ORDINE DE ZI

CAMERA DEPUTATILOR

Ordinea de zi pentru sedinta Camerei Deputatilor din 27 - 28 septembrie 2021

Aprobata: 27.09.2021

modificată plen 28.09.2021

Ordinea de zi în format PDF:
Lista de vot final

# Numar
înreg.
Descrierea punctului de pe ordinea de zi Doc.
- - Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților. -
- - Dezbateri politice cu participarea domnului, Virgil - Daniel Popescu ministrul energiei, la solicitarea Grupului parlamentaral minorităților naționale, cu tema "Situația creșterii explozive a facturilor la energie"
Luni, 27 septembrie 2021, ora 16,00
-
1. PHCD 71/2021 Proiectul de Hotărâre privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.74/2020 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților (PH CD 71/2021). Format PDF
2. Pl-x 843/2015 Proiectul de Lege privind sediul electronic al operatorilor economici (PL-x 843/2015) - lege ordinară - Adoptat de Senat -18.11.2015
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru tehnologia informației (Respingere) - distribuit - 12.04.2017 și Raport suplimentar (Respingere) - distribuit - 19.12.2018
Cameră decizională
3. Pl-x 488/2016 Propunerea legislativă privind protejarea și sprijinirea familiilor afectate de emisiile de pulberi, gaze și vapori provenite de la fostele fabrici, uzine și întreprinderi din raza municipiului Turda (Pl-x 488/2016) - lege organică - Respinsă de Senat - 17.10.2016
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 19.12.2018
Cameră decizională
4. Pl-x 71/2018 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Pl-x 71/2018) - lege organică - Respinsă de Senat - 19.02.2018
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 19.12.2018
Cameră decizională
5. Pl-x 309/2018 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Pl-x 309/2018) - lege organică - Respinsă de Senat -7.05.2018
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 19.12.2018
Cameră decizională
6. Pl-x 530/2018 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.114/1996 privind locuințele (Pl-x 530/2018) - lege ordinară - Respinsă de Senat -8.10.2018
Raport comun - Comisia juridică, Comisia pentru administrație publică și Comisia pentru mediu (Respingere) - distribuit - 19.12.2018
Cameră decizională
7. Pl-x 601/2018 Propunerea legislativă privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului de Politici Parlamentare, Parlamentarism și Proceduri Legislative (Pl-x 601/2018) - lege ordinară - Respinsă de Senat -16.10.2018
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 19.12.2018
Cameră decizională
8. Pl-x 662/2018 Propunerea legislativă privind parteneriatul civil (Pl-x 662/2018) - lege ordinară - Respinsă de Senat -29.10.2018
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 19.12.2018
Cameră decizională
9. Pl-x 634/2018 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat din România (Pl-x 634/2018) - lege organică - Respinsă de Senat -22.10.2018
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 17.12.2018
Cameră decizională
10. Pl-x 635/2018 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea articolului 49 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Pl-x 635/2018) - lege organică - Respinsă de Senat -22.10.2018
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 17.12.2018
Cameră decizională
11. Pl-x 609/2018 Propunerea legislativă privind reglementarea activităților de sănătate premedicale desfășurate de către grupuri organizate în mod juridic pe teritoriul național al României (Pl-x 609/2018) - lege ordinară - Respinsă de Senat -17.10.2018
Raport comun - Comisia pentru sănătate și Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 13.12.2018
Cameră decizională
12. Pl-x 573/2018 Propunerea legislativă privind înființarea Societății Naționale "Cai de Rasă" - S.A. în cadrul A.N.S.V.S.A. și preluarea patrimoniului acesteia de la Direcția de Creștere, Exploatare și Ameliorare a Cabalinelor din cadrul Regiei Naționale a Pădurilor - ROMSILVA (Pl-x 573/2018) - lege ordinară - Respinsă de Senat -17.10.2018
Raport - Comisia pentru agricultură (Respingere) - distribuit - 12.12.2018
Cameră decizională
13. Pl-x 339/2018 Propunerea legislativă privind modificarea Legii 33 din 27 mai 1994 privind exproprierea pentru cauză publică (Pl-x 339/2018) - lege organică - Respinsă de Senat -22.05.2018
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 12.12.2018
Cameră decizională
14. Pl-x 633/2018 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari (Pl-x 633/2018) - lege ordinară - Respinsă de Senat -22.10.2018
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 12.12.2018
Cameră decizională
15. Pl-x 131/2019 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (PL-x 131/2019) - lege organică - Adoptat de Senat -11.03.2019
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit -15.06.2021
Cameră decizională
16. Pl-x 533/2020 Proiectul de Lege pentru acordarea stimulentului de risc persoanelor care lucrează în servicii de îngrijire pentru vârstnici (PL-x 533/2020) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit -28.04.2021
Cameră decizională
17. Pl-x 57/2018 Proiectul de Lege privind înființarea, organizarea și funcționarea Băncii de Dezvoltare a României - S.A. (PL-x 57/2018)- lege ordinară - Adoptat de Senat - 21.02.2018
Raport comun - Comisia pentru buget și Comisia juridică (Respingere) - distribuit -10.06.2021
Procedură de urgență
Cameră decizională
18. Pl-x 457/2017 Proiectul de Lege privind funcționarea Băncii de Dezvoltare a României - EximBank S.A. (PL-x 457/2017) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 7.11.2017
Raport comun - Comisia pentru buget și Comisia juridică (Respingere) - distribuit -10.06.2021
Cameră decizională
19. Pl-x 71/2019 Reexaminarea Legii pentru modificarea art.9 alin.(1) din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică și pentru trecerea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Instituției Prefectului - Județul Bacău, în domeniul public al județului Bacău, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.384 din 29 mai 2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.499 din 20 iunie 2019 (Pl-x 71/2019/2.12.2019) - lege organică - Reexaminată de Senat - 26.11.2019
Raport - Comisia pentru constituționalitate (Respingerea Legii) - distribuit -10.06.2021
Cameră decizională
20. Pl-x 155/2019 Propunerea legislativă privind protecția persoanelor cu boală celiacă din România (Pl-x 155/2019) - lege organică - Respinsă de Senat -18.03.2019
Raport - Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit -9.06.2021
Cameră decizională

Retrimisă la comisie - Termen: 2 săptămâni (plen-28.09.2021)
21. Pl-x 32/2019 Proiectul de Lege pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.20/1992 privind activitatea de metrologie (PL-x 32/2019) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit -8.06.2021
Cameră decizională
22. Pl-x 45/2021 Proiectul de Lege privind transmiterea unei părți din imobilul "Palatul Parlamentului", proprietate publică a statului, din administrarea Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației în administrarea Senatului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (PL-x 45/2021) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit -8.06.2021
Cameră decizională
23. Pl-x 459/2018 Proiectul de Lege pentru modificarea alineatului (1) al articolului 175 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal (PL-x 459/2018) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit -8.06.2021
Cameră decizională
24. Pl-x 659/2020 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.182/2002 privind protecția informațiilor clasificate (Pl-x 659/2020) - lege ordinară -Respinsă de Senat - 14.10.2020
Raport comun - Comisia pentru apărare și Comisia juridică (Respingere) - distribuit -8.06.2021
Cameră decizională
25. Pl-x 228/2018 Reexaminarea Legii pentru modificarea Legii nr.393/2004 privind statutul aleșilor locali, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.529 din 17 iulie 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.677 din 3 august 2018 (Pl-x 228/2018/3.09.2018) - lege organică
Raport comun - Comisia pentru constituționalitate și Comisia pentru administrație publică (Respingerea Legii) - distribuit -7.06.2021
Prima Cameră sesizată
26. Pl-x 651/2020 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.32/2018 privind transmiterea unei suprafețe de teren din domeniul public al statului și din administrarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de Zahăr Brașov, județul Brașov, în domeniul public al municipiului Brașov, pentru realizarea obiectivului de investiție "Construire Spital Clinic Regional de Urgență Brașov" (Pl-x 651/2020) - lege organică -Respinsă de Senat - 14.10.2020
Raport comun - Comisia pentru agricultură și Comisia juridică (Respingere) - distribuit -17.06.2021
Procedură de urgență
Cameră decizională
27. Pl-x 330/2018 Propunerea legislativă pentru completarea art.180 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (Pl-x 330/2018) - lege ordinară - Respinsă de Senat -16.05.2018
Raport - Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit -16.06.2021
Cameră decizională
28. Pl-x 608/2018 Propunerea legislativă privind modificarea și completarea prevederilor art.38 alin.3 din LEGEA-CADRU Nr. 153/2017 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (Pl-x 608/2018) - lege ordinară - Respinsă de Senat -17.10.2018
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit -15.06.2021
Cameră decizională
29. Pl-x 502/2019 Proiectul de Lege pentru completarea Legii-Cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (PL-x 502/2019) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit -15.06.2021
Cameră decizională
30. Pl-x 32/2020 Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (PL-x 32/2020) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit -15.06.2021
Cameră decizională
31. Pl-x 369/2020 Proiectul de Lege pentru modificarea Legii camerelor de comerț din România nr.335/2007 (PL-x 369/2020) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 10.06.2020
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit -15.06.2021
Procedură de urgență
Cameră decizională
32. Pl-x 587/2020 Proiectul de Lege privind acordarea indemnizației de scurtă durată (PL-x 587/2020) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru muncă (Adoptare)- distribuit- 2.12.2020 și Raport înlocuitor (Respingere) - distribuit -14.06.2021
Procedură de urgență
Cameră decizională
Retrimis la comisie - (Plen - 15.12.2020)
A fost primit raportul înlocuitor- 14.06.2021
33. Pl-x 197/2020 Proiectul de Lege pentru instituirea "Anului Promovării Lecturii" în România - 2020 (PL-x 197/2020) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru cultură (Adoptare) - distribuit- 1.07.2020 și Raport suplimentar (Respingere) - distribuit -14.06.2021
Cameră decizională
Retrimis la comisie - (CLGP-26.05.2021)
A fost primit raportul suplimentar-14.06.2021
34. Pl-x 107/2017 Reexaminarea Legii privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.95/2016 pentru prorogarea unor termene, precum și pentru instituirea unor măsuri necesare pregătirii punerii în aplicare a unor dispoziții din Legea nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.377 din 31 mai 2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.586 din 21 iulie 2017 (PL-x 107/2017/2021) - lege ordinară-Reexaminată de Senat - 12.04.2021
Raport comun - Comisia pentru constituționalitate și Comisia juridică (Adoptarea Legii privind respingerea OUG nr.95/2016 în forma adoptată de Senat) - distribuit - 04.06.2021
Procedură de urgență
Cameră decizională
35. Pl-x 592/2020 Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(3) al art.43 din Ordonanța de urgență nr.21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență și a Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 (Pl-x 592/2020) - lege ordinară -Respinsă de Senat - 21.09.2020
Raport comun - Comisia juridică, Comisia pentru apărare și Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit -23.06.2021
Procedură de urgență
Cameră decizională
36. Pl-x 288/2020 Reexaminarea Legii privind instituirea unui ajutor de stat pentru acordarea de despăgubiri producătorilor agricoli afectați de fenomene meteorologice nefavorabile, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.591 din 14 iulie 2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.881 din 28 septembrie 2020 (PL-x 288/2020/2021) - lege ordinară-Reexaminată de Senat - 22.03.2021
Raport comun - Comisia pentru constituționalitate și Comisia pentru agricultură (Respingerea Legii) - distribuit -16.09.2021
Procedură de urgență
Cameră decizionalăVOT FINAL

Marți, 28 septembrie 2021, ora 11,30