unor mesaje sau felicitări cu prilejul unor evenimente externe ori interne;

f) asigură derularea relațiilor cu structurile specializate ale adunărilor și organismelor parlamentare internaționale, cu instituțiile europene, pentru inițierea, perfectarea și derularea acțiunilor de diplomație parlamentară, potrivit competențelor;

g) întocmește materialele documenatre necesare delegațiilor parlamentare care participă la acțiuni ale adunărilor și organismelor parlamentare internaționale sau în cazul vizitelor la Camera Deputaților ale unor delegații ale adunărilor și organismelor parlamentare internaționale și pregătește, de asemenea, în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe și alte structuri specializate ale guvernului, documente de poziție necesare delegațiilor parlamentare permanente sau parlamentarilor care participă la acțiuni ale adunărilor și organismelor parlamentare internaționale; materialele documentare și documentele de poziție vor fi elaborate cu consultarea structurilor parlamentare competente, precum și cu serviciile de specialitate din cadrul Camerei Deputaților;

h) asigură secretariatul delegațiilor Camerei Deputaților la adunările și organismele parlamentare internaționale, gestionează corespondența și asigură fluxul informațional între Camera Deputaților, delegațiile parlamentare naționale la adunările și organismele parlamentare internaționale și instituțiile Uniunii Europene, potrivit domeniului de competență;

i) elaborează documente – proiecte de declarații, de rezoluții sau de amendamente, reflectând poziția și interesele României în relațiile cu organizațiile internaționale – necesare delegațiilor parlamentare participante la acțiunile organismelor parlamentare internaționale – sesiuni plenare, reuniuni ale comsiilor etc.;

j) elaborează materiale de sinteză pentru delegațiile parlamentare participante la diverse manifestări internaționale – conferințe, simpozioane, sesiuni, mese rotunde, colocvii;

k) întocmește documente necesare pentru deplasarea în străinătate a delegațiilor oficiale ale Camerei Deputaților și ale serviciilor Camerei Deputaților, precum și pentru deplasarea oficială în străinătate a deputaților și a salariaților, potrivit reglementărilor legale, pentru acțiunile de relații externe care intră în atribuțiile sale;

l) gestionează derularea activităților în cadrul acordurilor de colaborare încheiate între Camera Deputaților și organizațiile parlamentare internaționale;

m) gestionează activitatea privind participarea la Asociația Secretarilor Generali de Parlamente din cadrul Uniunii Inter-Parlamentare (UIP), la Asociația Secretarilor Generali de Parlamente Francofone, precum și la celelalte forme de colaborare multilaterală a secretarilor generali din parlamentele naționale;

n) în realizarea activității de relații externe de care răspunde, asigură contactele de lucru și colaborarea cu Administrația Prezidențială, Ministerul Afacerilor Externe, cu autoritățile publice centrale și locale, cu misiunile diplomatice ale României în străinătate, cu misiunile diplomatice și reprezentanțele străine la București, precum și cu comisiile de specialitate ale Camerei Deputaților și cu departamentul similar de la Senat;

o) păstrează o relație permanentă cu Comisia pentru politică externă a Camerei Deputaților și cu Comisia pentru afaceri europene a Parlamentului României, pentru a se asigura coordonarea și armonizarea pozițiilor și reprezentarea corespunzătoare a interesului național în acțiunile de diplomație parlamentară multilaterală;

p) asigură asistența de specialitate în ceea ce privește diplomația parlamentară, potrivit domeniului de competență, pentru toate comisiile permanente ale Camerei Deputaților și pentru Comisia pentru Afaceri Europene a Parlamentului României;

r) întocmește documentele necesare pentru deplasarea în străinătate a reprezentanților Camerei Deputaților și ai serviciilor Camerei Deputaților, potrivit reglementărilor legale, pentru acțiunile de relații externe care intră în atribuțiile sale.

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti sâmbătă, 2 martie 2024, 3:41
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro